බැංකුවේ ඉතිහාසය

මෙහි දී ඔබට පසුගිය අධිපතිවරුන්ගේ කෙටි විස්තර කියවිය හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ එහි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඉතිහාසය ගවේෂණය කළ හැකි ය. එමෙන්ම ඔබට අපගේ ඓතිහාසික ඡායාරූප සොයා ගත හැකි අතර, සිහිවටන ග්‍රන්ථ නැරඹිය හැකි ය. 

1948 වසරේ නිදහස ලැබීමත් සමඟ ම වේගවත් ලෙස ආර්ථික වර්ධනයට අනුබල දීමට සහ එය දිරිමත් කිරීමට අවශ්‍ය කාර්යක්ෂම මුදල් ප්‍රතිපත්තියක් සහ ක්‍රියාශීලී මූල්‍ය අංශයක් පවත්වා ගෙන යෑම පිණිස ලංකා රජය විසින් ලංකා මහ බැංකුව ස්ථාපනය කරන ලදී.   

මහ බැංකුවේ ආරම්භය

මහ බැංකුව ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, 1884 අංක 32 දරන කඩදාසි මුදල් ආඥා පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ව්‍යවහාර මුදල් මණ්ඩල පද්ධතිය ධාරිතාවෙන් ඉතා පටු පරාසයක ක්‍රියාත්මක වුව ද, දේශයේ මුදල් අධිකාරිය ලෙස ක්‍රියා කළේ ය. දේශපාලන නිදහස ලබා ගැනීමෙන් පසු සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටක් සඳහා මෙම පද්ධතිය ප්‍රමාණවත් නො වන බවට තීරණය වුණි.   

1948 දී නිදහස ලැබීමෙන් අනතුරුව, ලංකා රජය විසින් මහ බැංකුවක් ස්ථාපනය කිරීම පිණිස අවශ්‍ය තාක්ෂණික විශේෂඥ දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජනපද රජයෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කරන ලදී. 1948 ජූලි මාසයේ දී එම කාර්යය ඉටු කිරීමේ වගකීම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ෆෙඩරල් සංචිත මණ්ඩලයේ ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකු වන ඇමරිකානු ජාතික ජෝන් එක්ස්ටර් මහතාට පැවරිණි. 

එක්ස්ටර් වාර්තාව මහ බැංකුව සඳහා තාර්කික හා නෛතික රාමුව සපයයි. මෙම වාර්තාව සමඟ මෙම වාර්තාවේ දෙවැනි කොටස ලෙස පැහැදිලි කිරීම් ඇතුළත් කෙටුම්පතක් ද ඒ සමඟ ම ඉදිරිපත් කරන ලදී. 1949 නොවැම්බර් 25 වැනි දින ලංකාණ්ඩුව විසින් මෙම කෙටුම්පත සම්මත කළ අතර එය 1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනත ලෙස හැඳින්වේ. ඒ සමඟ ම ව්‍යවහාර මුදල් මණ්ඩල පද්ධතිය අහෝසි වූ අතර ලංකා මහ බැංකුව පිහිටුවීම සඳහා පියවර ගැනුණි.  

මේ අනුව, 1949 අංක 58 දරන මුදල්  නීති පනත යටතේ ලංකා මහ බැංකුව ස්ථාපනය කරන ලදුව, වේගවත් ලෙස ආර්ථික වර්ධනයට අනුබල දීමට සහ එය දිරිමත් කිරීමට අවශ්‍ය කාර්යක්ෂම මුදල් ප්‍රතිපත්තියක් සහ ක්‍රියාශීලී මූල්‍ය අංශයක් පවත්වා ගෙන යෑම සඳහා එහි මෙහෙයුම් කටයුතු 1950 අගෝස්තු 28 වැනි දින ආරම්භ කරනු ලැබී ය. 1985 දී මෙය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ලෙස නැවත නම් කරන ලදී. 

රටෙහි සමස්ත මුදල්, බැංකු කටයුතු හා ණය ක්‍රම පරිපාලනය කිරීමට හා නියාමනය කිරිමට අවශ්‍ය පුළුල් බලතල මහ බැංකුවට පැවරුණි. එ මෙන් ම ව්‍යවහාර මුදල් නිකුත් කිරීමේ තනි අයිතිය සහ බලය ද මහ බැංකුවට පැවරුණු අතර රටෙහි ජාත්‍යන්තර සංචිතවල භාරකාරත්වය ද එයට පැවරුණි. 

