පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව

 

                                                                                                                           අනෙකුත්

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

අක්වෙරළ බැංකු ඒකක වලින් ලබාගත් ණය    
අගය දාම ධාවකයා  VCP අගය දාමයෙහි සහභාගීකරුවන්
අතථ්‍ය පුද්ගලික ජාලකරණය   දුරස්ථ ප්‍රවේශ සේවාදායකයකට සම්බන්ධ වීම හරහා, වෙනත් ජාලයක් හෝ අන්තර්ජාලය තුලින්,  තවත් ජාලයකට ප්‍රවේශ වීය හැකි  ආරක්ෂිත ක්‍රමයකි
අතථ්‍ය මුදල්   හුවමාරු මාධ්‍යයක්; සහ/හෝ ගිණුම් ඒකකයක්; සහ/හෝ වටිනාකමේ සන්නිධියක් ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඩිජිටල් මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු කළ හැකි වටිනාකමේ ඩිජිටල් සංදර්ශකයක් වුව ද, කිසිදු බල අධිකාරියක් යටතේ නීතියෙන් වලංගු නොවන අතර, කිසිදු බල අධිකාරියක් මගින් නිකුත් කිරීම හෝ සහතික වනු නොලබයි.
අතිරේක ණය ගිවිසුම SLA ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ එක් එක් සහභාගීත්ව මූල්‍යායතන අතර ගිවිසුම් ගතව තිබෙන ණය එකඟතාව
අධි පෙළ හුවමාරු කෙටුම්පත   අන්තර්ජාලය තුළ ඇති වෙබ් දත්ත සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට පරිශීලකයින්ට හැකි වන පරිදි තොරතුරු පද්ධති විසින් භාවිතා කරන නීති මාලාවකි . බ්‍රව්සරයට වෙබ් ලිපිනයක් ඇතුළත් කළ විට, අවශ්‍ය වෙබ් පිටුව සොයා ගැනීමට සහ නැරඹීමට අවශ්‍ය  උපදෙස් මෙමගින් වෙබ් සේවාදායකයට යවනු ලැබේ
අධීක්ෂණ සහ ඇගැයීම් ක්‍රමය M&E System  
අධ්‍යක්ෂ, අවදානම් කළමනාකරණ DRM  
අනේවාසික රුපියල් ගිණුම NRRA විගාමිකයන්ට සංක්‍රමණික දීමනා සඳහා හිමිකම් පෑමට සුදුසුකම් ඇති වත්කම් තුළින් ජනනය වන ආදායම උපයෝගී කර ගනිමින් යෙදෙන අවසරලත් ආයෝජන සහ දේශීය ගනුදෙනු පහසු කිරීම සඳහා මෙන්ම, මෙරටට රැගෙන එන ආමුඛ ප්‍රේෂණ තහවුරු කිරීමට නොහැකි ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදු කළ ආයෝජනයන්ගේ ලැබීම් සහ ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු තුළින් නිරුක්තික රුපියලෙන් ජනනය වූ ආදායම වර්තනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර වෙළඳ ව්‍යාපාර සහ සමාගම්හී භාවිතය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ගිණුම හඳුන්වා දෙනු ලැබීය.
අන්තර්ජාල කෙටුම්පත් (IP) ලිපිනය   ඕනෑම පරිගණකයකට අනන්‍ය වූ හඳුනාගැනීමේ අංකය. උදා: 192.168.101.1.
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය EDB  
අපේක්ෂිත පාඩුව EL  
අභ්‍යන්තර අරමුදල් ආයෝජන අධීක්ෂන කමිටුව IIOC  
අයිරා ණය OD බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් සමඟ පවත්වා ගෙන යන ජංගම ගිණුමක එහි පවතින ශේෂයට වඩා මුදල් ආපසු ගැනීම හේතුවෙන් හට ගන්නා හිඟය.
අරමුදල් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තු FMDs  
අවදානම මත බර තබන ලද ප්‍රාග්ධන අනුපාතය   පවත්නා ප්‍රාග්ධනය, අවදානම් මත බර තබන ලද වත්කම් වලින් බෙදීමෙන් ගණනය කරන ලද අනුපාතයයි.
අවදානමෙහි පවතින වටිනාකම VaR නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ දී නිශ්චිත විශ්වාසයක් සහිතව හට ගත හැකි උපරිම අලාභය.
අවදානමෙහි පවතින වර්ධනය   අවදානමෙහි පවතින වර්ධනය මගින් සාර්ව මූල්‍ය තත්ත්ව දර්ශකයක් මත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධන ව්‍යාප්තිය තත්ත්වානුකූලව පුරෝකථනය කෙරේ. මෙම රාමුව වර්ධනය ප්‍රකාරව සාර්ව ආර්ථික අවදානම් ප්‍රමාණනය කොට, කාලයත් සමඟ ආර්ථික කටයුත්තට හට ගන්නා අවදානම්වල පරිණාමය අධීක්ෂණය කරයි.
අවදානම් අභිරුචි ප්‍රකාශය RAS  
අවදානම් කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය RMPS  
අවදානම් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් RCOs  
අවබෝධතා ගිවිසුම MoU  
අවලංගු කළ විනිමය පාලන පනත ECA  
අව්‍යාජ ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද මුදල් නෝට්ටු
ආතති පරීක්ෂණ   ආතති පරීක්ෂණ යනු සාර්ව මූල්‍ය විචල්‍යයන් තුළ ඇතැම් සිදු විය නොහැකි එහෙත් ව්‍යාජ අවස්ථා නැතහොත් චලනයන් ගෙන් හට ගන්නා විභව අවදානම් සහගත තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමට දී ඇති අංශයක් / ආයතනයක් සතු ව පවතින ස්ථායීතාව නිශ්චය කිරීමට භාවිත කෙරේ.
ආදාන මිල ගණන් (BOS තුළ)   පසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපී කාර්තුව හා සසඳන කල, ප්‍රවර්තන කාර්තු‍ව තුළ දී සහ මීළඟ කාර්තුව සඳහා අපේක්ෂිත ආදාන මිල (අමු ද්‍රව්‍ය මිල සහ ශ්‍රමය වැනි අනෙකුත් ආදාන) පෙන්නුම් කරයි.
ආපදා ප්‍රතිසාධනය   ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතාවයේ උප කුලකයක් වන අතර  ඕනෑම ආපදා තත්වයක් හරහා දත්ත, තාක්‍ෂණය සහ පද්ධති නැවත යථාතත්වයට ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය
ආපසු ගෙවීමේ කාල පරාසය   ණය වගකීම ආපසු ගෙවා අවසන් කළ යුතු කල පරාසය වේ.
ආමුඛ ආයෝජන ගිණුම IIA අනේවාසික ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ අවසරලත් ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු සිදු කිරීම වෙනුවෙන් ජනිත ආමුඛ ප්‍රේෂණ සහ එවැනි ආයෝජනයන්ගේ ලැබීම් වර්තනය හැසිරවීම සඳහා හඳුන්වා දුන් ගිණුම.
ආයතනගත අවදානම් කළමනාකරණය ERM  
ආයෝජන අධීක්ෂණ කමිටු IOCs  
ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය IPS  
ආයෝජන මාර්ගෝපදේශ IG  
ආයෝජනය (BOS තුළ)   පසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපී කාර්තුව හා සසඳන කල, ප්‍රවර්තන කාර්තු‍ව තුළ දී සහ මීළඟ කාර්තුව සඳහා අපේක්ෂිත ආයෝජන මට්ටම පෙන්නුම් කරයි.
ආරක්‍ෂණ සළකුණු   අව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටුවක් හා ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටුවක් අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම සඳහා මුදල් නෝට්ටුවලට ඇතුලත්කර ඇති විශේෂාංග
ආරම්භක ප්‍රසිද්ධ නිකුතුව   ආරම්භක ප්‍රසිද්ධ නිකුතුවක් යනු සමාගමක කොටස් පළමු වරට ආයතනික ආයෝජකයන්ට සහ සිල්ලර ආයෝජකයන්ට විකුණනු ලබන ප්‍රසිද්ධ නිකුතුවකි.
ආසන්න ක්ෂේත්‍ර සන්නිවේදනය   කෙටි පරාස රැහැන් රහිත තාක්‍ෂණයකි. මෙම තාක්‍ෂණය සහිත උපාංග ස්පර්ශ වන පරිදි හෝ ඉතා ආසන්නයේ තැබූ විට එකිනෙකා සමඟ ආරක්ෂිතව සන්නිවේදනය කිරීමට හැකියාව  ලබා දේ
ඇණවුමක් සැපයීමට සැපයුම්කරුවන්ට ගත වන කාලය (ගැනුම්කරුවන්ගේ මිල දර්ශකයෙන්)   ඇණවුමක් ස්ථාපනය කිරීමේ සිට සැපයුම්කරු විසින් ඇණවුම සපයනු ලැබීම දක්වා ගත වන කාලය

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකය LVI ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් අර්ධ වාර්ෂික පදනමක් මත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කොට්ඨාශ 13ක් ආවරණය කරනු ලබමින් සාදන ලද පර්චසයකට පවතින හිස් ඉඩම් මිල ගණන් භාවිත කරමින්, මින් පෙර ඉඩම් මිල දර්ශකය ලෙසත්, දැන් ඉඩම් තක්සේරු මිල දර්ශකය ලෙසත් හැඳින්වෙන මෙම දර්ශකය සම්පාදන කරන ලදී.
ඉඩම් මිල දර්ශකය LPI රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් අර්ධ වාර්ෂික පදනමක් මත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කොට්ඨාශ 13ක් ආවරණය කරනු ලබමින් සාදන ලද පර්චසයකට පවතින හිස් ඉඩම් මිල භාවිත කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් ඉඩම් මිල දර්ශකය සම්පාදනය කරනු ලැබේ.
ඉදිරි කාර්යාලය FO  
ඉදිරි විකුණුම්   විකිණුම් අවස්ථාවේ විකුණුම්කරුට අයත් නොවන වත්කමක් (සුරකුම්පතක්/ කොටසක්, වෙළඳ අනාගත ගිවිසුමක්, ඒකාබද්ධ හෝ ස්වෛරී බැඳුම්කරයක්) විකිණීම. ඉදිරි විකුණුම් වර්ග දෙකකි, එනම් “ විවෘත ඉදිරි විකුණුම් " සහ “ ආවරණය කළ ඉදිරි විකුණුම් ”.
ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙළඳාම   එය තොරතුරු තාක්‍ෂණයෙන් සක්‍රීය වෙළඳ යාන්ත්‍රණයක් වන අතර එමඟින් වෙළෙඳුන්ට සම්බන්ධ වීමට, ඇණවුම් කිරීමට සහ කලින් තීරණය කරන ලද ස්පර්ශ කළ හැකි  / ස්පර්ශ කළ නොහැකි භාණ්ඩ වර්ග වෙළදාම් කිරීමට හැකිවේ.
ඉල්ලුම (BOS තුළ)   පසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපී කාර්තුව සමඟ සසඳා බලන විට, වර්තමාන කාර්තුව තුළ දී ඉල්ලුමේ පරිමාව සහ මීළඟ කාර්තුව සඳහා අපේක්ෂාව පෙන්නුම් කරයි.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

උකස් පිටුබලය සහිත සුරැකුම්පත් MBS  
උද්ධමනය   වසරක් මුළුල්ලෙහි ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ සහ සේවාවන්හි සාමාන්‍ය මිල මට්ටමේ සිදු වන අඛණ්ඩ ඉහළ යෑමයි. උද්ධමනය මැනීමේ ක්‍රම දෙකක් සාමාන්‍ය භාවිතයේ ඇත. ඒවා නම් වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත උද්ධමනය සහ චල සාමාන්‍ය උද්ධමනය යි.
උපායමාර්ගික වත්කම් වෙන් කිරීම SAA  
උපායික වත්කම් වෙන් කිරීම TAA  
ඍජු මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සබඳතාව   ඍජු මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සබඳතාව හට ගනුයේ මූල්‍ය ගනුදෙනු, අනෙකුත් බැඳියාවන් සහ සබඳතාවන් ඔස්සේ මූල්‍ය ආයතන අතර පවතින ඍජු සම්බන්ධයන්වලිනි.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

ඒකකලාභියා   ආයෝජන භාරයක් තුළ එක් හෝ ඒකක කිහිපයක් සතු ආයෝජකයෙකි. එක් ඒකකයක් කොටස් හෝ පොලී කොටසකට සමාන වේ.ඒකකලාභීන් හට භාරයෙහි වෙන්දේසි පාලනය කරන, භාර ප්‍රකාශයෙහි දක්වා ඇති නිශ්චිත අයිතිවාසිකම් ලබා දෙයි.
ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් උපදෙස් COI ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි විවට වෙළඳපොළ කටයුතුවලට අදාළ සියලු මෙහෙයුම් උපදෙස් දක්වන චක්‍රලේඛයකි.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

කළමනාකරණ කමිටුව MC ජාතික මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණ උපාය මාර්ගය (NFIS)  දෛනික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය කරනු ඇති සහ යටතේ NFIC හි මාර්ගෝපදේශයට සහ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රගතිය අනුකූල වන බව තහවුරු කරනු ඇති, ජාතික මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණ උපාය මාර්ගය යටතේ පිහිටු වන ලද කමිටුව.
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය IDB  
කාල පරාසය   සුරැකුම්පත් මත වන මුදල් ප්‍රවාහයෙහි බර තැබූ සාමාන්‍ය පරිනත කාලයයි
කාසි කාණ්ඩය   සංසරණයට නිකුත් කරන ලද විවිධ වටිනාකම් සහිත කාසි එකතුවකි
කුඩා පරිමාණ කෘෂිව්‍යාපාර සහභාගීත්ව වැඩසටහන SAPP  
කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය SED  
කූපන් අගය   බැඳුම්කරයක් පරිණත වනතුරු කාලය තුළ යම් කාලසීමාවන් අතර බැදුම්කරය දරාසිටින්නා වෙත ගෙවනු ලබන පොලී ගෙවීම්ය. සාමාන්‍යයෙන් මෙම පොලී ගෙවීම් අර්ධ වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන අතර, ගෙවනු ලබන අගය, ප්‍රාග්ධනය සහ කූපන් අනුපාතිකයේ ගුණිතයට සමාන වේ.
කෘෂිකාර්මික අගය දාමය AVC කෘෂිකාර්මික අංශයෙහි විවිධ කාණ්ඩ සහ ඒවායෙහි සබඳතාව.
කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා ජාත්‍යන්තර අරමුදල IFAD  
කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ සැපයුම්කරුවන් වෙත ද්‍රවශීලතා පහසුකම LFCS ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රජයේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට සහ සැපයුම්කරුවන්ට කොවිඩ් - 19 වසංගතය සමය තුළ දී රජයේ මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් නිකුත් කරන ලද නො පිය වූ බිල්පත් ගෙවීමට අදාළ ප්‍රතිග්‍රාහක ලිපිවලට එරෙහිව ණය ලබා ගැනීම සඳහා හඳුන්වා දෙන ලද විශේෂ ණය යෝජනා ක්‍රමයකි.
කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය CCPI කො.පා.මි.ද. මගින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නාගරික නිවාස විසින් පරිභෝජනය කරනු ලබන තෝරා ගත් භාණ්ඩ සහ සේවාවල මිලෙහි හැසිරීම පිළිබිඹු කෙරේ.
ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් WG අවධාරිත අංශ සඳහා උපදේශන සංසඳයක් ලෙස ක්‍රියා කරන, ප්‍රධාන සක්‍රීය කළ හැකි ත්‍රිත්ත්වය (දත්ත, යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රතිපත්තිමය උපකරණ මෙන්ම, නියාමන පරිසරයක් සක්‍රීය කිරීම) ආවරණය කිරීමට සහ NFIS අවධාරිත අංශ ( ඩිජිටල් මූල්‍යනය සහ ගෙවීම්, ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර මූල්‍යනය, පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සහ මූල්‍ය සාක්ෂරතාව මෙන්ම ධාරිතාව ගොඩනැඟීම) ආවරණය කිරීමට ජාතික මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණ උපාය මාර්ගය (NFIS) යටතේ පිහිටු වන ලද කණ්ඩායම්. 
ක්ෂණික ප්‍රතිචාර කේතය QR code  
ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යය MF  
ක්ෂුද්‍ර, කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර MSME  

