11 யூலை 2017 | நாணயக் கொள்கை

“அறிவூற்று”- அறிவுக்கான அடித்தளம் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர பொருளியல் மாணவர்களுக்காக விசேடமாக வடிவமைக்கப்பட்ட கல்வியியல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி. 11 யூலை 2017 | நாணயக் கொள்கை வளவாளர்கள் கலாநிதி (திருமதி) சு. ஜெகஜீவன் & செல்வி ப. வினோதா
Wednesday, September 27, 2017

Video Language: