பிரதேச அலுவலகம் - கிளிநொச்சி

இலங்கை மத்திய வங்கியின் கிளிநொச்சி பிரதேச அலுவலகமானது வட மாகாணத்திலுள்ள புத்திஜீவிகள் குழுவொன்றின் பங்களிப்புடன் வட மாகாணத்தின் தற்கால சமூகப் பொருளாதார சவால்கள், சாத்தியமான பரிகாரங்கள், அதேபோன்று பரிந்துரைகள் என்பவற்றைப் பிரதிபலிக்கின்ற வட மாகாண முதன்மைத் திட்டமொன்றுக்கான "பொருளாதார அபிவிருத்திக் கட்டமைப்பு" இனை முன்வைக்கின்றது. 

மேற்குறித்த நிகழ்வு 2019 பெப்புருவரி 08 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று யாழ்ப்பாண பொதுநூலகத்தின் கேட்போர்கூடத்தில் இடம்பெறவுள்ளது. 

 

வடக்கில் நிலவும் போருக்குப்பின்னரான சமூக பொருளாதார சவால்களை தற்போதுள்ள பிராந்திய இயலுமை மற்றும் வளங்களினால் வெளிப்படுத்தக்கூடியதான ஓர் புதிய அணுகுமுறையினை அவசியப்படுத்துகின்றதும் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் பொறுப்புரிமையளிக்கப்பட்டதுமான அறிக்கை மதிப்பிற்குரிய நிதியமைச்சர் மங்கள் சமரவீரவினால்; மதிப்பிற்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், ஐக்கிய நாடுகளின் பிரதிநிதிகள், கொடைநிறுவன உறுப்பினர்கள், இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுனர், அரச திறைசேரியின் செயலாளர் மற்றும் மற்றும் ஏனைய சிரேஷ்ட அலுவலர்கள் முன்னிலையில் 22 பெப்புருவரி 2019 ஆம் நாளன்று நிதியமைச்சில் வெளியிடப்பட்டது.

இது வடக்கின் வாய்ப்புக்களினை யதார்த்தமாக்குகின்றதும் தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிக்கின்றதுமான ஓர் முன்னோக்கிய திட்டவரைபினை வழங்குவதுடன் தனித்துவமான ஓர் கொள்கை அணுகுமுறைக்கான அவசியத்தை வேண்டி நிற்கும் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூகத்தின் மீதான போரின் தாக்கங்கள் மீதும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. 

அறிக்கையின் தரவிறக்கத்திற்காக : “வடமாகாண முதன்மைத் திட்டமொன்றிற்கான பொருளாதார அபிவிருத்திக்கட்டமைப்பு

Five Sub-Help Desks are in operation at District Secretariats in all five Districts of Northern Province in addition to the Help Desk available at Regional Office – Kilinochchi with a view to guide and assist public on financial aspects.

Details of Sub Help Desk

 

 

 

 

The first time in history, with the intension of reducing coins shortage in the region, standard coins were directly distributed by the Central Bank to the commercial banks’ branches located in Northern Province. Currency Department enabled all banks functioning in North to collect coins at the Regional Office – Kilinochchi in order to distribute to the general Public.

3,664,000 number of coins worth of Rs. 20.578 million distributed on 18 January 2018 and 3,040,000 number of coins worth of Rs.17.044 million again distributed on 29 November 2018 at the Regional Office – Kilinochchi.