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම   මූල්‍ය ආයතන සමඟ හෝ නම් කරන ලද මූල්‍ය නොවන ව්‍යාපාර සහ වෘත්තීන් සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ගන්නා විට පාරිභෝගිකයාගේ අනන්‍යතාවය හඳුනා ගැනීම සහ සත්‍යාපනය කිරීමේ අනිවාර්ය ක්‍රියාවලිය යි.
ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබද නිසි උද්යෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීම   ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබද නිසි උද්යෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීම යනු
(අ) විශ්වාසදායක, ස්වාධීන මූලාශ්‍ර ලේඛන, දත්ත හෝ තොරතුරු භාවිතා කරමින් ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම සහ එම ගනුදෙනුකරුගේ අනන්‍යතාවය සත්‍යාපනය කිරීම.
(ආ) ප්‍රතිලාභී හිමිකරු හඳුනා ගැනීම සහ ප්‍රතිලාභී හිමිකරුගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා නිසි පියවර ගැනීම.
(ඇ) ව්‍යාපාර සම්බන්ධතාවයේ අරමුණ සහ අපේක්ෂිත ස්වභාවය පිළිබඳ තොරතුරු අවබෝධ කර ගැනීම සහ නිසි පරිදි ලබා ගැනීම.
(ඈ) ව්‍යාපාර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ අඛණ්ඩ නිසි උද්යෝගයෙන් කටයුතු කිරීම සහ ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ දැනුම, ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර සහ අවදානම් පැතිකඩ සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී අරමුදල් ප්‍රභවය ඇතුළු කරුණු වලට අනුකූල වන අයුරින් ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනු සිදුවන බව සහතික කිරීම සඳහා සිදුකරන ලද සියලු ගනුදෙනු පරීක්ෂා කිරීම.
ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය PMI ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය නිෂ්පාදනය, ඉදි කිරීම් සහ සේවා කටයුතු සඳහා මාසික පදනමක් මත තනි තනිව පවත්වා ගෙන යනු ලබන මාසික සමීක්ෂණයක් වන අතර, එම දත්ත ඉහළ සංඛ්‍යාතයක් සහ ආර්ථික කටයුතුවල කාලීන දර්ශක ලෙස සැලකෙයි.
ගිණි පවුර   අන්තර්ජාලය ඇතුළුව බාහිර ජාල වලින් පැමිණෙන අනවසර සන්නිවේදන අවහිර කරන ජාල අතර ස්ථාපිත ආරක්ෂණ බාධකය
ගෙවීමට එරෙහිව මුදාහැරීම III   සමගාමීව සිදුකරනු ලබන සුරැකුම්පත් හා අරමුදල් හුවමාරුවන්හි ශුද්ධ පියවීම මෙම පද්ධතීන් මගින් ශුද්ධ පදනම යටතේ  සුරැකුම්පත් සහ අරමුදල් යන දෙකම සඳහා දෙන ලද නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන අතර දෙවර්ගයෙහිම අවසන් හුවමාරුව සිදුවන්නේ පිරිසැකසුම් ක්‍රියාවලිය අවසානයේදී වන අතර දිනකට වරක් හෝ කිහිප වරක් පියවීම් සිදුවිය හැකිය
ගොනු හුවමාරු කෙටුම්පත   එක් පද්ධතියකින් තවත් පද්ධතියකට අන්තර්ජාලය හරහා ගොනු මාරු කිරීමේදී පරිගණක විසින් අනුගමනය කරනු ලබන නීති මාලාව

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

 ජංගම ගනුදෙනු   අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ  ව්‍යවස්ථාවන්හි XXX ව්‍යවස්ථාවෙහි (ඈ) පරිච්ඡේදයෙහි සඳහන්  පරිදි ශ්‍රී ලංකාව තුළට හෝ බැහැරට විදේශ විනිමය හුවමාරු කිරීමක් අවශ්‍ය වන ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනුව. 
ජාතික අත්කම් නිර්මාණ සභාව NCC  
ජාතික කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන වැඩසටහන NADeP  
ජාතික ගෙවීම් කවුන්සිලය NPC  
ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය NCPI ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මගින් කුටුම්භ විසින් ජාතික මට්ටමේ දී පරිභෝජනය කරනු ලබන තෝරා ගත් භාණ්ඩ සහ සේවාවල මිලෙහි චලනය පෙන්නුම් කෙරේ.
ජාතික පාලන කමිටුව NSC  
ජාතික මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණ උපාය මාර්ගය NFIS ශ්‍රී ලංකාවේ තනි පුද්ගලයන් සහ ව්‍යාපාර සඳහා වන උපාය මාර්ගයට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාව මත පදනම්ව, ඉහළ ගුණාත්මකබවින් යුත්, යෝග්‍ය, ආරක්ෂිත සහ මිල දැරිය හැකි සේවාවලට පිවිසීමටත්, ඔවුන්ගේ ආර්ථික කටයුතුවලට සහාය දැක්වීම සහ ඔවුන්ගේ ජීවිතවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මෙම සේවා කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායීව භාවිත කිරීමටත් හැකිය.
ජාතික මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණ කවුන්සිලය NFIC NFIS සඳහා සමස්ත නායකත්වය, ප්‍රතිපත්තිමය මාර්ගෝපදේශය සහ NFIS සඳහා උපායමාර්ගික මඟ පෙන්වීම සපයනු ඇති සහ කළමනාකරණ කමිටුව සහ ලේකම් කාර්යාලයේ සහය ඇතිව NFIS ක්‍රියාත්මක කිරීම පාලනය කරනු ඇති, ජාතික මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණ උපාය මාර්ගය (NFIS) යටතේ පිහිටු වන ලද කවුන්සිලය.
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාව IFC  
ජාත්‍යන්තර සුරැකුම්පත් හඳුනාගැනීමේ අංකය ISIN  
ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර  ISB  

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

ඩිජිටල් අත්සන   අත්සන් කරුවෙකු සත්‍යාපනය කරන ගුප්ත විද්‍යාත්මකව ජනනය කරන ලද දත්ත සමූහයක් අඩංගු විද්‍යුත් පණිවිඩය
ඩී පෝරමය   ව්‍යාපාර ආයතනයක් ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කර සේවකයන් බඳවාගත් පසු සේ.අ.අ.අරමුදලෙහි තම ආයතනය ලියාපදිංචි කිරීමට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට සම්පුර්ණ කර භාර දිය යුතු අයදුම්පත්‍රය.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

ණය ඇප ආවරණය/ ණය ඇප ආවරණ    ණය අවදානම්වල බලපෑම අඩු කිරීම සහ ණය වර්ධනය සඳහා භාවිත කරන උපකරණවලින් එකකි. ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුවෙහි නියෝජිතයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මෙම ණය ඇප ආවරණය නිකුත් කරනු ලබන අතර, ණය ගැනුම්කරුවන් විසින් ණය ගෙවීම් පැහැර හරිනු ලැබීමේ අවදානම ඉන් ආවරණය කෙරේ. ණය ගැනුම්කරුවා ඔහු විසින් මූල්‍යායතනවලින් ලබා ගත් ණය ආපසු ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත්, මූල්‍යායතනවලට ණය ගැනුම්කරුවා විසින් ණය පැහැර හරිනු ලැබීම හේතුවෙන් දරා ගැනීමට සිදු වූ අලාභයන් අයකරවා ගැනීම සඳහා ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රමයෙහි පිළිසරණ ලබා ගත හැකි වේ.
 ණය තොගයේ ඒකරාශීවීම     ඉතා විශාල ණය ප්‍රමාණයක් දී ඇති දිනක දී හෝ යම් කාල සීමාවක් ඇතුළත පරිණතවීම, ණය ඒකරාශීවීම ලෙස හඳුන්වයි.
ණය දරා සිටීමේ හැකියාව   ණය ලබාගත් රටකට වර්තමාන සහ අනාගත ණය සේවාකරණ සිදුකිරීමේ දී තවදුරටත් ණය සහන ලබාගැනීමකින් හෝ ණය ගිවිසුම්වල කොන්දේසි වෙනස් කිරීමකින් සහ ණය පැහැර හැරීම්   එකතුවීමකින් තොරව මෙන්ම පිළිගතහැකි මට්ටමක ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වා ගනිමින්, ණය දරා සිටීමට ඇති හැකියාවයි
ණය පත   නිශ්චිත දිනයක දී හෝ ඊට පෙර භාවිත කළ ණය මුදල සම්පූර්ණ වශයෙන් හෝ ඉන් කොටසක් වශයෙන් ආපසු ගෙවිය හැකි, නිකුත් කරන්නා විසින් කාඩ්පත් හිමියා වෙත ලබා දෙන ණය මාර්ගයක් ඇතුළත් වන ගෙවීම් කාඩ්පතකි. නිකුත් කරන්නා විසින් නිශ්චිත දිනයේ දී ආපසු නොගෙවනු ලබන ඕනෑම අගයක් මත පොලියක් හෝ අනෙකුත් ගාස්තු අය කරනු ලබනු ඇත.
ණය යෝජනා ක්‍රමය LS  
ණය වෙත ප්‍රවේශය ( BOS තුළ)   වත්මන් කාර්තුව තුළ දී බැංකු ණය වෙත පවතින ප්‍රවේශය දක්වයි
ණය සැපයුම් සමීක්ෂණය CSS ණය සැපයුම් පරීක්ෂණය යනු කාර්තුමය පදනමක් මත රටෙහි සියලු බලපත්‍රලාබී වාණිජ බැංකු සහ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකුවල ණය ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධව මෑත කාලීන ප්‍රවණතා සහ ඉදිරි දැක්මෙහි තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගැනීමට සිදු කරන සමීක්ෂණයකි.
තතුබෑම්   පරිශීලකයින්ගෙන් පුද්ගලික තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වංචනිකව යොදාගන්නා උපක්‍රමයකි.  නීත්‍යානුකූල වෙබ් අඩවි මගින් එවා ඇති ලෙසට  ව්‍යාජව  සකසන  ලද විද්‍යුත් තැපැල් තුල අන්තර්ගත අනිෂ්ට සබැඳි ක්ලික් කිරීමට පරිශීලකයින් පොළඹවීම හරහා මෙලෙස පුද්ගලික දත්ත සොරාගනී

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

තත්කාලීන දළ පියවීමේ පද්ධතිය RTGS තත්කාලීන දළ පියවීම් පද්ධතිය (RTGS)  යනු පරිගණක මාර්ගයෙන් අරමුදල් බේරුම් කිරීම සිදු කරනු ලබන පද්ධතියකි. එ මගින්, එහි සහභාගීකරුවන්ගේ තත්කාලීන දළ පියවීම් ගිණුම්වල ඇති අරමුදල් භාවිත කර තත්කාලීන පදනමක් මත සෑම ගෙවීම් උපදෙසක් ම වෙන් වෙන් ව සහ අවලංගු කළ නො හැකි ලෙස පිළිවෙළින් පියවීම සිදු කරනු ලබයි.
තනි වාර  මුරපදය   තනි ගනුදෙනුවක් හෝ පිවිසුම් සැසියක් වෙනුවෙන්  පරිශීලකයෙකු සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා ස්වයංක්‍රීයව ජනනය කරන ලද සංඛ්‍යා හෝ අක්ෂරාංක මාලාව
තාක්ෂණ හුවමාරු  වැඩමුළුව TTP ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලීන්හි තාක්ෂණික දැනුම වැඩි දියුණු කිරීමට පවත්වනු ලබන වැඩසටහනකි.
තාක්ෂණික සහාය TA  
තොග මිල දී ගැනුම් (ගැනුම්කරුවන්ගේ මිල දර්ශකයෙන්)   නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කිරීමට තොග ගබඩාවක් තුළ තබා ඇති මිල දී ගත් අමු ද්‍රව්‍ය

