නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

ව්‍යවහාර මුදල්

ශ්‍රී ලංකාව තුල ව්‍යවහාර මුදල් (කාසි හා නෝට්ටු) නිකුත් කිරීමේ අධිකාරීමය බලය දරන්නේ කුමන ආයතනය ද?

1949 අංක 58 දරන මූල්‍ය නීති පනතේ 49 වන වගන්තිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ශ්‍රී ලංකාව තුළ නීත්‍යනුකූල ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි නිකුත් කිරීමේ ඒකාධිකාරී බලය පැවැරී ඇත.

දැනට සංසරණයේ පවතින්නේ කුමන අගයන්ගෙන් යුක්ත කාසි හා නෝට්ටු වර්ග ද?

වර්තමානයේ රු. 5000, රු. 2000, රු. 1000, රු. 500, රු. 200, රු. 100, රු. 50, රු. 20 සහ රු. 10, රු. 5, රු. 2 සහ රු. 1 වටිනාකමින් යුත් නෝට්ටු (දැනට රු. 10, රු. 5, රු. 2, සහ රු. 1 නෝට්ටු වෙනුවට කාසි හඳුන්වා දී ඇත) සහ රු. 10, රු. 5, රු. 2, රු. 1, සත 50, සත 25, සත 10, සත 05, සත 02 සහ සත 01 වටිනාකම්වලින් යුත් කාසි වර්ග සංසරණයේ පවතී. 

මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි සංසරණය සඳහා නිකුත් කරන්නේ කෙසේ ද? 

ප්‍රධානතම ක්‍රමය බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු මගින් ය. වාණිජ බැංකු විසින් ගනුදෙනු සඳහා මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙතින් ඉල්ලා සිටින විට, ඔවුන්ට අවශ්‍ය මුදල් නාමිකයන්ගෙන් මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි නිකුත් කරනු ලැබේ. මෙම මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ගනුදෙනු හරහා සංසරණයට එකතු කරනු ලැබේ. 

සංසරණයේ පවතින අලුතින් ම ටංකනය කළ හා නිකුත් කළ කාසිවල ප්‍රධාන ලක්ෂණ මොනවා ද?

කාසිවල ප්‍රධාන ලක්ෂණ පහත වගුවේ සඳහන් වේ.

ලක්ෂණ රු. 1 රු. 2 රු. 5 රු. 10
විෂ්කම්භය (මි.මී.) 20.0 28.5 23.5 26.4
ඝනකම (මි.මී.) 1.75 1.80 2.50 2.30
හැඩය වටකුරු වටකුරු වටකුරු පැති එකොළහක් සහිත
වර්ෂය 2016 2016 2016 2016
ලෝහය/මිශ්‍ර ලෝහ මල නො බඳින වානේ මල නො බඳින වානේ මල නො බඳින වානේ මල නො බඳින වානේ
මුහුණත රාජ්‍ය ලංඡනය රාජ්‍ය ලංඡනය රාජ්‍ය ලංඡනය රාජ්‍ය ලංඡනය
පිටුපස වටිනාකම, රටේ නම සහ වර්ෂය වටිනාකම, රටේ නම සහ වර්ෂය වටිනාකම, රටේ නම සහ වර්ෂය වටිනාකම, රටේ නම සහ වර්ෂය

මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය සඳහා භාවිත කරන කඩදාසි වර්ගයේ විශේෂත්වය කුමක් ද?

මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කරනු ලබන්නේ 100% කපු මිශ්‍ර පල්පයකිනි. එ බැවින් ස්පර්ශයේ දී නෝට්ටුවේ රළු බවක් දැනේ. කෙ සේ වුව ද රුපියල් 200 සමරු නෝට්ටුව මුද්‍රණය කර ඇත්තේ පොලිමර්වලිනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතය සඳහා නෝට්ටු මුද්‍රණය සහ කාසි ටංකනය කරනු ලබන්නේ කුමන ආයතන ද?

නෝට්ටු මුද්‍රණය කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බියගම පිහිටි ඩි ලා රූ ලංකා කරන්සි ඇන්ඩ් සිකියුරිටි ප්‍රින්ට් පුද්ගලික සමාගම මගිනි. 

සංසරණය සඳහා නිකුත් කරන ලද නව කාසි ටංකනය කරනු ලබන්නේ ස්ලෝවැකියාවේ , “Mincovna Kremnica” යන ටංකන සමාගම විසිනි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහා සංසරණ කාසි ටංකනය සහ සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් තෝරාගනු ලබන්නේ ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් මගින් වේ.

