Subscribe to Central Bank of Sri Lanka RSS

செய்திகள்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் முனைவர் நந்தலால் வீரசிங்க ஹொங் கொங்கில் 2023 நவெம்பர் 29 அன்று இடம்பெற்ற நிதியியல் உறுதிப்பாட்டு சபையின் ஆசியப் பிராந்திய ஆலோசனைக் குழுமக் கூட்டத்திற்கு இணைத்தலைமை வகித்தார்

ஆசியாவிற்கான நிதியியல் உறுதிப்பாட்டுச் சபை பிராந்திய ஆலோசனைக் குழு ஹொங் கொங் விசேட நிருவாகப் பிராந்தியத்தில் 2023 நவெம்பர் 29 அன்று கூடியதுடன்  அண்மைக்கால நிதியியல் சந்தை அபிவிருத்திகள் மற்றும் பிராந்தியம் மீதான அவற்றின் தாக்கம், வங்கியல்லா நிதியியல் இடையீட்டிலிருந்து தோன்றுகின்ற பாதிக்கப்படும்தன்மைகள், சில வளர்ந்துவரும் சந்தைகள் மற்றும் அபிவிருத்தியடைந்துவரும் பொருளாதாரங்களில் இறையாண்மை-வங்கி தொடர்பு தீவிரமடைதல் அத்துடன் மறைகுறிச்-சொத்து தொடர்புடைய இடர்நேர்வுகள் பற்றிய செயல்திறன்மிக்க ஒழுங்குபடுத்தலையும் மேற்பார்வையையும் ஊக்குவிப்பதற்கான வழிகள் என்பன பற்றி கலந்துரையாடியது. இவ் இடர்நேர்வுகளை அடையாளப்படுத்தல், கண்காணித்தல், கையாளுதல் என்பன பற்றிய தமது அனுபவங்களை உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்துகொண்டதுடன் நிதியியல் முறைமைகளின் தாக்குப்பிடிக்கும்தன்மையை அதிகரிப்பதன் மீது நிதியியல் உறுதிப்பாட்டு சபை தொடர்ச்சியாக கவனம் செலுத்துவதையும் வரவேற்றனர். 

ஹொங் கொங் நாணய அதிகாரசபையின் பிரதம நிறைவேற்று அலுவலரும் நடப்பு உறுப்பு இணைத்தலைருமான திரு. எட்டி யூஈ மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநரும் ஆசியாவிற்கான பிராந்திய ஆலோசனைக் குழுவின் தற்போதைய உறுப்பல்லாத இணைத்தலைவருமான முனைவர். நந்தலால் வீரசிங்க ஆகியோர் கூட்டத்திற்கு இணைத்தலைமை வகித்தனர். அவுஸ்ரேலியா, பூருனை தாருஸலாம், கம்போடியா, சீனா, ஹொங் கொங் விசேட நிர்வாகப் பிராந்தியம், இந்தியா, இந்தோனேசியா, யப்பான், கொரியா, மலேசியா, நியுசிலாந்து, பாகிஸ்தான், பிலிப்பைன்ஸ், சிங்கப்பூர், இலங்கை, தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளின் நிதியியல் அதிகாரசபைகளை ஆசியாவிற்கான பிராந்திய ஆலோசனைக் குழும உறுப்புரிமை உள்ளடக்குகின்றது. 

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதன்மைப் பணவீக்கம் 2023 நவெம்பரில் அதிகரித்தது

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (கொநுவிசு, 2021=100)  ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம், 2023 ஒத்தோபரில் 1.5 சதவீதத்திலிருந்து 2023 நவெம்பரில் 3.4  சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது. முதன்மைப் பணவீக்கத்தில் ஏற்பட்ட இவ்வதிகரிப்பானது அநேகமாக 2023 நவெம்பரில் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட எறிவுகளிற்கு இசைவாக காணப்படுகின்றது.