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

දත්ත ගබඩාව   ගබඩා කළ දත්ත මත ව්‍යාපාර බුද්ධි ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසන දත්ත ගබඩා සැකැස්ම
දත්ත සංචිතය   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විවිධ අභ්‍යන්තර දෙපාර්තමේන්තු කිහිපයක් සහ බාහිර ආයතන කිහිපයකින් රැස් කර ගත්, මූර්ත, මුදල්, රාජ්‍ය මූල්‍ය, විදේශ සහ මූල්‍ය අංශ පුරා විහිදී යන විවිධ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ කාල ශ්‍රේණිමය දත්තවලින් දත්ත සංචිතය සමන්විත වේ.
දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීමේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ව්‍යාපෘතිය PAMP - RF  
දර්ශක හා බැඳුනු බැඳුම්කර   යම් දර්ශකයක වෙනස්වීම් අනුව වෙනස්වන කූපන් අගයකින් යුත් බැඳුම්කරයකි. සාමාන්‍යයෙන් මෙය පාරිභෝගික මිල දර්ශකය හා බැඳේ.
දවස ඇතුළත ද්‍රවශීලතා පහසුකම සැපයීම ILF තත් කාලීන දළ පියවුම් (RTGS) පද්ධතියේ මෙහෙයුම් කටයුතු පහසුවෙන් සිදු කර ගෙන යෑමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මිල දර්ශකවලට සපයන ලද දවස ඇතුළත පොලී රහිත අරමුදල් සැපයීමේ පහසුකමකි.
දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය GDP දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය යනු කිසියම් කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ දී රටක භාණ්ඩ සහ සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම ඔස්සේ නිර්මාණය වූ එකතු කළ අගයේ වෙළඳපොළ අගය තක්සේරු කිරීමේ සම්මත ක්‍රියාමාර්ගය යි.
දළ ලිඛිත වාරික   ප්‍රතිරක්ෂණය හෝ පවරා දෙන කොමිස් මුදල් සඳහා අඩු කිරීම්වලට පෙර රක්ෂකයෙකු විසින් ගිවිසුමකින් ලැබීමට අපේක්ෂිත සමස්ත ආදායම
දිගු කාලීන රක්ෂණය   ජීවිත රක්ෂණයට සම්බන්ධ ය.
දෙපාර්තමේන්තු අවදානම් නිලධාරී DRO  
දෙමාපිය සංක්‍රමණ යෝජනා ක්‍රමය   විදේශීය රටක ස්ථිර නේවාසික පදිංචිය හෝ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගත් පුද්ගලයකුගේ ශ්‍රී ලාංකික දෙමව්පියන්ට එකී විදේශ රටේ ස්ථිර නේවාසික පදිංචිය ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව විදේශ රටකින් සලසා ඇති යෝජනා ක්‍රමය
දේපළ මිල දර්ශක   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තුමේන්තුව වර්තමානයේ දී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය කරමින් දේපළ මිල දර්ශක හතරක් සම්පාදනය කරයි.CMS ඔස්සේ රැස් කරන ලද තොරතුරු භාවිත කරමින් නව සහාධිපත්‍යයන් සඳහා මිල දර්ශකය කාර්තුමය පදනමක් මත සම්පාදනය කෙරේ. මේ අතර, දේපළ ප්‍රචාරණ තොරතුරු භාවිත කරමින් මාසික පදනමක් මත සහාධිපත්‍යයන්, නිවාස සහ ඉඩම් සඳහා ඉල්ලීමේ මිල දර්ශක සම්පාදනය කෙරේ. මෙම මිල දර්ශක ජාත්‍යන්තර යහ පරිචයන් අනුගමනය කරමින් hedonic regression based rolling window time dummy method ක්‍රමවේදයට අනුව ගණනය කරනු ලැබේ.
දේශීය කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය DAD -PP  
දේශීය මෙහෙයුම් බැඳුම්කර ණය ගැනීමේ ගිණුම DOBB ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට විවට වෙළඳපොළ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර භාවිත කිරීමට තාවකාලිකව හැකියාව ලබා දෙමින් තෙවන පාර්ශ්වයකින් BBS  යටතේ ණයට ගත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සහිත ගිණුම පවරා දෙනු ලැබේ.
දෛනික ද්‍රවශීලතාවය    සාමාන්‍යයෙන් මූල්‍ය ආයතනවලට තත්කාලීනව ගෙවීම් කිරීමට හැකිවන සේ ව්‍යාපාර දිනයකදී ප්‍රවේශ විය හැකි සහ එදිනම පියවිය හැකි අරමුදල් වේ.
ද්‍රවශීලතා සහාය පහසුකම  LSF  විවට වෙළඳපොළ කටයුතු යටතේ බැංකු නොවන ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන් සඳහා ලබා ගත හැකි ප්‍රති විකුණුම් වෙන්දේසියකි.
ද්විතීයික වෙළඳපොළ      ප්‍රාථමික වෙළඳපොළෙහි දී මිල දී ගත් සුරැකුම්පත් ගැනුම්කරුවන් හා විකුණුම්කරුවන් අතර ගනුදෙනු කෙරෙන වෙළඳපොළයි.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

ධාරකය   පරිගණක සේවාදායකයෙක් හෝ ජාලයක් හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි ඕනෑම පරිගණකයක්, ධාරක පරිගණකයක් ලෙස සැළකේ
ධාරණ අනුපාතය   ප්‍රතිරක්ෂණය වෙත නොපැවරෙන, රක්ෂණ සමාගම් විසින් ආවරණය කරනු ලබන ව්‍යාපාරවල ප්‍රතිශතය.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

නම් කරන ලද මූල්‍ය නොවන ව්‍යාපාර සහ වෘත්තින්   2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි නම් කරන ලද මූල්‍ය නොවන ව්‍යාපාර සහ වෘත්තීන්හි නියැලෙන ආයතන යි
නව ඇණවුම් (ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයෙන්)   නව විකුණුම් ඇණවුම් පරිමාව
නව සපිරි ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රමය NCRCS  
නාණක විද්‍යාව   ව්‍යවහාර මුදල් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම හෝ ව්‍යවහාර මුදල් එකතු කිරීම
නැව් නියෝජිත SA ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ නැව් අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද අවසරපත්‍රයක් හෝ බලපත්‍රයක් හිමි, විදේශීය නැව් ප්‍රවාහන සේවයක් වෙනුවෙන් මෙරට නැව් නියෝජිතවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට බලයලත් පුද්ගලයා
නිත්‍ය අනුපාතික කොරිඩෝව SRC ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති අනුපාතික, එනම්, නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය මගින් පිහිටුවනු ලබන පොලී අනුපාතික කොරිඩෝවකි.
නිත්‍ය ණය පහසුකම SLF ද්‍රවශීලතා අවශ්‍යතාවල තවදුරටත් ඇති වන ඕනෑම හිඟයක් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සහභාගීත්ව ආයතන වෙත දිනය අවසානයේ දී සපයනු ලබන සංපාර්ශ්වගත පහසුකමකි. 
නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය SLFR නිත්‍ය අනුපාතික කොරිඩෝවේ (SRC) ඉහළ සීමාව පිහිටුවන, සහභාගීත්ව ආයතන වෙත සපයන නිත්‍ය ණය පහසුකමෙහි තැන්පතු පොලී අනුපාතිකය යි.
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම SDF සහභාගීත්ව ආයතන සඳහා දිනය අවසානයේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි යම්කිසි අතිරේක අරමුදල් ඇත්නම් ඒවා තැන්පත් කිරීමට සපයා ඇති පහසුකමකි.
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය SDFR නිත්‍ය අනුපාතික කොරිඩෝවේ (SRC) පහළ සීමාව පිහිටුවන, සහභාගීත්ව ආයතන වෙත සපයන නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකමෙහි තැන්පතු පොලී අනුපාතිකය යි.
නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන SDP ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල ව්‍යාපාර කළමනාකරණ දැනුම වැඩිදියුණු කිරීමට පවත්වනු ලබන වැඩසටහනකි.
නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාර ලේකම් DST නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාර ලේකම් (DST) රජයට සම්බන්ධ සියලු ගනුදෙනු සහ ලියකියවිලි හැසිරවීමේ මුඛ්‍ය තනතුර වේ. රජයේ දෙපාර්තමේන්තු පිළිබඳ සලකා බැලීමේ දී, සියලු ගනුදෙනු හා සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට සිදු කරන ඉල්ලීම් DST හරහා සිදු කළ යුතු වේ.
නිර්ලේඛන සුරැකුම්පත්   සහතික පත්‍රයක්  වශයෙන් නොව, පරිගණක වාර්තාගත කිරීමකින් පමණක් නිකුත් කෙරෙන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සහ  භාණ්ඩාගාර බිල්පත්.
නිර්ලේඛන සුරැකුම්පත් පියවීම් ක්‍රමය SSSS ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි මධ්‍යම තැන්පතු ක්‍රමය තුළ විද්‍යුත් ස්වරූපයෙන් සියලු සුරැකුම්පත් රඳා පවත්වා ගෙන යන ක්‍රමයකි.
නේවාසික ආගන්තුකයින් සඳහා වන යෝජනා ක්‍රමය RGS ආගමන සහ විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කළ "නේවාසික ආගන්තුකයින් සඳහා වන යෝජනා ක්‍රමය" යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන අනාගත ආයෝජකයින් සහ වෘත්තිකයින් සඳහා විශේෂීත ගිණුම්
නේවාසික ආයෝජකයා   ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත අවසරලත් ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු සිදු කිරීම සඳහා විදේශ විනිමය පනතේ ප්‍රතිපාදන යටතේ නිකුත් කළ නියාමනයන්ගේ නිශ්චිත සුදුසුකම් ලත් නේවාසික තැනැත්තන්

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

පද්ධතිමය අවදානම ( ආකෘතිකරණය)   පද්ධතිමය අවදානම යනු මූල්‍ය අංශයේ ස්වචාර අවස්ථා නැතහොත් තත්ත්වයන් මගින් හට ගන්නා සමස්ත මූල්‍ය පද්ධතියෙහි නැතහොත් මූල්‍ය වෙළඳපොළවල බිඳවැටීමකට තුඩු දෙන අවදානම යි. තනි අස්ථිත්වයක් නැතහොත් අස්ථිත්ව කිහිපයක් හා ආශ්‍රිත අවදානම් සමස්ත පද්ධතියට හානි සිදු කිරීමකින් තොරව මැඩ පැවැත්විය හැකි නම්, එම අවදානම් පද්ධතිමය අවදානමක් ක්‍රියාරම්භක නොකරනු ඇත.
පද්ධතිමය අවදානම (සාර්ව මූල්‍ය)   මූල්‍ය පද්ධතියෙහි සියල්ල නැතහොත් කොටස්වල හානිකරණයක් හේතුවෙන් මූල්‍ය සේවා සැපයීමට හට ගන්නා බාධා ඇති කිරීමේ අවදානම් වන අතර, මෙමගින් මූර්ත ආර්ථිකය සඳහා බරපතල ඍණාත්මක ප්‍රතිඵල ඇති කළ හැකිය (IMF)
පරිණතවීම   මෙය යම් සුරකුම්පතක් නිකුත්කරන්නා විසින්, මුලික ප්‍රාග්ධනය නැවත ගෙවීමට පොරොන්දු වී ඇති දිනය යි. එම නැවත ගෙවීමේ දිනය දක්වා ඇති දින හෝ වසර ගණන පරිණත කාලය ලෙස හැඳින්වේ.
පලුදු වූ / විකල වූ මුදල් නෝට්ටු   දිරාපත්වීම හා ඉරීයාම නිසා නෝට්ටුවේ කොටස් අඩුවීමෙන් එහි සම්මත ප්‍රමාණය අඩුවී ගිය, පිලිස්සී ගිය, දිරාපත්වී ගිය, කැඩී ගිය, ඉරී ගිය හා විවිධ ස්වාභාවික විපත් හේතුවෙන් හෝ හදිසි අනතුරු හේතුවෙන් ආරක්‍ෂණ සළකුණු, දිනය, අනුක්‍රමික අංකය හා අත්සන ආදියට හානි සිදු වූ ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු
පවත්නා පිරිවැය අනුපාතය   පොළී ගෙවීම්, වසර ආරම්භයේ පැවති ණය  ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම.
පවිත්‍ර මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිපත්තිය   මුදල් සංසරණය තුළ ඉහළ ගුණාත්මකභාවයක් සහිත ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු පැවතීම සහතික කිරීම
පසු කාර්යාලය  BO  
පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය PGDP ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව (DCS) විසින් සම්පාදනය කරනු ලබන නාමික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ඉහළ සිට පහළට වෙන් කිරීමේ ප්‍රවේශයක් භාවිත කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව විසින්  පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සම්පාදනය කරනු ලබයි. පළාත් සඳහා පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය තක්සේරු කිරීමේ දී, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය තුළ පෙළට තිබෙන සෑම අයිතමයක ම අගය පළාත් මට්ටමින් අදාළ දර්ශක භාවිත කරමින්  බෙදා වෙන් කෙරේ.
පාදක බැඳුම්කර   වෙනත් බැඳුම්කරවල ක්‍රියාකාරිත්වය මැනිය හැකි ප්‍රමිතියක් සපයන බැඳුම්කරයකි. රජයේ බැඳුම්කර බොහෝ විට පාදක බැඳුම්කර ලෙස භාවිතා කරයි. මෙය “පාදක නිකුතු ” ලෙසද හැඳින්වේ.
පාරිභෝගික විශ්වාස දර්ශකය CCI ආර්ථික තත්ත්වයෙහි අංශ, රැකියා තිබීම, ගෘහාශ්‍රිත ආදායම, වියදම සහ පෞද්ගලික ඉතුරුම් ආවරණය කරන ගැටලු ගණනාවකින් සමන්විතව සිදු කරනු ලබන මාසික මාර්ගගත සමීක්ෂණයක් මත පදනම් වූ කාර්තුමය පදනමක් මත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පාරිභෝගික විශ්වාස දර්ශකය සම්පාදනය කරනු ලැබේ. මාස හයකට පෙර පාරිභෝගික අපේක්ෂාවන්ට සහ ඉදිරි මාස හය සඳහා පාරිභෝගික අපේක්ෂාවන්ට සාපේක්ෂව පාරිභෝගික අපේක්ෂාවන්හි වත්මන් තත්ත්වය ඇගයීම සඳහා වන උප ආදර්ශක දෙකකින් සෑදෙන පා.වි.ද තෙආකාර වේ. මෙම දර්ශකය මහජන විෂය පථය තුළ වර්තමානයේ දී නොතිබේ.
පාවෙන පොලී අනුපාතික මත වූ බැඳුම්කර   මුදල් වෙළඳපොළෙහි ඇති නිර්දේශිත අනුපාතයකට අනුව වෙනස්වන කුපන් අගයකින් යුතු බැඳුම්කර වේ. උදා :  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය සහ විසිරුමෙහි එකතුවයි. (LIBOR plus a spread). මෙම විසිරුම වෙනස් නොවී පවතින අනුපාතිකයකි.
පැහැර හැරීමේ සම්භාවිතාව PD  
පිළිගත් අවදානම් මට්ටම ALR  
පුද්ගලයා   ඕනෑම ස්වභාවික හෝ නෛතික පුද්ගලයකු
පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම PFCA සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයින් සඳහා විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම්
පුහුණුකරන්නන් පුහුණු කිරීම ToT  
පොත් අගය BV වෙළඳපොළ අනුපාතිකවලට පවතින රජයේ සුරැකුම්පත්වල වටිනාකම
පොත් අගයට මිල අනුපාතය   පොත් අගයට මිල අනුපාතය යනු සමාගමක වත්මන් වෙළඳපොළ අගය එහි පොත් අගයට සංසන්දනය කිරීම සඳහා භාවිත කරන මූල්‍ය අනුපාතයකි.
පොලී සහන ණය IS මූල්‍යනය වෙත ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමට භාවිත කරනු ලබන උපකරණවලින් එකකි. ඉහළ ණය අවදානමක් පවතින ආර්ථික අංශවලට තම ස්වකීය අරමුදල් භාවිත කරමින් ණය ලබා දීම සඳහා මූල්‍යායතන දිරි ගැන්වීම පිණිස, පොලී සහන යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මූල්‍යායතනවලට පොලී සහන සැපයීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව නැතහොත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නැතහොත් දායක නියෝජිත ආයතනයක් විසින් අරමුදල් සපයනු ඇත.
පෞද්ගලික - රාජ්‍ය - නිෂ්පාදක හවුල්කාරීත්වය 4P  
ප්‍රකාශය   විදේශ විනිමය ඩොලර් 15,000 හෝ වෙනත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලකින් ඒ හා සමාන වටිනාකමක් ඉක්මවා යන විට ශ්‍රී ලංකා රේගුවට ඉදිරිපත් කරන ප්‍රකාශනය හෝ විදේශ විනිමය ඩොලර් 15,000 හෝ වෙනත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලකින් ඒ හා සමාන වටිනාකමකට අඩු හෝ සමාන වූ විට බලයලත් වෙළෙන්දෙක්ට ලබා දෙන සුදුසු ප්‍රකාශය.
ප්‍රති විකුණුම්   අනාගත දිනයක දී වඩා ඉහළ මිලකට රජයේ සුරැකුම්පත් ආපසු විකිණීමේ එකඟතාවක් සහිතව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සහභාගීත්ව ආයතනවලින් රජයේ සුරැකුම්පත් මිලට ගනු ලැබීම ඇතුළුව, විවට වෙළඳපොළ කටයුතු යටතේ සහභාගීත්ව ආයතන විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් තාවකාලිකව ණය ලබා ගන්නා  ආකාරයකි.
ප්‍රතිදාන මිල (BOS තුළ)   පසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපී කාර්තුව සමඟ සසඳා බලන විට, වර්තමාන කාර්තුව තුළ දී සහ ඉදිරි කාර්තුව සඳහා අපේක්ෂිත විකුණුම් මිල ගණන් පෙන්නුම් කරයි.
ප්‍රතිපාර්ශවීය ණය අවදානම් කළමණාකරන මාර්ගෝපදේශ CCRMG  
ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් ගනුදෙනුව REPO ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රජයේ සුරැකුම්පත්, ඒවා අනාගත දිනයක දී වඩා ඉහළ මිලකට ආපසු මිලට ගැනීමට එකඟතාවක් ද සහිත සහභාගීත්ව ආයතනවලට විකිණීම ඇතුළුව, විවට වෙළඳපොළ කටයුතු යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමඟ සහභාගීත්ව ආයතන විසින් තබනු ලබන තාවකාලික තැන්පතු වර්ගයකි.
ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුම OIA නෝවාසික පුද්ගලයින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර අවසරලත් ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් බාහිර සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ හැසිරවීම සහ ශ්‍රී ලංකාවට එවැනි ආයෝජනයන්ගේ ආපසු ලැබීම් සඳහා හඳුන්වා දුන් ගිණුම්
ප්‍රධාන අවදානම් නිලධාරී CRO  
ප්‍රධාන විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ඒකක   එක්සත් ජනපද ඩොලර් (USD); යුරෝ; ස්ටර්ලිං පවුම්; ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර්; සිංගප්පූරු ඩොලර්; ස්වීඩන් ක්‍රෝනර්; ස්විස් ෆ්රෑන්ක්; කැනේඩියානු ඩොලර්; හොංකොං ඩොලර්; ජපන් යෙන්; ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝනර්; නෝර්වීජියානු ක්‍රෝනර්; චීන රෙන්මින්බි; නවසීලන්ත ඩොලර් සහ තායි බාට්.
ප්‍රාග්ධන උපයෝගීතාව   පසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපී කාර්තුව සමඟ සසඳා බලන විට, ප්‍රවර්තන කාර්තුව තුළ උපයෝගී කර ගත් ධාරිතාව ( ශ්‍රමය, පහසුකම් යනාදිය) සහ මීළඟ කාර්තුව සඳහා අපේක්ෂාව දක්වයි
ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු රුපියල් ගිණුම CTRA සංක්‍රමණිකයන්, ශ්‍රී ලංකාවට සංක්‍රමණය වීමට හෝ ඉන් පිටව යෑමට අරමුණැති ශ්‍රී ලංකාව තුළ හෝ ඉන් පිටත සිටින ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් නොවන නේවාසිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත දී ඔවුනට ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන සංක්‍රමණික දීමනාව සහ අනෙකුත්  ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන මුදල් ප්‍රත්‍යාවර්තනය කිරීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා හඳුන්වා දෙන ලද ගිණුම.
ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනුව   2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමට පනතේ අර්ථය තුළ තිබෙන, ප්‍රවර්තන ගනුදෙනුවක් නොවන ගනුදෙනුවකි.
ප්‍රාථමික අලෙවිකරු   ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු සඳහා පත්කර ඇති අතරමැදියෙකි.
ප්‍රාථමික වෙළඳපොළ   ගනුදෙනුකරුවන්ට ප්‍රථමයෙන් සුරැකුම්පත් නිකුත්කරන වෙළඳපොළයි.
ප්‍රාරක්ෂණ අනුපාතය   නියෝජිතයන් සහ තැරැව්කරුවන්ට සිදු කරන කොමිස් ගෙවීම, රාජ්‍ය සහ නාගරික බදු, වැටුප් සහ අනෙකුත් මෙහෙයුම් වියදම් වැනි ප්‍රාරක්ෂණ පිරිවැයන්ට වෙන් කොට ඇති සමාගමක ශුද්ධ වාරිකවල අගය යි. මුළු ප්‍රාරක්ෂණ වියදම්, උපයාගත් ශුද්ධ වාරිකවලින් බෙදීම මගින් මෙම අනුපාතය නිශ්චය කෙරේ.
ප්‍රාරක්ෂණය   ප්‍රාරක්ෂණය යනු පුද්ගයෙකු නැතහොත් ආයතනයක් විසින් යම් ගාස්තුවකට මූල්‍ය අවදානම භාර ගැනීමයි. මෙම අවදානමට වඩාත් දර්ශීය වශයෙන් ණය, රක්ෂණය නැතහොත් ආයෝජන ඇතුළත් වේ.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