ව්‍යාජ මුදල් යනු කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හැර වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් විසින් නිකුත් කරනු ලබන මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි ව්‍යාජ මුදල් ලෙස සලකනු ලැබේ.     

වැඩි විස්තර සඳහා : https://www.cbsl.gov.lk/si/නෝට්ටු-හා-කාසි/හානිවූ-මුදල්-නෝට්ටු-හා-ව්‍යාජ-මුදල්/ව්‍යාජ-මුදල්-නෝට්ටු-වැළැක්වීම

අව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටුවක්, ව්‍යාජ (හොර) නෝට්ටුවකින් වෙන් කර හඳුනා ගන්නේ කෙසේ ද?

ව්‍යාජ නෝට්ටු මැඩලීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කරන සියලු ම මුදල් නෝට්ටු ඉතා උසස් ආරක්ෂණ සලකුණු ඇතුළත් කරමින් මුද්‍රණය කරනු ලැබේ. ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවක දැකිය හැකි ප්‍රධාන ආරක්ෂිත සලකුණු වනුයේ 

   • ආරක්ෂණ නූල
   • දිය සලකුණ
   • විනිවිද පෙනෙන සලකුණු
   • නෝට්ටු මුද්‍රිත කඩදාසිය
   • උස් වූ මුද්‍රණ (Intaglio Printing)
   • ක්ෂුද්‍ර අක්ෂර
   • වැර ගැන් වූ කොන් සහිත දිය සලකුණ ආදියයි

පියවි ඇසට පෙනෙන සළකුණු සහ විශේෂ උපකරණ භාවිතයෙන් නැරඹිය යුතු ක්ෂුද්‍ර සළකුණු හා වෙනත් විශේෂිත සළකුණු සඳහා පරීක්ෂා කර බලන්න. සෑම විට ම ආරක්ෂණ සළකුණු කිහිපයක් පරීක්ෂා කර බලන්න. එක් සළකුණක් මත පමණක් රඳා නො සිටින්න. ඔබට සැකයක් පවතී නම් සැක සහිත නෝට්ටුව, අව්‍යාජ නෝට්ටුවක් ලෙස ඔබ දන්නා නෝට්ටුවක් සමග සසඳන්න. 

ව්‍යාජ නෝට්ටුවක් ලැබුණු අවස්ථාවක දී ඔබ කළ යුත්තේ කුමක් ද?

ව්‍යාජ නෝට්ටුවක් කිසි ම ආකාරයේ ගනුදෙනුවක් සඳහා භාවිත නො කළ යුතු වේ. ව්‍යාජ නෝට්ටුවක් ගනුදෙනු සඳහා හිතාමතා යොදා ගැනීම බරපතල වරදක් වන අතර සිර දඩුවම් ලැබීමට, දඩයකට යටත් වීමට හෝ ඒ දෙකට ම යටත් විය හැකි වරදකි. යම් තැනැත්තෙකු ව්‍යාජ නෝට්ටුවක් හඳුනා ගත් විට ඔහු හෝ ඇය එය භාර ගැනීමෙන් වැළකිය යුතු ය. යම් පුද්ගලයෙකු නො දැනුවත් ව ම ව්‍යාජ නෝට්ටුවක් අතට පත් වී ඇත් නම් වහා ම එය තමා වෙත ලැබුන ආකාරය පිළිබඳ විස්තර දක්වමින් ලඟ ම ඇති පොලිස් ස්ථානයට දැනුම් දීම හෝ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාජ මුදල් ඒකකයට (0112422176 හෝ 0112326670) දන්වා ඔවුන්ගේ උපදෙස් පිළිපදින්න.

භාවිතයට නුසුදුසු නෝට්ටුවක් ‍යනු කුමක් ද?

වලංගු නෝට්ටුවක්, භාවිතය නිසා ඉරී යාම, අපිරිසිදුවීම, දිරාපත්වීම, නෝට්ටුව මත යම් යම් දේ ලියා තිබීම නිසා හඳුනා ගැනීම අපහසු වීම, සංසරණයේ දී සිදු වන සුලු හානි වීම් හා හිතාමතා විකෘති කිරීම ආදිය මගින් භාවිතයට නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් නෝට්ටු භාවිතයට නුසුදුසු නෝට්ටු ලෙස සැලකේ. මේවා කොටස් තුනකට බෙදා දැක්විය හැකි ය.