வெளிநாட்டுத்துறைச் செயலாற்றம் - 2023 ஒத்தோபர்

வணிகப்பொருள் வர்த்தகப் பற்றாக்குறையானது 2022 ஒத்தோபர் மற்றும் 2023 செத்தெம்பர் ஆகிய மாதங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 2023 ஒத்தோபரில் மெதுவடைந்த ஆடை ஏற்றுமதிகளினால் உந்தப்பட்ட ஒப்பீட்டளவில் தாழ்ந்தளவிலான ஏற்றுமதி வருவாய்கள் மற்றும் எரிபொருள் இறக்குமதிகளினால் உந்தப்பட்ட உயர்ந்தளவிலான இறக்குமதிச் செலவினம் என்பவற்றின் காரணமாக விரிவடைந்து காணப்பட்டது. 

தொழிலாளர் பணவனுப்பல்கள் 2023 ஒத்தோபரில் ஐ.அ.டொலர் 500 மில்லியன் தொகையினை விஞ்சிக் காணப்பட்ட அதேவேளையில் சுற்றுலாத்துறையிலிருந்தான வருவாய்கள் ஓராண்டிற்கு முன்னைய நிலையுடன் ஒப்பிடுகையில் 2023 ஒத்தோபரில்; குறிப்பிடத்தக்களவிலான மேம்பாடொன்றினைத் தொடர்ந்தது.

அரச பிணையங்கள் சந்தையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வெளிநாட்டு முதலீடுகள் தேறிய வெளிப்பாய்ச்சலொன்றினைத் 2023 ஒத்தோபரிலும் தொடர்ந்து பதிவுசெய்தபோதிலும் இதுவரையான ஆண்டு காலப்பகுதியில் உட்பாய்ச்சல்கள் தொடர்ந்தும் நேர்க்கணியமாகக் காணப்பட்டன.

மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் 2023 ஒத்தோபர் இறுதியளவில் ஐ.அ.டொலர் 3.6 பில்லியனாக காணப்பட்டது.

2023 ஒத்தோபர் மாத காலப்பகுதியில் இலங்கை ரூபாவானது ஐ.அ.டொலரிற்கெதிராக தொடர்ந்தும் உறுதியாக காணப்பட்டது.

இலங்கையின் பணவீக்க வெற்றிக் கதை பற்றி ஜேர்மனியின் பேர்லின் நகரில் பொருளாதார கலந்துரையாடல் தொடர்களில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் பகிர்ந்துகொண்டார்

“பணவீக்கம் சனநாயகத்தை மரணிக்கச்செய்கின்றது: தொழிற்படுகின்ற சமூகங்களின் அடிப்படையாக அரசிறைசார் பொருத்தப்பாடு” என்ற கருப்பொருளின் கீழ் 2023 நவெம்பர் 21 அன்று பேர்லின் நகரில் இடம்பெற்ற பொருளாதார கலந்துரையாடல் தொடரில் அழைப்பின் பேரில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் முனைவர் பி. நந்தலால் வீரசிங்க கலந்துகொண்டார். இந்நிகழ்வு ஜேர்மன் பெடரல் நிதி அமைச்சினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. 2022இல் வரலாற்றிலேயே உயர்வுக்கு வேகமடைந்ததன் பின்னர் பணவீக்கத்தை அடக்குவதில் இலங்கையின் வெற்றிக் கதையினை ஆளுநர் வீரசிங்க எடுத்துரைத்தார். பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் மத்திய வங்கி மற்றும் அரசாங்கம் மூலம் எடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை அவர் தனது உரையில் ஆராய்ந்ததுடன் பணவீக்க வீழ்ச்சி உபாயம் மற்றும் செயன்முறை பற்றிய அனுபவத்தினையும் பகிர்ந்துகொண்டார்.

ஜேர்மன் பெடரல் நிதி அமைச்சர் திரு. கிறிஸ்டியன் லின்ட்னர், ஐரோப்பிய மத்திய வங்கியின் தலைவர் கிறிஸ்டின் லகார்ட் மற்றும் லண்டன் பொருளியல் பாடசாலைப் பேராசிரியர் அல்பேர்ச்ட் றிட்செல் ஆகியோர் இந்நிகழ்வில் உரை நிகழ்த்தியவர்களில் இடம்பெற்றிருந்தனர். 