ඵලදා වක්‍රය   සුරකුම්පතක ඵලදා අනුපාතය හා ඒවායෙහි පරිණත කාලය අතර ඇති සම්බන්ධය ප්‍රස්ථාරගතව දැක්වීමකි
ඵලදාව   මිලෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන ලද වට්ටම් හෝ කූපන් අගයයි

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

බරිත සාමාන්‍ය ඒක්ෂණ මුදල් අනුපාතිකය AWCMR සෑම වැඩ කරන දිනක දී ම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගණනය කරනු ලබන සහ ප්‍රකාශනය කරනු ලබන, දී ඇති දිනක දී බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු අතර සිදු වන එක් දින ඒක්ෂණ මුදල් වෙළඳපොළ ගනුදෙනුවල (අසංපාර්ශ්වගත)  පොලී අනුපාතිකයන්හි බරිත සාමාන්‍යය යි.
බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රතිමිල දී ගැනුම් අනුපාතිකය AWRR සෑම වැඩ කරන දිනක දී ම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගණනය කරනු ලබන සහ ප්‍රකාශනය කරනු ලබන, දී ඇති දිනක දී සහභාගීත්ව ආයතන (PIs) අතර සිදු වන එක් දින ප්‍රති මිල දී ගැනුම් ගනුදෙනුවල (අසංපාර්ශ්වගත) පොලී අනුපාතිකයන්හි බරිත සාමාන්‍යය යි.
බලපෑම    
බලය පැවරීමේ සහතිකය COA 2013 මුදල් අංක 01 දරන මුදල් තැරුව්කාර රෙගුලාසි (සංශෝධිත පරිදි) පනත යටතේ මුදල් තැරැව්කාර ව්‍යාපාරයක නිරත වීමට 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි වී සිටින සමාගමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් අවසරය ලබා දෙන ලදී.
බලයලත් මුදල් තැරැව්කරු AMB බලයලත් මුදල් තැරැව්කරු (AMB) යනු 2013 අංක 01 දරන මුදල් තැරැව්කාර රෙගුලාසි පනත යටතේ 2013 වර්ෂයේ දී බලය පැවරීමේ සහතිකයත් සමඟ නිකුත් කළ ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල්, සුරැකුම්පත් සහ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ තුළ සිටින සේවාදායකයන් සමඟ සිදු කරන මූල්‍ය නිෂ්පාදිතවල ගනුදෙනු සහ අනෙකුත් පිළිගත් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවලට අදාළව, මුදල් තැරැව්කාර ව්‍යාපාර, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර ව්‍යාපාර, අන්තර් බැංකු මුදල් තැරැව්කාර ව්‍යාපාරවල නිරතව සිටින මූල්‍ය අතරමැදියෙකි.
බලයලත් වෙළෙඳුන් AD විදේශ මුදල් හුවමාරුවෙහි ගනුදෙනු කිරීමට බලයලත් ගනුදෙනුකරුවෙකු ලෙස 2017 අංක 12 දරන විදේශ මුදල් හුවමාරු පනතේ වගන්ති 4 යටතේ බලයලත්, 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනත යටතේ බලය හා අවසරයලත් බැංකුවකි.
බහුපාර්ශ්වීය ශුද්ධ පියවීම් පදනම මත නිශ්කාශන ශේෂයන් MLNSB බහුපාර්ශ්වීය ශුද්ධ පියවීම් ශේෂ (MLNSB) යනු ලංකාක්ලියර් (පුද්.) සමාගම විසින් එහි චෙක්පත් නිශ්කාශනය, SLIPS නිශ්කාශනය, ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත සේවා සඳහා වූ පොදු යාන්ත්‍රණය සහ විද්‍යුත් අරමුදල් පැවරීම් සඳහා වූ පොදු යාන්ත්‍රණය හා බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවල පොදු විකුණුම් ලක්ෂ්‍ය නිෂ්කාෂණ පද්ධතිය ඔස්සේ උත්පාදනය වන ශුද්ධ ශේෂයන් ය.
බැංකු අඛණ්ඩතා දර්ශකය BSI මූල්‍ය ස්ථායීතාවට අදාළව මූල්‍ය පද්ධතියෙහි ප්‍රධාන සංරචකයක් වන, බැංකු අංශයේ අඛණ්ඩතාව තක්සේරු කිරීමට සංවර්ධනය කොට ඇති සූචකයකි. 
බැංකු අනන්‍යකාරක කේතය BIC බැංකු අනන්‍යකාරක කේතයක් (BIC) යනු SWIFT ගනුදෙනුවක් කිරීමේ දී නිශ්චිත බැංකුවක් හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන සංකේත 8ත් 11ත් අතර කේතයකි. එය නිවැරදි ස්ථානයට මුදල් ගමන් කරන්නේ ද යන්න තහවුරු කිරීමට බැංකුවක් සඳහා තිබෙන තැපැල් කේතයකට බෙහෙවින් සමාන ය.
බැංකු ණය සඳහා ඉල්ලුම (BOS තුළ)   පසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපී කාර්තුව සමඟ සසඳා බලන විට, වර්තමාන කාර්තුව තුළ දී බැංකු ණය ලබා ගැනීමට තිබෙන ඉල්ලුම සහ මීළඟ කාර්තුව සඳහා අපේක්ෂාව පෙන්නුම් කරයි.
බැංකු නොවන ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන් SPD බැංකු නොවන ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්
බැඳුම්කර ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය BBS විවට වෙළඳපොළ කටයුතු (OMOs) යටතේ ප්‍රති මිල දී ගැනුම් ගනුදෙනු සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතුව පවතින භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර තොගය ප්‍රමාණවත් නොවන කාලයන්හි දී තෙවන පාර්ශ්වයකින් ණයට ගත් සුරැකුම්පත් භාවිත කරමින් දේශීය මුදල් වෙළඳපොළ තුළ අතිරේක ද්‍රවශීලතාව අවශෝෂණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් භාවිත කරනු ලබන විශේෂ යෝජනා ක්‍රමයකි. වර්තමානයේ දී, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට BBS යටතේ සුරැකුම්පත් ණයට ගැනීමට අවසර ඇත්තේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් පමණි.
බේරුම්කරණ අවදානම    

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත් අඥා පනත යටතේ, නිකුත් කරනු ලබන මධ්‍යම හා දිගු කාලීන ණය උපකරණයකි.
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්   වට්ටමක් සහිතව නිකුත් කෙරෙන කෙටි කාලීන ණය උපකරණයකි. මෙම බිල්පත් දින 91, දින 182 සහ දින 364 යන පරිණත කාලයන්ගෙන් යුක්ත වේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දේශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අඥා පනත යටතේ, නිකුත් කරනු ලබයි
භාවිතයට නුසුදුසු මුදල් නෝට්ටු   මුදල් සංසරණයේදී ඉරීගිය, දුර්වර්ණවී ගිය, ලිවීමෙන් විකෘති වූ, සු`ඵ හානි සහිත  හෝ සිතාමතා විකෘති කළ, වෙනස් කළ හෝ හානි කළ අව්‍යාජ ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

