ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ප්‍රථම ජාතික උපාය මාර්ගය එළිදැක්වීම

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ප්‍රථම ජාතික උපාය මාර්ගය අද දින, එනම්  2021.03.04, එළිදක්වන ලදී. මෙම එළිදැක්වීම, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති, දේශමාන්‍ය, මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මැතිතුමන් විසින් ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය සහ මුදල් අමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගය පිළිගැන්වීම තුළින් සංකේතාත්මකව සනිටුහන් කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට  මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය  ප්‍රතිතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා, ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු මහා කොමසාරිස් අතිගරු ඩේවිඩ් හොලී  මහතා  සහ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය සංස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් නියෝජිත අමීනා අරිෆ් මහත්මිය සහභාගී වූහ.

සම්පුර්ණ ලිපිය

Download the Booklet from here

Published Date: 

Thursday, March 4, 2021