1949 මුදල් නීති පනතේ සඳහන් කළ ආකාරයට මහ බැංකුවේ අරමුණු වුයේ;

(අ) දේශීය මුදලේ අගය ස්ථාවර කිරීම (මිල ස්ථායිතාව පවත්වාගෙන යෑම).  
(ආ) ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ මුහුණත අගය හෝ විනිමය අනුපාතිකයේ ස්ථායිතාව ආරක්ෂා කිරිම (විනිමය අනුපාතිකයේ ස්ථායිතාව පවත්වා ගෙන යෑම)
(ඇ) ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය, සේවා නියුක්තිය හා මූර්ත ආදායම ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගෙන යෑම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම
(ඈ) ශ්‍රී ලංකාවේ ඵලදායී සම්පත් පූර්ණ වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දිරි ගැන්වීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම

කෙසේ වෙතත්, මහ බැංකු කටයුතුවල ඇති වන ගෝලීය ප්‍රවණතා සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙ‍ළෙඳපො‍ළෙහි ශීඝ්‍ර වෙනස්කම්වලට අනුකූල ව ආර්ථික ලිහිල්කරණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණයේ ප්‍රගතිය සැලකිල්ලට ගනිමින් 2000 වසරේ දී මහ බැංකුව නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහනක් දියත් කළේ ය. ඒ අනුව, 2002 වසරේ දී මහ බැංකු අරමුණු පහත සඳහන් ප්‍රධාන අරමුණු දෙකට සීමා විය:

(අ) ආර්ථික සහ මිල ස්ථායිතාව පවත්වා ගෙන යෑම

(ආ )මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතාව පවත්වා ගෙන යෑම

 මහ බැංකුවේ අරමුණු සරල කරන ලද, 2002 වසරේ දී සිදු කළ ඉහත සංශෝධනය හැර, මුදල් නීති පනත පසු ගිය වසරවල දී පූර්ණ සමාලෝචනයකට හෝ සංශෝධනයකට ලක් වී නොමැත. එබැවින්, ආර්ථික ප්‍රවණතාවන් සහ මහ බැංකුකරණයේ සමස්ත පරිණාමයෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගෝලීය මනා භාවිතයන්ට අනුකූල ව මුදල් නීති පනත් විධිවිධාන ගණනාවක් සමාලෝචනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව ඇතිව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත 2023 වසරේ දී ක්‍රියාත්මක කෙරිණි. මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වය වැඩි දියුණු කිරීම, විවෘතභාවය සහ වගවීම ඉහළ නැංවීමට සහ ශ්‍රී ලංකාවෙහි අඛණ්ඩ මිල ස්ථායිතාවක් පවත්වා ගෙන යෑම සඳහා මුදල් ප්‍රතිපත්ති රාමුව ශක්තිමත් කිරීමේ විශේෂ විධිවිධාන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත සතු ය. 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අරමුණු ද ඒ අනුව වෙනස් විය. 

ප්‍රාථමික අරමුණ: දේශීය මිල ස්ථායිතාව සාක්ෂාත් කිරීම සහ පවත්වා ගෙන යෑම.

අනෙක් අරමුණ: මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතාව සුරක්ෂිත කිරීම.

හිටපු අධිපතිවරුන්

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්

2021 - 2022

දේශමාන්‍ය මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ලක්ෂ්මන්

2019 - 2021

ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි

2016 - 2019

අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්

2015 - 2016

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්

2006 - 2015

දේශමාන්‍ය සුනිල් මෙන්ඩිස්

2004 - 2006

දේශමාන්‍ය ඒ. එස්. ජයවර්ධන

1995 - 2004

එච්. බී. දිසානායක

1992 - 1995

ආචාර්ය එච්. එන්. එස් කරුණාතිලක

1988 - 1992

ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. රාසපුත්‍රම්

1979 - 1988

එච්. ඊ. තෙන්නකොන්

1971 - 1979

ඩබ්ලිව්. තෙන්නකෝන්

1967 - 1971

 

ඩී. ඩබ්ලිව්. රාජපතිරණ

1959 - 1967

ශ්‍රීමත් ආතර් රණසිංහ

1954 - 1959

දේශමාන්‍ය එන්. යූ. ජයවර්ධන

1953 - 1954

   

ජෝන් එක්ස්ටර්

1950 - 1953

(ආරම්භක අධිපති)

   

ව්‍යවහාර මුදල් කෞතුකාගාරයන්

ප්‍රත්යාවලෝකනය

සංවත්සර සැමරුම් වෙළුම්