මංගත විද්‍යුත් ලංසු තැබීමේ ක්‍රමය OEBS AS400 ක්‍රමය විවට වෙළඳපොළ කටයුතු යටතේ වෙන්දේසි පවත්වා ගෙන යෑමට පහසුකම් සලසන අතර, මිල දර්ශක මගින් සැපයෙන නිත්‍ය පහසුකම් වෙත ප්‍රවේශය ද ලබා දෙයි.
මතුපිට උද්ධමනය   මතුපිට උද්ධමනයෙන් පාරිභෝගික මිල දර්ශකය වෙනස් වීමේ අනුපාතිකය හැඳින්වෙන අතර, ආර්ථිකයක් තුළ සමස්ත උද්ධමනය ඉන් මනිනු ලැබේ. 
මධ්‍යම ඒකාබද්ධ වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂක පද්ධතිය CIMM තත් කාලීන පදනමක් මත සියලු මුදල් ගනුදෙනු සහ සහභාගීත්ව ආයතනවල ද්‍රවශීලතා තත්ත්වයේ විස්තර සටහන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සහභාගීත්ව ආයතන වෙත සපයනු ලබන වාර්තාකරණ පද්ධතියක්
මධ්‍යම තැන්පතුව   නිර්ලේඛන සුරැකුම්පත්වල ප්‍රාථමික නිකුතු සහ ඒවායේ ද්වීයිතීක වෙළඳපොළ ගනුදෙනු වාර්තා කරනු ලබන පරිගණකගත ක්‍රමයකි.
මධ්‍යම ප්‍රතිපාර්ශවය   මධ්‍යම ප්‍රතිපාර්ශවය සියළුම අලෙවිකරුවන්ට ගැනුම්කරුවකු සහ සියළුම ගැනුම්කරුවන්ට අලෙවිකරුවෙකු වෙමින් මූල්‍ය වෙළඳපොළක් හෝ වෙළඳපොළ කීපයක ප්‍රතිපාර්ශවයන් අතරට මැදිහත් වන අතර එමඟින් විවෘත ගිවිසුම්වල ක්‍රියාකාරීත්වය සුරක්ෂිත කරනු ලබයි. මධ්‍යම ප්‍රතිපාර්ශවය නවීකරණය කිරීම තුළින් විවෘතව ඉදිරිපත් කිරීමේ පද්ධතියක් හෝ සදෘශ්‍ය, නීත්‍යානුකූලව බැඳී සිටින ක්‍රමයක් මඟින් වෙළඳපොළ සහභාගීකරුවන්ට ප්‍රතිපාර්ශවයක් වේ. ගනුදෙනුවල බහුපාර්ශවීය තුලනය කිරීම් හා සියළුම සහභාගීකරුවන් මත වඩාත් ඵලදායී අවදානම් පාලකයන් සැපයීම තුළින් සහභාගීකරුවන්ගේ අවදානම් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමේ හැකියාවක් මධ්‍යම ප්‍රතිපාර්ශවයන්ට ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක්‌ වශයෙන් සහභාගීකරුවන්ට ඔවුන්ගේ වෙළඳපොළවල්වල ඇති පද්ධතික අවදානම් අඩු කරගත හැක.
මාසික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය   පසු ගිය මාසයේ පාරිභෝගික මිල දර්ශනයට වඩා වර්තමාන මාසයේ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ ප්‍රතිශතාත්මක වෙනස.
මැදි කාර්යාලය MO  
මිල - ඉපැයුම් අනුපාතය   සමාගමක/ සමස්ත ‍වෙළඳපොළ කොටස් මිල, කොටසකට සමාගමේ/ සමස්ත වෙළඳපොළ ඉපැයුම්වලට  අනුපාතය යි. මෙම අනුපාතය සමාගම්/ සමස්ත වෙළඳපොළ අගය කිරීමට සහ ඒවා අධි අගය කොට තිබෙන්නේ ද නැතහොත් ඌණ අගය කොට තිබෙන්නේ ද යන්න සොයා ගැනීමට භාවිත කෙරේ.
මුදලේ වලංගුතාව   ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඕනෑම මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු හා කාසි වලංගු වේ
මුදල් මණ්ඩල අවදානම් අධීක්ෂණ කමිටුව BROC  
මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය කණ්ඩායම   මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම සහ මහා පරිමාණ අවිආයුධ ව්‍යාප්තිය සදහා මුදල් සැපයීමට එරෙහිව එහි සාමාජිකයන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ලබන සාමාජික රටවල් 41 කින් සමන්විත අන්තර් රාජ්‍ය සංවිධානයකි.
මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීම   මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ නීති විරෝධී ලෙස ලබාගත් අරමුදල් නීත්‍යානුකූල භාවයට පරිවර්තනය කිරීම වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් වන නීති, රෙගුලාසි සහ ක්‍රියා පටිපාටි ය.  
ත‍්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීම යනු ත‍්‍රස්තවාදීන් ලෙස නම් කරන අයට අරමුදල් සහ මූල්‍ය සේවාවන් සඳහා ප‍්‍රවේශය සීමා කිරීම අරමුණු කරගත් රජයේ නීති, රෙගුලාසි සහ වෙනත් භාවිතයන් සමූහයකි.
මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම   නීත්‍යානුකූල නොවන ක්‍රියාවන්ගෙන් උපයන ලද මුදල් එහි නීත්‍යානුකූල නොවන සම්භවය සැඟවීම සඳහා සිදුකරනු ලබන ක්‍රියාවලියයි.  
ත‍්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම යනු ත‍්‍රස්තවාදී  ක්‍රියා, ත්‍රස්තවාදීන්ට සහ ත්‍රස්ත සංවිධානවලට මුදල් සැපයීමයි.
මුදල් වෙළඳපොල MM  
මුහුණත් අගය FV කල් පිරීමට තිබෙන රජයේ සුරැකුම්පත්වල වටිනාකම
මූර්ත දේපළ ආයෝජන භාර REITS දේපළවල ආයෝජනය කිරීම නැතහොත් ආදායම් උත්පාදනය කරන මූර්ත දේපළ/ යටිතල පහසුකම් මූල්‍යනය කිරීම අරමුණු කර ගත්, හුවමාරුවක් මත ලැයිස්තුගත සහ වෙළඳාම් කෙරෙන, සමාගමක් හෝ අරමුදලකි. මූර්ත දේපළ ආයෝජන භාර විසින් විවිධ ආයෝජකයින්ගේ ප්‍රාග්ධනය රැස් කරනු ලබන අතර, අන්‍යොන්‍ය අරමුදලකට සමානව, ඔවුන් විසින් ම කිසිදු දේපළක් මිලට ගැනීම, කළමනාකරණය කිරීම හෝ මූල්‍යනය කිරීමෙන් තොරව, හිමිකරුවාට මූර්ත දේපළට නිරාවරණය සපයමින්, එම ආයෝජන තුළ පවතින කොටස් විකුණනු ලබයි.
මූලික කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය CCPI Core කො.පා.මි.ද. පැසෙන් නිතර මිල උච්ඡාවචන සහිත ආහාර අයිතම, බලශක්ති සහ ප්‍රවාහනය බැහැර කරමින්
මූලික ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය NCPI Core ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ පැසෙන් නිරන්තරව ම මිල උච්චාවචනය වන ආහාර, බලශක්තිය සහ ප්‍රවාහනය යන කාණ්ඩ ඇතුළත් නොකරමින්
මූල්‍ය අතරමැදිකරණය FI අරමුදල් අතිරික්තයක් සහ අරමුදල් හිඟයක් සතු පාර්ශ්වයන් අතර අරමුදල් හැසිරවීමේ ක්‍රියාවලිය යි.
මූල්‍ය අන්තර්ගතකරණ සමීක්ෂණය FIS  
මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සබඳතාව   මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සබඳතාව යනු මූල්‍යායතන සමඟ පවතින ණය නිරාවරණ, වෙළඳ සබඳතා, අනෙකුත් සබඳතා සහ පරායත්තතාවන්වලින් හට ගන්නා මූල්‍ය සබඳතා ජාලය යි. මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සබඳතාව යනු ක්‍රමික අවදානමෙහි වැදගත් මානයකි. මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සබඳතාව දෙයාකාර වේ. එනම්, ඍජු මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සබඳතාව සහ වක්‍ර මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සබඳතාව යි.
මූල්‍ය ආයතන   2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි මූල්‍ය ව්‍යාපාරයන්හි නියැලෙන ආයතන යි.
මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකාය   මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකාය යනු මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන ගෝලීය ආයතනයයි.  මෙම අන්තර් රාජ්‍ය ආයතනය විසින් මෙම නීති විරෝධී ක්‍රියාවන් සහ ඒවා තුළින් සමාජයට සිදුවන හානිය වැළැක්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සකස් කරයි.  ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන ආයතනයක් ලෙස, මෙම ක්ෂේත්‍රයන්හි ජාතික ව්‍යවස්ථාදායක හා නියාමන ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙන ඒමට අවශ්‍ය දේශපාලන කැමැත්ත ජනනය කිරීමට මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකාය කටයුතු කරයි.
මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම, මහා විනාශකාරී ආයුධ සඳහා අරමුදල් සැපයීම සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ දූෂණ වැළැක්වීම සඳහා සම්බන්ධීකරණ ගෝලීය ප්‍රතිචාරයක් සහතික කරන නිර්දේශයන් හෝ ප්‍රමිති මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකාය විසින් සකස් කර ඇත.
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය විසින් සකස් කරන ලද ප්‍රමිති සම්පුර්ණයෙන්ම හා ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාවට නැංවීම සහතික කිරීම සඳහා රටවල් අධීක්ෂණය කරන අතර ඒවාට අනුකූල නොවන රටවල් ලැයිස්තුගත කරයි.
මූල්‍ය තොරතුරු ජාලය FInNet මූල්‍ය තොරතුරු ජාලය (FInNet) යනු බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු, ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන් සහ කල්බදු සමාගම්වලින් දෛනිකව, මාසිකව, කාර්තුමය වශයෙන් සහ වාර්ෂික පදනමකින් නියාමන වාර්තාකරණ දත්ත රැස් කිරීමට පහසුකම් සලසන ලද පද්ධතියකි.
මූල්‍ය නොවන අවදානම් කළමනාකරණ කමිටුව NFRMC  
මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය   2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ (FTRA) විධිවිධාන ප්‍රකාරව මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය, 2006 මාර්තු මාසයේදී පිහිටුවන ලදී.
ජනාධිපතිවරයා විසින් මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත යටතේ කරන ලද නියෝගයකට අනුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තුළ ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙස මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය කටයුතු කරන අතර එය, ජාත්‍යන්තර නිර්දේශයන්ට හා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම සහ ඒ ආශ්‍රිත අපරාධ වැළැක්වීමට එරෙහිව ක්‍රියා කරනු ලබයි.
මෙහෙයුම් උපදෙස් Ois කලින් කලට ප්‍රතිමූල්‍යනය, පොලී සහනය සහ ණය ඇප ආවරණය ඇතුළුව ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ග්‍රාමීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශ.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

 යටිදැරි උද්ධමනය     මතුපිට දර්ශකයෙන් නිතර මිල උච්ඡාවචන සහිත ආහාර අයිතම, බලශක්ති සහ ප්‍රවාහනය බැහැර කරමින් ගත් පියවර 
 යෙදුම් පද්ධතිය 400  AS/400  යෙදුම් පද්ධතිය 400  (AS/400) යනු IBM විසින් සංවර්ධනය කරන ලද සේවාදායකය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පද්ධතියකි.
 යොමු කිරීම් නිර්දේශ  ToR  

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

රක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිලාභියා   රක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක හිමිකාරීත්වය දරන නැතහොත් පාලනය කරන සහ ගිවිසුමෙහි දක්වා ඇති අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට වරප්‍රසාදය සතු පුද්ගලයෙකු හෝ ස්වාධීන ආයතනයකි. මෙම පාර්ශ්වය බොහෝ විට, එහෙත් සැම විටම නොව, රක්ෂිතයා වන අතර, මෙම ප්‍රතිපත්තියෙහි ප්‍රතිලාභීන් විය හැකිය, නැතහොත් නොවිය හැකිය.
රජයේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට සහ සැපයුම්කරුවන් වෙත නොපිය වූ  බිල්පත් ගෙවීම භාර ගැනීමේ ලිපිය LAPC කොවිඩ් - 19 වසංගත කාලය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් හඳුන්වා දෙන ලද විශේෂ ණය යෝජනා ක්‍රම යටතේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවලින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට සහ සැපයුම්කරුවන් ණය ලබා ගැනීමේ දී රජයෙන් නොපිය වූ ගෙවීම් තහවුරු කරමින් සුරැකුමක් ලෙස භාවිත කළ හැකි, රජය විසින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට සහ සැපයුම්කරුවන්ට රජයේ මහා භාණ්ඩාගාරයෙන්  නිකුත් කරනු ලබන ලිපියකි.
රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයා   රාජ්‍ය දූත මෙහෙය නියෝජනය කරනු ලබන විදේශ රටක පුරවැසියන්
රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය NGO 1980 අංක 31 දරන ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන [ලියාපදිංචිය සහ අධීක්ෂණය] පනත සහ ඉන්පසු සංශෝධන යටතේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් ලෙස ජාතික ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වූ ස්වේචඡා සමාජ සේවා සංවිධානයක්
රාජ්‍ය ව්‍යාපාර SOEs රජය වෙනුවෙන් වාණිජ කටයුතුවල දී සහාභාගී වීම සඳහා රජය විසින් නිර්මාණය කරන ලද නෛතික අස්ථිත්වයකි. එය සම්පූර්ණ වශයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් රජය හිමිකාරීත්වය දරන්නක් විය හැකි අතර, නිශ්චිත වාණිජ කටයුතුවල දී සහභාගී වීම සඳහා එය දර්ශීය වශයෙන් විශේෂයෙන් සංලක්ෂිත කොට ඇත.
රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු තැනැත්තන් සඳහා විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම   ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය දූත මෙහෙයේ නියුතු නිළධාරීන් සඳහා විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම
රාජ්‍ය දූත මෙහෙය   කලින් කලට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නීති අංශය මගින් රාජ්‍ය දූත මෙහෙය ලෙස හඳුනා ගන්නා තානාපති කාර්යාල, මහකොමසාරිස් කාර්යාල, කොන්සියුලර් කාර්යාල, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ස්ථිර සාමාජිකයින්, යුරෝපා කොමිසමේ යුරෝපා සංගම් කණ්ඩායම, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ප්‍රතිසංස්තරණය සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යතර බැංකුව, ආසියනු සංවර්ධන බැංකුව හෝ සමාන සංවිධානයක්.
රුපියල් ණය   වසර දෙකකට වඩා වැඩි පරිණත කාලයන්ගෙන් යුත් මධ්‍ය හා දිගු කාලීන ණය උපකරණයකි. මෙය ටැප් ක්‍රමයට හෝ සෘජු වෙන්කිරීමක් ලෙස, ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත් ආඥා පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබයි. මෙම ණය උපකරණයේ පොළී අනුපාතිකය රජය මගින් තීරණය කරනු ලබයි.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

ලංකාක්ලියර් (පුද්.) සමාගම LCPL ලංකාක්ලියර් (පුද්.) සමාගම (LCPL) යනු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාර්ගෝපදේශනය සහ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ගෙවීම් ජාලය යි, ලංකාක්ලියර් සමාගම කලාපයේ තිබෙන වඩාත් හොඳම රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වය (PPP) ලෙස සැලකෙයි.
ලන්ඩන් අන්තර් බැංකු අර්පණ අනුපාතිකය   ලන්ඩන් අන්තර් බැංකු අර්පණ අනුපාතිකය වේ. මෙම අනුපාතිකය සාමාන්‍යයෙන් ණය ලබාගැනීම් හා ලබාදීම් හි ආන්තික අගයන් ස්ථාපිත කිරීමට පදනම් වන අතර,  ජාත්‍යන්තර බැංකුමය කටයුතු සිදුකෙරෙන වෙළඳපොළ නිර්දේශිත අනුපාතිකය ලෙස භාවිතා වේ 
ලාභදායීත්වය (BOS තුළ)   පසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපී කාර්තුව සමඟ සසඳා බලන විට, වර්තමාන කාර්තුව තුළ දී  සහ ඉදිරි කාර්තුව සඳහා ලාභ මට්ටම පෙන්නුම් කරයි.
ලෝක ව්‍යාප්ත අන්තර් බැංකු මූල්‍ය විදුලි සන්දේශනය උදෙසා වන සමාජය SWIFT ලෝක ව්‍යාප්ත අන්තර් බැංකු මූල්‍ය විදුලි සන්දේශනය උදෙසා වන සමාජය (SWIFT) යනු ගෝලීය සාමාජිකයන් හිමිකාරීත්වය දරන සහයෝගීත්වයක් වන අතර, ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ආරක්ෂිත මූල්‍ය පණිවුඩකරණ සේවා සැපයුම්කරු වේ.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