සේවා අනිසි නෝට්ටු, පලුදු (විකල) වූ නෝට්ටු හා සිතාමතා විකෘති කරන ලද, හානි කරන ලද හෝ වෙනස් කරන ලද නෝට්ටු

“සේවා අනිසි නෝට්ටු”
වලංගු මුදල් නෝට්ටුවක් සංසරණය වීම හේතුවෙන් අපිරිසිදු වීම, ඉතාමත් තදින් කිලිටි වීම, දිරාපත් වීම මගින් සේවා අනිසි නෝට්ටු බවට පත් වේ. එහෙත් එය විකල වූ නෝට්ටුවක් ලෙස නො සැලකේ.

“විකල වූ නෝට්ටු”
දිරාපත් වීම නිසා එහි කොටස් අඩු වීමෙන් සම්මත ප්‍රමාණයට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීම, ස්වරූපය වෙනස් වීම, පිලිස්සීම, තදින් කිලිටි වීම, කැඩී යෑම, ඉරී යාම සහ විකෘති කිරීම හෝ හදිසි අවස්ථාවන් හේතුවෙන් හෝ විවිධ ස්වාභාවික විපත් හේතුවෙන් ආරක්ෂක සලකුණු, නෝට්ටුවේ දිනය, අනුක්‍රමික අංකය හා අත්සන් ආදියට හානි සිදු වී ඇති අබලන් තත්ත්වයට පත් වූ නෝට්ටු විකල වූ නෝට්ටු ලෙස සැලකේ.

"සිතා මතා විකෘති කරන ලද, හානි කරන ලද හෝ වෙනස් කරන ලද නෝට්ටු"

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවල අනුක්‍රමික අංකය, දිනය, අත්සන්, වටිනාකම හෝ ආරක්ෂණ සළකුණු මත ලිවීම, ඇඳීම, අත්සන් කිරීම හෝ සංකේත යෙදීම යනාදී ක්‍රම මගින් සැලකිය යුතු ආකාරයට වෙනස් කරන ලද නෝට්ටු

සේවා අනිසි මුදල් නෝට්ටු බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හරහා හුවමාරු කර ගත හැකිද?

ඔව්.

සිතා මතා විකෘති කරන ලද, හානි කරන ලද හෝ වෙනස් කරන ලද නෝට්ටු බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හරහා හුවමාරු කර ගත හැකි ද?

නො හැක. කෙ සේ වුව ද,  එ වැනි මුදල් නෝට්ටු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ අනුරාධපුරය, මාතලේ, මාතර, ත්‍රිකුණාමලය, නුවරඑළිය, කිලිනොච්චියෙහි පිහිටුවා ඇති ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයක් වෙත භාර දෙන ලෙස හෝ එම මුදල් නෝට්ටු පහත සඳහන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සමඟ එවන ලෙස මහජනතාව වෙත මෙයින් දැනුම් දෙමු. අදාළ අයදුම්පත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු නිල වෙබ් අඩවියෙන් (www.cbsl.gov.lk) බාගත හැකි අතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හෝ ඕනෑ ම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු ශාඛාවක් වෙතින් ද ලබා ගත හැකි ය.

හානි වූ/විකල වූ මුදල් නෝට්ටු වාණිජ බැංකුවලින් මාරුකර ගත හැකිද?

නො හැක. කෙ සේ වුව ද වාණිජ බැංකුවලට විකල නෝට්ටු තැන්පතු වශයෙන් හෝ වටිනාකම පසු ව ගෙවීම සඳහා භාර ගත හැකි අතර එම නෝට්ටු සඳහා ගෙවිය හැකි වටිනාකම තක්සේරු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත යොමු කළ හැකි ය.

හානි වූ/විකල වූ මුදල් නෝට්ටුවක් ලැබුනු අවස්ථාවක දී කළ යුත්තේ කුමක් ද?

එ වැනි මුදල් නෝට්ටු (පිළිස්සුනු, දිරාපත් වූ, කොටසක් ඉරුණු, හානි වූ ආදිය) සඳහා  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙතින් වටිනාකම සඳහා හිමිකම් පෑ හැකි ය. මෙහි දී පහත සඳහන් හානි වූ නෝට්ටු සැකසීම සඳහා පහත සඳහන් මාර්ගෝපදේශයන් පිළිපදින්න.