இலங்கை கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண்கள் (கட்டடவாக்கம்) - 2023 ஒத்தோபர்

மொத்த நடவடிக்கைச் சுட்டெண், தொடர்ச்சியாக 20 மாத சுருக்கத்தின் பின்னர் 2023 ஒத்தோபரில் 50.0 கொண்ட நடுநிலையான அடிப்படை அளவினை எய்தியது. இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்த அரசாங்க நிதியளிக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்களில் சில மாதகாலப்பகுதியில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் மீளத்தொடங்கப்பட்டன என பல பதிலிறுப்பாளர்கள் குறிப்பிடப்பட்டனர்.  எவ்வாறாயினும், அநேகமான முன்னெடுக்கப்படும் கருத்திட்டங்கள் அவற்றின் இறுதிக்கட்டங்களில் காணப்படுவதனால் தொழில்துறையானது குறைவாகக் கிடைக்கப்பெறுகின்ற பணி அளவுகளுடன் தொழிற்படுகின்றது.

நாணயக்கொள்கை மீளாய்வு: இல. 08 - 2023 நவெம்பர்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயக்கொள்கைச் சபையானது 2023 நவெம்பர் 23ஆம் நாளன்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் மத்திய வங்கியின் துணைநில் வைப்பு வசதி வீதத்தினையும் துணைநில் கடன்வழங்கல் வசதி வீதத்தினையும் முறையே 9.00 சதவீதத்திற்கும் 10.00 சதவீதத்திற்கும் 100 அடிப்படைப் புள்ளிகளினால் குறைப்பதற்குத் தீர்மானித்தது. உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதாரத்தின் தற்போதைய மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அபிவிருத்திகளின் உன்னிப்பான பகுப்பாய்வொன்றினைத் தொடர்ந்து, நடுத்தர காலத்தில் பணவீக்கத்தினை இலக்கிடப்பட்ட 5 சதவீத மட்டத்தில் அடைந்து பேணுகின்ற வேளையில் பொருளாதாரம் உள்ளார்ந்த ஆற்றல்வாய்ந்த மட்டத்தினை அடைந்து உறுதிநிலைப்படுத்தப்படுவதனை இயலுமைப்படுத்தும் நோக்குடன் சபை இத்தீர்மானத்தினை மேற்கொண்டது. உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய ரீதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அபிவிருத்திகளிலிருந்து தோற்றம்பெறுகின்ற நிரம்பல் பக்க காரணிகளின் காரணமாக குறுங்காலத்தில் பணவீக்க எறிவுகளுக்கான சாத்தியமான மேல்நோக்கிய இடர்நேர்வுகளைச் சபை கருத்தில் கொண்டது. இருப்பினும், பொது மக்களின் பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகள் தொடர்ந்தும் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளமையினாலும் குறுங்காலத்திலிருந்து நடுத்தர காலத்திற்குப் பொருளாதார நடவடிக்கையானது எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற தரநியமங்களிலும் பார்க்க தொடர்ந்தும் தாழ்வாகக் காணப்படுமென எறிவுசெய்யப்பட்டுள்ளமையினாலும் அத்தகைய குறுங்கால இடர்நேர்வுகள் நடுத்தர கால பணவீக்கத் தோற்றப்பாட்டினைப் பெருமளவு மாற்றியமைக்காதென சபை கருதியது. மேலும், 2023 யூனிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நாணயக்கொள்கை வழிமுறைகளுடன் இணைந்து கொள்கை வட்டி வீதங்களின் இக்குறைவுடன் நடுத்தர காலத்தில் பணவீக்கத்தினை உறுதிநிலைப்படுத்துவதற்கான போதியளவிலான நாணயத் தளர்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக சபை கருதியது. ஆதலால், சந்தை வட்டி வீதங்களுக்குக் குறிப்பாக, கடன்வழங்கல் வீதங்களுக்கான நாணயத் தளர்வடைதல் வழிமுறைகள் நிதியியல் நிறுவனங்களின் மூலம் விரைவாகவும் முழுமையாகவும் ஊடுகடத்தப்படுவதுடன் அதன்மூலம் எதிர்வருகின்ற காலப்பகுதியில் சந்தை வட்டி வீதங்களின் இயல்புநிலைக்குத் திரும்பலினை துரிதப்படுத்துவதற்கான தேவையினை நாணயக்கொள்கைச் சபை வலியுறுத்தியது.

Pages