වක්‍ර මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සබඳතා   මූල්‍ය ආයතනයක ආපදා තත්ත්වය ඍජු සබඳතා නොමැති විටෙක දී පවා තවත් මූල්‍ය ආයතනයකට බලපෑම් එල්ල කළ හැකි මාර්ග මින් අදහස් කෙරේ. පොදු වත්කම් වෙත නිරාවරණය, ඡායා බැංකුකරණය, ගිනි විකුණුම් (භාණ්ඩ සහ වත්කම් අධික ලෙස වට්ටම් මිලකට විකිණීම), ආන්තික ඇමතුම් හා වත්කම්වල අගය අඩු කිරීම් මෙන්ම, තොරතුරු පිරිතිරිය වක්‍ර යනාදිය මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සබඳතාවලට නිදසුන් කිහිපයක් වේ.
වටිනාකම් මත ණය ලබා දීමේ අනුපාතය LTV ණය මුදල සහ ණය සුරක්ෂිත කරන වත්කමෙහි වෙළඳපොළ අගය අතර සම්බන්ධය මනිනු ලබයි.
වත්කම් පිටුබලය සහිත සුරැකුම්පත් ABS  
වරාය පර්යන්ත ක්‍රියාකරුවන්   ශ්‍රී ලංකා ගුවන්තොටුපල සහ ගුවන් සේවා සමාගම, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, දකුණු ආසියානු ගේට්වේ පර්යන්ත (පුද්) සමාගම සහ කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහාලුම් පර්යන්තය ඇතුළත්ය.
වසම   යම්කිසි අධිකාරියක් විසින් එහි රෙගුලාසි සහ මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව පාලනය කරවන පරිගණක සහ උපාංග ජාලය
වාණිජ පත්‍ර   පොදුවේ ව්‍යාපාර ආයතන විසින් නිකුත් කරනු ලබන කෙටි කාලීන ණය උපකරණ වර්ගයක් වන අතර, දර්ශීය වශයෙන් කෙටි කාලීන වගකීම් මූල්‍යනය සඳහා භාවිත කෙරේ.
වාණිජ පරිමාවේ කිරි නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීමේ ණය යෝජනා ක්‍රමය CSDDLS  
වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය   පසු ගිය වර්ෂයේ එම මාසයට වඩා ප්‍රවර්තන මාසයේ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි ප්‍රතිශතාත්මක වෙනස
වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත මනිනු ලබන උද්ධමනය   අවසන් මාස 12 තුළ සාමාන්‍ය පා.මි.ද. හි සහ පෙර මාස 12 දී සාමාන්‍ය පා.මි.ද හි  ප්‍රතිශතමය වෙනස
වැඩි මහලු විදේශ ජාතිකයින් සඳහා විශේෂිත ගිණුම SFNSA ආගමන සහ විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කළ "සිහින නිවහන වැඩසටහන - ශ්‍රී ලංකාව" යටතේ නේවාසික වීසා භාවිත කරමින් දිගු කලක් රැඳී සිටීමට කැමැත්තක් දක්වන්නා වූ වයස අවුරුදු 55 ඉක්මවූ ජ්‍යෙෂ්ඨ විදේශ ජාතිකයන්ට විශේෂිත ගිණුම්
විකුණුම් (BOS තුළ)   ප්‍රවර්තන කාර්තුව තුළ දී විකුණුම් පරිමාව සහ පසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපී කාර්තුව හා සසඳන කල, මීළඟ කාර්තුව සඳහා විකුණුම් අපේක්ෂාව පෙන්නුම් කරයි.
විගාමිකයන්ගේ ප්‍රේෂිත ආදායම් ගිණුම ERIA කිසියම් විගාමිකයෙකු විසින් ගෝලීය මට්ටමින් නිරුක්තික වත්මන් ආදායම හඳනා ගැනීම සඳහා එම විගාමිකයා ස්ථිරව පදිංචි රට තුළ නියාමනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇත්නම් පමණක්, එම විගාමිකයා මෙරට තුළ ජනිත ආදායම වර්තනය සඳහා හඳුන්වා දුන් ගිණුම.
විගාමිකයා   වෙනත් රටක ස්ථිර නේවාසික පදිංචිය හෝ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගත් පුද්ගලයෙකු, මව හෝ පියා ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලද ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමි පුද්ගලයෙකු, මව හෝ පියා ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලද එහෙත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු නොවන පුද්ගලයෙකු සහ ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලියාපදිංචි කළ පුද්ගලයෙකු සේම මෙකී පුද්ගලයන්ගේ බාලවයස්කාර දරුවන් ද.
විදේශ ගුවන් සේවාව   2010 අංක 14 දරන (සංශෝධිත) සිවිල් ගුවන් සේවා පනතේ ප්‍රතිපාදන හා අනුරූපී ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර නේවාසිකයෙකුට හිමි ඕනෑම ගුවන් සමාගමක්
විදේශ නැව් සමාගම   1972 අංක 10 දරන (සංශෝධිත) නැව් නියෝජිත බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදන හා අනුරෑපී ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර නේවාසිකයෙකුට හිමි ඕනෑම නැවි සමාගමක්
විදේශ විනිමය වෙළඳාම   2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ ප්‍රකාරව විදේශ විනිමය පිළිගැනීම, මිලට ගැනීම, විකිණීම, ණයට ගැනීම සහ ණයට දීම සහ වෙනත් යම් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලකට හුවමාරු කිරීම.
විදේශ ව්‍යවහාර මුදල්   ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාර මුදල් හැර වෙනත් ඕනෑම ව්‍යවහාර මුදල් කාණ්ඩයක්.
විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් විශේෂිත ගිණුම SFCA 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ විශේෂ අවසර සහිතව නිශ්චිත හර සහ බැර සීමාවන් සමග ක්‍රියාත්මක වන විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම්
විදේශ සංචිත ආයෝජන අධීක්ෂන කමිටුව IRIOC  
විදේශ සේවයේ නියුතු තැනැත්තන් සඳහා රුපියල් ගිණුම DRA ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මෙහෙවරේ යෙදෙන නිළධාරීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා  රුපියල් ගිණුම
විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ   ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු හැරුණු විට, විදුලි මුදල් මාරුව, අනිකුත් අන්තර් බැංකු හුවමාරු, බැංකු අයිරා, අනිකුත් ගෙවීම් උපකරණ, වෙනත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පිළිගත් ගෙවීම් යාන්ත්‍රණ හෝ මාධ්‍ය සහ හුවමාරු සමාගම්/ නිවස්න වෙතින් ලැබූ අරමුදල් ද ඇතුළුව විදේශයන්ගෙන් ගලා එන විදේශ ව්‍යවහාර මුදල්
විදේශීය වාණිජ ණය ගැනීමේ ගිණුම EFTC 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ විධිවිධාන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර නේවාසික පුද්ගලයන්ගේ විදේශ ණය ගැනීම සඳහා නේවාසික ණය ලබාගන්නා (බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු, බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු, ශ්‍රී ලංකා රජය සහ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර හැර) පවත්වාගෙන යන ගිණුම්.
විද්‍යුත් මුදල් මාරු කිරීමේ කාඩිපත් EFTC විදේශ විනිමය පනතේ විධිවිධාන හා අනුකූල කටයුතු සඳහා භාවිත කරනවා දැ යි බලයලත් වෙළඳුන්  හරහා ගනුදෙනු තොරතුරු හඳුනා ගත හැකි වටිනාකම ණය, හර හෝ වෙනයම් ආකාරයකින් සමර්පනය කළ හැකි කාඩිපතක් හෝ යෙදවුමක්. ණය කාඩ්පත්, හර කාඩ්පත් සහ අනෙකුත් වටිනාකම තැන්පත් කළ කාඩ්පත් ඇතුළත් වේ.
විනිමය අනුපතිකයන්හි වෙනස්වීම හේතුවෙන් ඇතිවන විචලන   දේශීය මුදලට එරෙහිව විදේශීය මුදලෙහි අගය ඉහළ පහළ  යෑම මගින් දේශීය මුදලින් සඳහන් විදේශීය මුදලින් පවතින ණය කළඹ මත ඇතිකරන බලපෑම වේ. 
විභව නිරාවරණය PE  
විවට වෙළඳපොළ කටයුතු OMOs විවට වෙළඳපොළ කටයුතු යනු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය අනුව යමින් සුදුසු මට්ටම්වල දී වෙළඳපොළ ද්‍රවශීලතාව පවත්වා ගෙන යෑම සඳහා පිළිගත හැකි සුරැකුම්පත් භාවිත කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරනු ලබන වෙළඳපොළ පදනම් කොට ගත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයුම් ය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට මෙම අරමුණ සඳහා රජයේ සුරැකුම්පත් සහ ස්වකීය සුරැකුම්පත් භාවිත කළ හැකිය.  පවතින මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය සමඟ අනුරූප වන පරිදි දේශීය මුදල් වෙළඳපොළ තුළ ද්‍රවශීලතාව කළමනාකරණය කිරීමෙන් නිත්‍ය අනුපාතික කොරිඩෝව (SRC) තුළ අභිප්‍රේත මගක් ඔස්සේ එක් දින අන්තර් බැංකු පොලී අනුපාතික (AWCMR) මෙහෙය වීමට විවට වෙළඳපොළ කටයුතු භාවිත කෙරේ.
විශේෂ ගැනුම් හිමිකම්   ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල භාවිත කරන මූලික ජාත්‍යන්තර මුදල් වර්ග පැසක් පදනම් කරගත් විනිමය ඒකකයක් වේ.
වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය   වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය යනු ලැයිස්තුගත සමාගම්වල නිකුත් කරන ලද මුළු කොටස් ගණන දී ඇති කාලයක දී අදාළ මිල ගණනින් ගුණනය කළ විට ලැබෙන අගය යි. මෙම අගය මගින් එම කාලයේ දී වෙළඳපොළෙහි පවතින පුළුල් අගය පෙන්නුම් කෙරේ.
වෙළඳපොළ මෙහෙයුම් කමිටුව MOC මුදල් මණ්ඩලය විසින් අනුගමනය කරනු ලබන සමස්ත මුදල් ප්‍රතිපත්තිය, දෛනික මුදල් මෙහෙයුම් බවට පරිවර්තනය කිරී‍මේ කර්තව්‍යය පැවරී තිබෙන කමිටුවකි. ඒ අනුව, දේශීය මුදල් සහ විදේශීය හුවමාරු වෙළඳපොළවල සංවර්ධනයන් දෛනිකව සමාලෝචනය කිරීම මත, අපේක්ෂිත ද්‍රවශීලතා තත්ත්ව, මෙහෙයුම් ඉලක්කයේ අභිප්‍රේත මට්ටම, වෙළඳපොළ සහභාගීකරුවන් අතර ද්‍රවශීලතා ව්‍යාප්තිය, යෝග්‍ය වෙළඳපොළ සංඥා සැලසුම් කිරීමට තිබෙන අවශ්‍යතාව යන කාරණා සලකා බලමින්, මුදල් මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් ද්‍රවශීලතා කළමනාකරණයට අදාළව අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තීරණය කරනු ලැබේ.
ව්දේශ විනිමය පනත FEA 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත
ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාව SRR ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාව (SRR) යනු අවශ්‍යතාවෙන් අඩු කළ හැකි, සියයට දෙකකට වඩා සුරක්ෂිතාගාර මුදල් ශේෂයන්ට යටත්ව, එහෙත් සියයට තුනක තැන්පතු වගකීමක් නොඉක්මවන, වාණිජ බැංකු විසින් තම රුපියල් තැන්පතු වගකීම්වලින් මහ බැංකුවෙහි තැන්පතුවක් ලෙස පවත්වාගෙන යා යුතු ප්‍රමාණය යි.
ව්‍යවහාර මුදල්   1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනත ප්‍රකාරව රට තුළ සංසරණය වන  හෝ නිකුත් කරන ලද සියලුම මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි
ව්‍යවහාර මුදල් අවලංගු කිරීම    පූර්ව නිවේදනයක් සමගින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවක් හෝ කාසියක් වලංගු මුදල් ලෙස භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීම
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩය   නිශ්චිත තේමාවක් යටතේ නිකුත් කරන ලද විවිධ වටිනාකම් සහිත ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු එකතුවකි
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිනිෂ්පාදනය   රූප සටහන්, චිත්‍රණය, ඡායරූප, පින්තූර, ඉලෙක්ට්‍රොනික පිළිබිඹු, මුද්‍රණ හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය, අන්තර්ජාලය, රූපවාහිනිය හා චිත්‍රපට හරහා නෝට්ටුවේ දෘශ්‍ය රූපය සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ එහි ඕනෑම කොටසක් (නෝට්ටුවෙන් සියයට 25 කට වඩා වැඩි කොටසක්), එහි අන්තර්ගතය හෝ මුහුණුවර පිටපත් කිරීම, ප්‍රතිවලිත කිරීම, අනුකරණය කිරීම හෝ නිර්මාණය කිරීම
ව්‍යාජ නෝට්ටු / කූට ලෙස වෙනස් කරන ලද නෝට්ටු   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හැර වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් විසින් සිතාමතාම ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු අනුකරණය කිරීම මඟින් එම මුදල් ලබන තැනැත්තා මුලාවට පත් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස සංසරණය වෙත නිකුත් කරන ව්‍යවහාර මුදල්
ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතාව   පද්ධතිවල ක්‍රියාකාරීත්වය ආපදාවන් තුලදී පවා බාධාවකින් තොරව පවත්වාගැනීම සහතික කිරීම සඳහා සිදු කරන  ක්‍රියාවලිය
ව්‍යාපාර අපේක්ෂා පිළිබඳ සමීක්ෂණය BOS ව්‍යාපාර අපේක්ෂා පිළිබඳ සමීක්ෂණය යනු ආර්ථිකයේ දැනට පවත්නා තත්ත්වය නියාමනය කරන, ව්‍යාපාර කටයුතුවල ප්‍රධානතම අංශයන්හි වර්තමාන සහ අපේක්ෂිත සංවර්ධනයන්ට අදාළව ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශ තුන ආවරණය කරමින්, ආයතනික අංශයේ අභිප්‍රායන් හසු කර ගන්නා කාර්තුමය සමීක්ෂණයකි.
ව්‍යාපාර තත්ත්වය ( BOS තුළ)   ප්‍රවර්තන කාර්තුව තුළ දී සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර තත්ත්වය සහ මීළඟ කාර්තුව සඳහා අපේක්ෂාව පෙන්නුම් කරයි.
ව්‍යාපාරික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම BFCA ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසිකයෙකුගෙන් විදේශ විනිමය උපයන, ශ්‍රී ලංකාව තුළ වාසය කරන පුද්ගලයන් සඳහා විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම.
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය PMU  