අංකය හානියේ ස්වභාවය සැකසිය යුතු ආකාරය
1. සම්පූර්ණයෙන් වෙන් නො වන ලෙස ඉරී ඇති නෝට්ටු ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවේ දෙ පස ම විනිවිද පෙනෙන ඇලවුම් පටියක් ආධාරයෙන් එකතු කරන්න.
2. කොටස් කිහිපයකට ඉරී ගිය ද සියලු කොටස් තිබෙන නෝට්ටු ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවේ දෙ පස ම විනිවිද පෙනෙන ඇලවුම් පටියක් ආධාරයෙන් එකතු කරන්න. එක් එක් කොටස ආසන්න වශයෙන් නෝට්ටුවේ මුල් ආකාරය ගන්නා පරිදි සකසන්න.
3. කෙළවර ප්‍රදේශයක් හෝ කුඩා කොටසක් නොමැති වූ හෝ සිදුර සහිත නෝට්ටු කොළයක් ඇලවීම අවශ්‍ය නො වේ.
4. සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයේ කොටසක් නොමැති වූ නෝට්ටු අඩු වී ඇති කොටසට සමාන ප්‍රමාණයේ හිස් සුදු කඩදාසියක් විනිවිද පෙනෙන ඇලවුම් පටියක් ආධාරයෙන් හෝ ඇලවුම් ද්‍රව්‍යයක් ආධාරයෙන්  හානි වූ නෝට්ටුවේ පිටුපස අලවන්න.
ඇල වූ නෝට්ටුව අදාළ නෝට්ටු වර්ගයේ සම්මත ප්‍රමාණයට පවතින බව තහවුරු කරන්න.

හානි වූ නෝට්ටුව සඳහා ගැලපෙන ක්‍රමවේදය අනුගමනය කර ලියා පදිංචි තැපෑලෙන් පහත ලිපිනයට එවීමෙන් එහි තක්සේරු කරන ලද වටිනාකම ලබා ගත හැක.
     ව්‍යවහාර මුදල් අධිකාරී,
     ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව,
     ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව,
     ජනාධිපති මාවත,
     කොළඹ 01.

මීට අමතර ව, සේවා අනිසි හෝ විකල වූ නෝට්ටු සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා (රජයේ නිවාඩු දින හැර) පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 12.30 දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කවුන්ටර් අංශය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැක.
     කවුන්ටර් අංශය,
     4 වන මහල, 5 වන කුළුන,
     ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල,
     ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව,
     ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01.

පලුදු වූ/විකෘති වු නුසුදුසු නෝට්ටුවල මුහුනත වටිනාකම සම්පූර්ණයෙන් ලබා ගත හැකි ද?

පලුදු වූ/විකෘති වූ නෝට්ටුවක ¾කට වැඩි පුමාණයක් සහ ඉංග්‍රිසී උපසර්ගය සහිත අනුක්‍රමික අංකයේ ඉලක්කම් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඇති නෝට්ටු සඳහා ඒවායේ මුහුනත වටිනාකම සම්පූර්ණයෙන් ලබා ගත හැක. නෝට්ටුවක ප්‍රමාණය එහි සම්මත ප්‍රමාණයෙන් ½කට වැඩි එහෙත් ¾ අඩුවෙන් සහ නෝට්ටු කොටස තනි තැබැල්ලක් වන සේ අනුක්‍රමික අංකය සම්පූර්ණයෙන් ඇත්නම් එම නෝට්ටු සඳහා මුහුනත වටිනාකමෙන් අඩක් ලබා ගත හැක. කෙ සේ වුව ද පලුදු වූ/විකෘති වූ නෝට්ටුවක් සඳහා ගෙවිය හැකි වටිනාකම තීරණය කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පලුදු නෝට්ටු සඳහා ගෙවීමේ අධිකාරිමය බලය ලත් නිලධාරියාගේ අභිමතය පරිදි වේ. 

භාවිතයට නුසුදුසු/විකල වූ නෝට්ටු සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග කුමක් ද?

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් භාවිතයට නුසුදුසු නෝට්ටු සංසරණයෙන් ඉවත් කර යන්ත්‍ර මගින් කපා විනාශ කර දමනු ලබයි.

මුදල් නෝට්ටුවක් හිතාමතා විකෘති කිරීම හෝ විකල කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් රෙගුලාසි පවතින්නේ ද?

ඔව්. මුදල් නීති පනතේ අංක 58 දරන වගන්තිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවසරයකින් තොර ව, යම් තැනැත්තෙකු විසින් සිදු කරනු ලබන පහත සඳහන් ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් ඔහු වරදකරුවකු කළ හැකි ය.

 1. මුදල් නෝට්ටුවක් කැපීම, සිදුරු කිරීම, හෝ වෙනත් මොනයම් ආකාරයකින් හෝ විකල කිරීම;
 2. මුදල් නෝට්ටුවක් මත යමක් මුද්‍රණය කිරීම, ඇලවීම, ඇඳීම හෝ මුද්‍රා තැබීම;
 3. මුදල් නෝට්ටු මත යමක් ඇමිණීම හෝ ඇලවීම කුමන ආකාරයකින් හෝ ප්‍රචාරාත්මක කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම.

