எங்களை தொடர்பு கொள்ள

தலைமை அலுவலகம்

பொதுவான விசாரணை

இலங்கை மத்திய வங்கி

த பெ இல 590

கொழும்பு 01

இலங்கை

தொலைபேசி: 0112477000

மின்னஞ்சல்:

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்படும் நிறுவனங்கள் தொடா்பான முறைப்பாடுகள்

அஞ்சல் முவகரி: நிதியியல் வாடிக்கையாளா் தொடா்புகள் திணைக்களம், இலங்கை மத்திய வங்கி, இல.30 சனாதிபதி மாவத்தை, கொழும்பு 01

விசாரணைகளுக்கான துரித அழைப்பு: 1935 (விசாரணைகள் மட்டும்)

தொலைபேசி  : +94 11 247 7966 (விசாரணைகள் மட்டும்)

தொலைநகல்  : +94 11 247 7744

மின்னஞ்சல்:

Location

 

பிரதேச அலுவலகங்கள்

அநுராதபுரம்

த பெ இல. 2, கட்டம் 1

அநுராதபுரம்

தொலைபேசி: 0252222047

தொலைநகல்: 0252225689

மாத்தளை

805, திருகோணமலை வீதி

மண்டன்டாவல, மாத்தளை

தொலைபேசி: 0662222167

தொலைநகல்: 0662222175

மாத்தறை

த பெ இல. 35, 

அநகாரிக தர்மபால மாவத்தை, மாத்தறை

தொலைபேசி: 0412222269

தொலைநகல்: 0412222719

திருகோணமலை

103, அஞ்சல்அலுவலக வீதி

திருகோணமலை

தொலைபேசி: 0262226965

தொலைநகல்: 0262226967

கிளிநொச்சி

அறிவியல் நகர்

கிளிநொச்சி

தொலைபேசி: 0212285912

தொலைநகல்: 0212285911

நுவரெலியா

84, பதுளை வீதி

நுவரெலியா

தொலைபேசி: 0523059002

தொலைநகல்: 0522224294

வங்கித்தொழில் கற்கைகளுக்கான ஆய்வு நிலையம்

இல 58,
சிறி ஜயவர்த்தனபுர மாவத்தை
இராஜகிரிய

தொலைபேசி: 94 - 11 2477840
தொலைநகல்: 94 -11 2867384
மின்னஞ்சல்:

 

விடுமுறைகால அட்டவணை

2024ஆம் ஆண்டிற்கான விடுமுறைகால அட்டவணையைப் பாா்க்க

திறந்திருக்கும் நேரம்

திங்கள் - வௌ்ளி , 8:00 - 16:15 (ET)