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

ශුන්‍ය කූපන් බැදුම්කර   මෙම ශුන්‍ය කූපන් බැදුම්කරයක, කාලපරාසය තුළ දී පොලියක් නොගෙවයි. ඒ  වෙනුවට මෙම  බැදුම්කරවල ආයෝජකයින්, ඒවයේ මුහුණත වටිනාකම මත ඉහළ වට්ටම් අනුපාතයක් මත එම බැදුම්කර මිල  දී ගනු ලබන අතර ඒවා පරිණත වීමේ දී මුහුණත වටිනාකම ගෙවනු ලබයි
ශ්‍රම ඵලදායීතාව   වැඩ කළ පැයකට දළ එකතු කරන ලද (GVA) අගය ප්‍රකාරව මනින ලද
ශ්‍රම බලකාය   වර්තමානයේ දී ආර්ථිකමය වශයෙන් සක්‍රීය ජනගහණය, එනම්, එක් සතියක් වන සමුද්දේශ කාලාවධියේ තුළ සේවානියුක්ත සහ සේවාවියුක්ත පුද්ගලයන්  (වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි) ගණන යි.
ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය SLIPS ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය (SLIPS) හරහා පූර්ව අනුමැතියක් සහිත අඩු වටිනාකමක් ඇති ගෙවීම් (සෘජු හර සහ බැර පැවරුම්) සිදු කරනු ලබයි.
ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත SLSED සමාජ ආර්ථික විචල්‍යයන් පිළිබඳ ව සංඛ්‍යාන වගු හා රූප සටහන් ද රටරටවල් අතර සන්සන්දනයන් ද ඇතුළත් සාක්කු ප්‍රමාණයේ වාර්ෂික ප්‍රකාශනයකි. ප්‍රකාශනය මුද්‍රිත සහ විද්‍යුත් ආකෘතිවලින් මෙන්ම, ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ලබා ගත හැකිය.
ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යතා දර්ශකය SLPI ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යතා දර්ශකය යනු රටෙහි සෞභාග්‍යතා මට්ටම මැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්පාදනය කරන ලද සංයුක්ත දර්ශකයකි. මෙම දර්ශකය සෞභාග්‍යතාවෙහි විවිධ පැතිකඩ නියෝජනය කරන විචල්‍යයන් 41ක් භාවිත කොට මනින ලද, එනම්, ආර්ථික සහ ව්‍යාපාර පරිසරය, ජන ජීවිතයේ යහපැවැත්ම සහ සමාජ-ආර්ථික යටිතල පහසුකම් යන උප දර්ශක ත්‍රිත්ත්වයෙන් සමන්විත වේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන ESS ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට සහ අසල්වැසි රටවලට  සම්බන්ධ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යානවලින් සමන්විත තනි තොරතුරු ප්‍රභවයක් සැපයීමේ අරමුුණැතිව , වාර්ෂික පදනමක් මත ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන ප්‍රකාශ කරනු ලැබ ඇත. මෙම ග්‍රන්ථකය සියලු භාෂා ත්‍රිත්ත්වයෙන් ම, මුද්‍රිත සහ විද්‍යුත් සැකසුම්වලින් ලබා ගත හැකිය.
ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික පුද්ගලයින්   2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 31වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගයේ විධාන ප්‍රකාරව 'නේවාසිකයින්' ලෙස නිශ්චය කරන ලද පුද්ගලයින්

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

සංක්‍රමණික දීමනාව   වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි විගාමිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාව තුළ හිමිකම සහිත/ අත්කර ගත්/උරුම වූ/ ත්‍යාගයක් ලෙස හිමි වූ ඕනෑම වත්කමක් සඳහා හිමිකම් ලැබීම වෙනුවෙන් අනුමත අරමුදල 
සංචිත පවත්වා ගෙන යෑමේ කාල පරිච්ඡේදය RMP සංචිත පවත්වා ගෙන යෑමේ කාල පරිච්ඡේදයේ (RMP) යනු බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු ඒවායේ සංචිත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි පවත්වා ගෙන යා යුතු කාල පරිච්ඡේදය යි. වර්තමානයේ දී සංචිත පවත්වා ගෙන යෑමේ කාල පරිච්ඡේදය සති දෙකක් වේ.
සංයුක්ත අනුපාතය   රක්ෂණ ආයතනයක් එහි දෛනික මෙහෙයුම් කටයුතුවල දී කෙතරම් හොඳින් ක්‍රියා කරන්නේ ද යන වග මැන බැලීමට එම ආයතනය විසින් භාවිත කරනු ලබන ලාභදායීත්වයෙහි මිනුමකි. දරා ගත් පාඩු සහ වියදම්වල එකතුව ගෙන, එය උපයාගත් වාරිකයෙන් බෙදීම මගින් සංයුක්ත අනුපාතය ගණනය කෙරේ.
සංසරණ තත්ත්වයේ නොවන / සංසරණය සඳහා නොයෙදෙන සමරු කාසි   සංසරණයට නිකුත් නොකරන ලද සහ සමරු අයිතම ලෙස අලෙවි කරනු ලබන සමරු කාසි. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි කාසියක විකුණුම් මිල එහි මුහුණත වටිනාකමට වඩා වැඩි වේ
සංසරණය සඳහා නොයෙදෙන දිලිසෙන නිමාවක් සහිත කාසි   මෙම කාසි සාමාන්‍යයෙන් සංසරණය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන කාසි නිෂ්පාදනයට සමාන ආකාරයකින් නිපදවන නමුත් දීප්තිමත් නිමාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කර ඇත
සංසරණය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන සමරු කාසි   ගනුදෙනු සඳහා මුදල් සංසරණයට නිකුත් කරන ලදල කාසියේ මුහුණත වටිනාකම කාසියේ මූල්‍ය වටිනාකමට සමාන වූ සමරු කාසි
සංසරණයේ පවතින ව්‍යවහාර මුදල්   නිශ්චිත අවස්ථාවක දී මහජනතාව (බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු සහ වෙනත් මූල්‍ය ආයතන ඇතුළුව) සන්තකයේ පවතින ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි වල වටිනාකම
සත්‍යාපනය   පරිශීලකයෙකු ඔහු / ඇය යැයි පවසන පුද්ගලයා ලෙස තහවුරු කරන හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය
සමරු නෝට්ටු සහ කාසි   ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ යහපැවැත්ම උදෙසා පුද්ගලයෙකුගේ  හෝ විශේෂ අවස්ථාවක වටිනා දායකත්වයෙහි වැදගත්කම සැමරීම නිමිත්තෙන් නිකුත් කරන ලද ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවක් හෝ කාසියක්
සමස්ත පද්ධතිය වෙත ම බලපාන අවදානම   එක් හෝ බොහෝ මූල්‍යායතනවල මූල්‍ය දුෂ්කරතා සම්ප්‍රේෂණය වෙනත් මූල්‍ය ආයතන විශාල සංඛ්‍යාවකට හෝ සමස්ත මූල්‍ය පද්ධතියට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම යි. මූල්‍ය අන්‍යොන්‍ය සම්බන්ධතාව සමස්ත පද්ධතියට ම බලපෑමට ප්‍රණාලයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
සහන කාලය   ණය ගිවිසුමක දී ණය මුදල නැවත ගෙවීම ආරම්භ කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති කල පරාසයයි.
සහනශීලිත්ව මිනුම   එය ණය මුදලේ මුහුණත අගය හා වට්ටම් කළ අනාගත ණය සේවකරන ගෙවීම්හි එකතුව අතර වෙනස ණය මුදලේ මුහුණත අගයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීමකි. එය යම්කිසි ණය මුදලක සහනශීලිත්වයේ මිනුමක් ලෙස භාවිතා කරයි.
සහභාගීත්ව ආයතන Pis ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරන බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු (LCBs)  සහ බැංකු නොවන ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන් ( බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හැරුණු කොට ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන් ලෙස පත් කරන ලද සමාගම්) මෙන්ම, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) වැනි මූල්‍ය ආයතන.
සහභාගීත්ව මූල්‍යායතන PFI  
සහාධිපත්‍ය වෙළඳපොළ සමීක්ෂණය CMS දැනුවත් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ දී සහ දේපළ මිල දර්ශකය සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය වන විකුණුම් ගනුදෙනු දත්ත ඇතුළු වෙළඳපොළ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අරමුණැතිව, කාර්තුමක පදනමක් මත සහාධිපත්‍ය ඉදිකරන්නන් ඉලක්ක කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සහාධිපත්‍ය වෙළඳපොළ සමීක්ෂණය පවත්වා ගෙන යනු ලබයි.
සාමාන්‍ය අලෙවි නියෝජිත GSA ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද අවසරපත්‍රයක් හෝ බලපත්‍රයක් හිමි, විදේශීය ගුවන් සමාගමක් වෙනුවෙන් මෙරට සාමාන්‍ය අලෙවි නියෝජිතවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට බලයලත් පුද්ගලයා
සාමාන්‍ය පරිණත කාලය   සියලුම ණය සුරැකුම්පත්/ ණය කළඹෙහි ඇතුලත් ණය පරිණත වීමට ගතවන බර තබන ලද සාමාන්‍ය කාලයයි.
සාමාන්‍ය රක්ෂණය   ජීවිත රක්ෂණයෙහි විෂය සීමාවට අයත් නොවන රක්ෂණ ගිවිසුම් සාමාන්‍ය රක්ෂණය ලෙස හැඳින්වේ. සාමාන්‍ය රක්ෂණයෙහි විවිධ ස්වරූප වන්නේ ගිනි, මුහුදු, රථ වාහන, හදිසි අනතුරු සහ අනෙකුත් විවිධ ජීවිත - නොවන රක්ෂණයන් ය.
සාර්ව මූල්‍ය ප්‍රතිපෝෂණ ලූප   සාර්ව ආර්ථිකයෙහි ඇති වන අහිතකර තත්ත්වයක් මූල්‍ය පද්ධතියෙහි සංරචකයකට බලපෑම හේතුවෙන්, එය පෙරළා යළිත් සාර්ව ආර්ථිකයට ලූපයක ස්වරූපයෙන් දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වීමට බලපානු ඇති වීම ය.
සාර්ව විචක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය   මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව පවත්වා ගෙන යෑඹ සහ පද්ධතිමය අවදානම මඟ හැරීම අරමුණු කර ගත් ප්‍රතිපත්ති.
සිතා මතා විකෘති කරන ලද/ වෙනස් කරන ලද/ හානි කරන ලද මුදල් නෝට්ටු   ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවල අනුක්‍රමික අංකය, දිනය, අත්සන්, වටිනාකම හෝ ආරක්ෂණ සළකුණු මත ලිවීම, ඇඳීම, අත්සන් කිරීම හෝ සංකේත යෙදීම යනාදී ක්‍රම මගින් සැලකිය යුතු ආකාරයට වෙනස් කරන ලද නෝට්ටු
සී 1 වාර්තාව   සේවකයන් 50ට වැඩි තවමත් විද්‍යුත් ක්‍රමයෙන් සේ.අ.අ. දායක මුදල් යොමු කිරීමට ලියාපදිංචි නොවූ සේවායෝජකයන් විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් සේ.අ.අ දායක මුදල් ගෙවීමට ලියාපදිංචි වන තෙක් මාසිකව තම සේවකයන්ගේ සේ.අ.අ දායක මුදල් සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට බැර කිරීමේදී යොමු කළ යුතු වාර්තාව.
සී 3 වාර්තාව   සී 1 වාර්තාවක් මඟින් මාසිකව සේ.අ.අ දායක මුදල් ගෙවන ලද සේවායෝජකයන් සයමාසිකව අදාළ දායක මුදල් සාමාජිකයන්ගේ ගිණුම්වලට ගිණුම්ගත කළ යුතු විස්තර සඳහන් කර එවිය යුතු වාර්තාව.
සී වාර්තාව   සේවකයන් 50ට අඩු සේවායෝජකයින් මාසිකව තම සේවකයින්ගේ සේ.අ.අ. දායක මුදල් සමඟ සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ යුතු දායක මුදල් සාමාජිකයන් වෙත ගිණුම්ගත කළ යුතු විස්තර සඳහන් වාර්තාව
සීමා කරන ලද ගැනුම්කරුවන් RD බලපත්‍රයේ සඳහන් වන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ඒ වෙනුවට මහ බැංකුව විසින් නියම කළ හැකි කොන්දේසි සහ නියමයන් ආදියට යටත්ව, විදේශ විනිමය ගනුදෙනු කිරීමට හැකි, බලයලත් වොළන්දෙකු නොවන, ඹිනෑම පුද්ගලයකු, පුද්ගල පන්තියක් හෝ පන්ති.
සුළු ඉඩම් හිමි තේ සහ රබර් පුනර්ජීවනය STaRR  
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර SME  
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල EPF විශ්‍රාමික ප්‍රතිලාභ භුක්ති නොවිඳින පෞද්ගලික සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශ සේවකයන් සඳහා තිබෙන අනිවාර්ය නිර්වාචිත දායකත්වය විශ්‍රාම යෝජනා ක්‍රමයකි. එය ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන විශාලතම විශ්‍රාමික අරමුදල වේ.
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ආයෝජන අධීක්ෂණ කමිටුව EIOC  
සේවක භාරකාර අරමුදල ETF රජයේ විශ්‍රාමික යෝජනා ක්‍රමයට හිමිකම් නොලබන සියලු රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් සහ සියලු පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් මෙම අරමුදලහෙි සාමාජිකයන් වන අතර, ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්  මාසිකව මෙම අරමුදලට දළ ඉපැයුම්වලින් 3%ක් ප්‍රේෂණය කළ යුතු වේ. එබැවින්, සේ.අ.අ මෙන් නොව, මෙහිදී සේවායෝජකයා පමණක් සේවකයා/ සාමාජිකයා වෙනුවෙන් දායකත්වයක් සිදු කරන අතර, එබැවින් එය සාමාජිකයාට නිර්දායක ප්‍රතිලාභයක් වේ.
සේවකයින්ගේ කොටස් හිමිකම් සැලැස්ම/ සේවකයින්ගේ කොටස් තෝරා ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය   ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව ක්‍රියාත්මක වන සමාගමක් තම සමාගමේ ශාඛාවක හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ අනුබද්ධ ආයතනයක සේවකයින් සඳහා කොටස් හෝ සමාගම් සමූහයේ කොටස් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසමින් ස්ථාපිත සැලැස්මක් හෝ යෝජනා ක්‍රමයක්.
සේවා අනිසි මුදල් නෝට්ටු   සංසරණයේදී අපවිත්‍රවී ගිය, ඉරීගිය / දුර්වර්ණ වී ගිය නමුත් විකෘති නොකරන ලද හා නැවත භාවිතයට නුසුදුසු තත්ත්වයේ පවතින ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු
සේවා නියුක්ති ප්‍රවර්ධන මූලිකත්ව ණය යෝජනා ක්‍රමය SEPI  
සේවා නිසි / භාවිතයට සුදුසු ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු   තවදුරටත් මුදල් සංසරණය සඳහා යෙදවිය හැකි ගුණාත්මක තත්ත්වයේ පවතින මුදල් නෝට්ටු
සේවාදායකය   වෙනත් උපාංග හෝ මෘදුකාංග වැඩසටහන් මගින් කරන ලද ඉල්ලීම් ඉටු කිරීම සඳහා කැප වූ විශේෂිත පරිගණකයකි
සේවානියුක්ත ජනගහණය   සමුද්දේශ කාලාවධිය තුළ දී වැටුපක් ලබන සේවකයන්, සේවාදායකයන්, ස්වකීය ගිණුම් කම්කරුවන් නැතහොත් දායකත්වය ලබා දෙන පවුල් කම්කරුවන් ලෙස අවම වශයෙන් පැයක් හෝ සේවය කරන මිනිසුන් සේවානියුක්තිකයන් ලෙස සැලකෙයි.  සමුද්දේශ කාලාවධිය තුළ දී රැකියාවෙහි නොසිටින, එහෙත් රැකියාවක් සහිත පුද්ගලයන් ද මීට ඇතුළත් වේ.
සේවානියුක්තිය (ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයෙන්)   ආයතනය සඳහා සේවය කරන සේවකයන් ගණන
සේවාවියුක්ත ජනගහණය   රැකියාවක් සඳහා සිටින පුද්ගලයන් සහ රැකියාවක් සොයමින් සිටින පුද්ගලයන් සහ රැකියාවක් නොමැතිව පසු වන, එමෙන්ම, පසු ගිය සති හතර තුළ දී රැකියාවක් සොයා ගැනීමට පියවර ගත් පුද්ගලයන් හා ඉදිරි සති දෙක තුළ දී රැකියා අවස්ථාවක් ලබා දුන්හොත් රැකියාවක් භාර ගැනීමට සූදානම් පුද්ගලයන් රැකියා වියුක්තිකයන් ලෙස හැඳින්වේ.
ස්ථාවර ආදායම් සුරකුම්පත් FIS  
ස්ථිර පදනම මත වූ ගනුදෙනු   සුරැකුම්පත් වල හිමිකාරිත්වය ස්ථිරවම ගැනුම්කරුට පවරනු ලබන ගනුදෙනු.
ස්වෛරීත්ව අවදානම   ජාතික රජයක භාණ්ඩාගාරය නැතහොත් මහා බැංකුව ඔවුන්ගේ ස්වෛරීත්ව ණය පැහැර හැරීමට නැතහොත් එහි විදේශීය හුවමාරු ගිවිසුම්වල වටිනාකම සුවිශේෂී ලෙස අඩු කරනු ඇති හෝ නිශේධනය කරනු ඇති විදේශ විනිමය රීති නැතහොත් සීමා කිරීම් පැනවීමට පවතින ඉඩකඩ.
ස්වෛරීත්ව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම   “ස්වෛරීත්ව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම යනු රටක නැතහොත් ස්වෛරී අස්තිත්වයක ණය ලැබීමට ඇති සුදුසුකමෙහි ස්වාධීන තක්සේරුවකි. ස්වෛරීත්ව ණය ශ්‍රේණි ගත කිරීම් මගින් ආයෝජකයන්ට ඕනෑම දේශපාලනික අවදානමක් ඇතුළුව, යම් රටක ණය තුළ ආයෝජනය කිරීම හා ආශ්‍රිත අවදානම් මට්ටම තුළට සූක්ෂ්ම දෘෂ්ටියක් ලබා දිය හැකිය.  රටෙහි ඉල්ලීම මත, ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ නියෝජිත ආයතනයක් එරටට ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ලබා දීම සඳහා එහි ආර්ථික සහ දේශපාලනික පරිසරය සමීක්ෂණය කරනු ඇත. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර වෙළඳපොළ තුළ අරමුදල්කරණය පිවිසීම සඳහා යහපත් ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ලබා ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් අත්‍යාවශ්‍ය වේ.”
ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කරය   දේශීය හෝ විදේශීය මුදලින් නාමනය කරන ලද කිසියම් ස්වෛරීත්ව රජයක් විසින් නිකුත් කරන ණය සුරකුම්පත්ය. මෙහි විදේශීය මුදල් ලෙස සලකනු ලබන්නේ ප්‍රධාන වර්ගයේ විදේශ මුදල් පමණය.