ආභරණ හෝ වෙනත් දෑ සෑදීම සඳහා වලංගු කාසි භාවිත කළ හැකි ද?

නො හැක. මුදල් නීතී පනතට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වලංගු කාසියක් උණු කිරීම, කැඩීම, සිදුරු කිරීම, විකල කිරීම හෝ නීත්‍යනුකූල ගනුදෙනු සඳහා හැර වෙනත් කිසි ම කටයුත්තක් සඳහා යොදා ගැනීම දඞුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.‍‍

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවක් අනුකරණය කළ හැකි ද?

නො හැක. මුදල් නිතී පනතේ අංක 58(D) වගන්තිය අනුව මුදල් මණ්ඩලයේ අවසරයකින් තොර ව ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවක් ඡායා පිටපත් කිරීම, ස්කෑන් පිටපත් ලබා ගැනීම, ඇඳීම ආදියෙන් හෝ වෙන කුමන ආකාරයකින් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම දඞුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.‍‍

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු මෝස්තර නිර්මාණය කිරීමේ දී ඒ සඳහා සලකා බලනු ලබන අංග මොනවා ද? ඒවා තීරණය කරනු ලබන්නේ කවුරුන් විසින් ද?

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු මෝස්තර නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය හා නිකුත් කිරීම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට පැවරී ඇති වගකීමකි. නෝට්ටු මෝස්තර නිර්මාණය තීරණය කිරීමේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවගේ අදහස් සහ යෝජනා ද සලකා බලනු ලබයි. මුදල් නීති පනතේ අංක 53 අනුව නෝට්ටුවේ පිරිවිතරයන් සම්බන්ධයෙන් මුදල් ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාර මුදල් විකාශය පිළිබඳ ඵෙතිහාසික තොරතුරු ලබා ගත හැක්කේ කෙසේ ද?

ව්‍යවහාර මුදල් සම්බන්ධයෙන් ඵෙතිහාසික තොරතුරු පහත සඳහන් ආකාරවලින් ලබා ගත හැකි ය.

අ) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් පහත සඳහන් ලිපිනයන්හි කෞතුකාගාර තුනක් පිහිටුවා ඇති අතර එම ස්ථානවලින් මහජනතාවට අවශ්‍ය ඵෙතිහාසික තොරතුරු හා ප්‍රකාශන ලබා ගත හැක.

ආර්ථික ඉතිහාස කෞතුකාගාරය,
සෙන්ට්‍රල් පොයින්ට් ගෙඩනැගිල්ල,
54, චැතැම් වීදිය,
කොළඹ 01.
මුදල් කෞතුකාගාරය,                                                    
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - දකුණු පළාත,
35, අනගාරික ධර්මපාල මාවත,
මාතර 
මුදල් කෞතුකාගාරය,                                                     
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - උතුරු මැද පළාත,
341, 1 පියවර,
අනුරාධපුරය

ඊට අමතර ව පහත සඳහන් ස්ථානයෙන් හා අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු ලබා ගත හැක.

www.museum.gov.lk

ජාතික කෞතුකාගාරය,
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව
සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත
කොළඹ 7 

ආ) පහත සඳහන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ප්‍රකාශන වලින් ද තොරතුරු රැස් කර ගත හැක.

 1. ටී.එම්.යූ සලේ මහතා විසින් රචිත "Sri Lanka Currency in Recent Times" 
 2. එච්.එස්. ද සිල්වා මහතා විසින් රචිත "History of Coins and Currency in Sri Lanka" 
 3. යසපාල පෙරේරා මහතා විසින් රචිත හොර නෝට්ටු හඳුනා ගනිමු

(ඉහත සඳහන් අංක 3 දරණ ප්‍රකාශනය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මිලදී ගත හැක.)

 “මුදලේ ඉතිහාසය සහ ශ්‍රී ලංකා සමරු කාසි විස්තර අඩංගු අත් පත්‍රිකාව”හා ව්‍යවහාර මුදල් සම්බන්ධ අත් පත්‍රිකා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු කෞතුකාගාරවලින් ලබා ගත හැක.

 

ආර්ථික ඉතිහාස කෞතුකාගාරය විවෘතකර තබන වේලාවන්

උදෑසන 9.00 සිට පස්වරු 4.15 දක්වා රජයේ හා බැංකු නිවාඩු දිනවලදී හැර සතියේ දිනවල විවෘතයි.