 

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

හර කාඩිපත   කාඩිපත්හිමියාගේ ගිණුමේ ශේෂයෙන් සෘජුවම හර වන සේ මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා සහ/හෝ භාණ්ඩ සහ සේවා ලබා ගැනීම සඳහා ගෙවීම් කිරීමට යොදා ගත හැකි ගෙවුම් කාඩ්පතක්. 
හිමාකාර කාසි   හිමාකාර මෝස්තර මූලිකාංග සමඟ කැඩපතක් වැනි පසුබිමක් සහිත සංසරණය සඳහා නොයෙදෙන සමරු කාසි වේ. සාමාන්‍යයෙන් එහි නිර්මාණ සැලසුම වඩාත් සවිස්තරාත්මක ගෙන හැර පෑමට මෙම කාසි අතින් සාදා නිමවා ඇත
හිමිකම් අනුපාතය   උපයා ගත් වාරිකවලට සම්බන්ධව දරන ලද හිමිකම් පිරිවැයන්හි ප්‍රතිශතය.

 

අනෙකුත්

Go to Top

    පදය

කෙටි යෙදුම

විස්තරය

1 පෝරමය   විදේශ විනිමය විකිණිම/ විකිණුම්
2 පෝරමය   විදේශ විනිමය මිලදී ගැනුම්
2005 අංක 25 දරන ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ සම්මුති පනත   ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය බලපැවැත්වෙන පරිදි සහ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා, ත්‍රස්තවාදීන් සහ ත්‍රස්ත සංවිධානවලට මුදල් සැපයීම තහනම් කරන සහ ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම ආශ්‍රිත වත්කම් රදවා තබා ගැනීම, අත්පත් කර ගැනීම සහ රාජසන්තක කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලසන පනතකි.
2006 අංක 5 දරන මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත   ශ්‍රී ලංකාවෙහි මුදල් විශුද්ධිකරණය තහනම් කිරීම සදහා ද; මුදල් විශුද්ධිකරණය මර්දනය කිරීම සහ වැලැක්වීම පිණිස අවශ්‍ය පියවර සැලැස්වීම සදහා ද; ඒ හා සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂංගික කාරණා සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනතකි.
2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත   මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදය වෙනුවෙන් මුදල් සැපයීම වළක්වාලීම, අනාවරණය කිරීම, විමර්ශණය කිරීම සඳහා පහසුකම් සලසනු පිණිස හා පිළිවෙලින් මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදය වෙනුවෙන් මුදල් සැපයීමට එරෙහි වැරදි සඳහා නඩු පැවරීමට අවශ්‍ය සැක කටයුතු මූල්‍ය ගනුදෙනු පිළිබද දත්ත එකතු කිරීම සඳහා; මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදය වෙනුවෙන් මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීම සඳහා නිසි උද්යෝගී පියවර ගැනීමට ඇතැම් ආයතනවලට නියම කිරීම සඳහාද ; මේ පනත අදාල වන සියලු ආයතනවල කටයුතු සමීක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු අධිකාරියක් හදුනාගැනීමේ විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා සහ ඒ හා සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂංගික කාරණා සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනතකි.
2021 අංක 1 සහ 4 දරන නියාමනයන් යටතේ  පවුලේ සමීපතම සාමාජිකයින්   අදාළ පුද්ගලයාගේ දෙමව්පියන්, කලත්‍රයා සහ දරුවන්
2021 අංක 2 දරන නියාමනයන් යටතේ  පවුලේ සමීපතම සාමාජිකයින්   අදාළ පුද්ගලයාගේ දෙමව්පියන්, මුතුන් මිත්තන්, කලත්‍රයා සහ දරුවන්
2021 අංක 3 දරන නියාමනයන් යටතේ  පවුලේ සමීපතම සාමාජිකයින්   අදාළ පුද්ගලයාගේ දෙමව්පියන්, මුතුන් මිත්තන්, සහෝදර සහෝදරියන් සහ කලත්‍රයා
2021 අංක 3 දරන නියාමනයන් යටතේ තාවකාලික වාස වීසා   යම්කිසි විශේෂ කොන්දේසි සපුරාලීමකට යටත්ව මතු යම් දිනක කිසියම් රටක ස්ථිර නේවාසික පදිංචිය හෝ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම උදෙසා මග පාදන ඛාණ්ඩයේ වීසා ගණයට අයත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් ලබාගත් වීසා බලපත්‍රයක් 
83 පෝරමය   සේවකයින් 150ට වැඩි නමුත් විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් දායක මුදල් නොඑවන C3 වාර්තා මඟින් දායක මුදල් විස්තර වාර්තා යොමු කරන සේවායෝජකයෙකු එක් ගිණුම් වර්ෂයකට අදාළව සිදුකරන ලද සේ.අ.අ දායක මුදල් ගෙවීම හා අදාළ සේවායෝජක යටතේ සිදුකළ කේවල ගිණුම්ගත කිරීම් පිළිබඳ සාරාංශය.
AMD 1   දැනටමත් RR6 පෝරමයක් මඟින් එවා ඇති සාමාජිකයෙකුගේ නම හා දැනට භාවිතා කරන ජාතික හැඳුනුම්පතට අනුව නම අතර විෂමතාවයක් ඇත්නම් එම නම සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවෙහි නිවැරදි කිරීමට එවිය යුතු ලිපිය.
AMD 2   දැනටමත් RR6 පෝරමයක් මගින් එවා ඇති සාමාජිකයෙකු ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හා දැනට භාවිතා කරන  ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි අංකය අතර විෂමතාවයක් ඇති නම්, එම අංකය සේ.අ.අ  දෙපාර්තමේන්තුවෙහි නිවැරදි කිරීමට එවිය යුතු ලිපිය.
ASL Balancing   සේ.අ. අරමුදලෙහි වාර්ෂික සාමාජික ගිණුම් තුලනය හා වාර්ෂික පොළිය සාමාජිකය ගිණුම් වෙත බැර කිරීම.
CL1 පෝරමය   නඩු පවරා හෝ හිඟ මුදල් ලෙස අය කරගන්නා ලද සේ.අ.අ දායක මුදල් වාරික වශයෙන් සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් යොමු කිරීමේදී අදාළ වාරික සමානුපාතිකව ගිණුම්ගත කළ  යුතු සාමාජික විස්තර සහිත සී වාර්තාව හා පළමු වාරිකය සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු දායක මුදල් විස්තර සඳහන් පෝරමය.
CL2 පෝරමය   CL1 පෝරමය යටතේ යොමු කළ සාමානුපාතිකව ගිණුම්ගත කිරීමට අදාළ සේ.අ.අ දායක මුදල් වාරිකයකට  අදාළ සෙසු වාරික සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීමේදී එවිය යුතු දායක මුදල් විස්තර ඇතුළත් පෝරමය.
CL3 පෝරමය   නඩු මඟින් හෝ හිඟ මුදල් ලෙස අය කර සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තු‍වෙහි  කම්කරු කොමසාරිස් ගිණුමේ රඳවා ඇති, සේ.අ.අ දායක මුදල් වලින් වාරික කිහිපයක් සාමානුපාතිකව සාමාජිකයන්ට ගිණුම්ගත  කිරීම සඳහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සී වාර්තා සමඟ එවිය යුතු පෝරමය.
CON TOT Checking   වාර්ෂික ගිණුම් තුලනයට පෙර සේවායෝජක ගිණුමෙහි සාමාජිකයන්ගේ ගිණුම්වලට බැර නොකර රඳවා ඇති ශේෂයන් පිළිබඳ කරනු ලබන පරීක්ෂාව.
CR පෝරමය   සේවායෝජකයෙකු මාසිකව ගෙවනු ලබන සේ.අ.අ දායක මුදල් අරමුදලට ලද බවට සනාථ කරමින් නිකුත් කරනු ලබන කුවිතාන්සිය.
EM1 පෝරමය   විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා සේ.අ.අ. දායක මුදල් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වීම සඳහා සේවා යෝජකයෙකු විසින්ඉදිරිපත් කළ යුතු පෝරමය මෙයයි
IEL   වාර්ෂික ගිණුම් තුලනය කළ පසු එක් එක් සාමාජිකයන්ගේ ගිණුමෙහි වර්ෂ අවසාන බැරට පවතින ශේෂය ඇතුලත් ලෙජරය.
N පෝරමය   පෞද්ගලික අර්ථසාධක අරමුදලක් සේ.අ.අ වෙත පැවරීමේදී අදාළ මුදල් සේ.අ.අරමුදලෙහි සාමාජික ගිණුම් යටතේ ගිණුම්ගත කිරීමට අදාළ විස්තර සඳහන් කර විගණනය කර කම්කරු කොමසාරිස් (සේ.අ.අ) අනුමැතිය සහිතව සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත එවිය යුතු පෝරමය.
Q පෝරමය   සේ.අ.අරමුදලට සේවායෝජකයින් වැරදීමකින් හෝ වැඩිපුර ගෙවන ලද සේ.අ.අ දායක මුදල්, දායක මුදල් ගෙවා වසරක් ඇතුළත ආපසු ලබා ගැනීමට කම්කරු කොමසාරිස්ගේ (සේ.අ.අ.අනුමැතිය සහිතව සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ යුතු පෝරමය.
RR2 පෝරමය   දැනටමත් සේ.අ.අ දායක මුදල් ගෙවා ඇති සේවකයෙකු ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත අනුව නම සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි සඳහන් නම අතර විෂමතාවයක් ඇති නම් එම විෂමතාවය නිවැරදි කර ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි තොරතුරුවලට අනුව සාමාජික විස්තර සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ලියාපදිංචි කිරීමට සේවායෝජකයෙක් සම්පූර්ණ කර එවිය යුතු පෝරමය.
RR6 පෝරමය   තම සේව්‍යායතනය යටතේ සේ.අ.අ දායක මුදල් ගෙවනු ලබන සාමාජිකයන් ඔවුන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි ඇතුළත් තොරතුරු අනුව සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ලියාපදිංචි කිරීමට සේවායෝජකයෙකු සම්පූර්ණ කර එවිය යුතු පෝරමය.
WR1 පෝරමය   මංගත සහ කෙටි පණිවිඩ ක්‍රම ඔස්සේ සේ.අ.අ ශේෂය පිරික්සීම සදහා සම්පූර්ණ කර ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකු සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ යුතු අයදුම් පත්‍රයවේ. එම සේවාව සදහා ලියාපදිංචි වීමෙන් සමාජිකයකුට සේ.අ.අ ගිණුම් ශේෂය, දායක මුදල් විස්තර, ප්‍රතිලාභ අයදුම් පතහි තත්වය සහ නිවාස ණය අයදුම් පතහි තත්වය මංගත සහ කෙටි පණිවිඩ ක්‍රම ඔස්සේ පිරික්සීමෙහි පහසුකම හිමිවේ.
WR2 පෝරමය   මංගත සහ කෙටි පණිවිඩ ක්‍රම ඔස්සේ සේ.අ.අ ශේෂය පිරික්සීම සදහා ලියාපදිංචි වී ඇති සාමාජිකයකු විසින් එම සේවාව සදහා නව සේ.අ.අ. සාමාජික අංක ඇතුලත් කර ගැනීම සදහා සම්පූර්ණ කර ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකු සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ යුතු අයදුම් පත්‍රයවේ.