මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
cbsl video archive
 
ss විදේශිකයන්/අනේවාසික ආයෝජකයන් සඳහා භාණ්ඩාගාර බිල්පත්/බැඳුම්කර
ss ගනුදෙනු සඳහා විවෘත භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
ss ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ප්‍රාථමික නිකුතු කාලසටහන - 2018 පෙබරවාරි සිට අප්‍රේල්
 
ss අන්තර්ජාතික ආයෝජන පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය 2017 - වගකීම්
ss අන්තර්ජාතික ආයෝජන පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය 2017 - වත්කම
ss කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අංශය පිළිබඳ මාසික සමීක්ෂණය
සේවා අංශය පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය - 2017
 
ss ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ වන ප්‍රඥප්තිය
ss සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය
ss සාර්ව ආර්ථික ප්‍රවණතා ප්‍රස්තාර ඇසුරෙන්
ss බැංකු නිවාඩු දිනයන් - 2018
ss ණය උපදේශන
ss SDDS National Data Summary Page
ss V2025
 
 
 
 
search
YouTube facebook Twitter RSS
  නවතම තොරතුරු ඊමේල් මගින් ගෙන්වා ගන්න
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
> ප්‍රතිපත්තිමය පොලී අනුපාතික
> විනිමය අනුපාත
> පොලී අනුපාත
> විවට වෙළෙ පොළ කටයුතු
> ආර්ථික දර්ශක
2017 දෙසැම්බර් උද්ධමනය (ජා. පා. මි. ද. ලක්ෂ්‍යමය වෙනස ) 7.3 %
- 19.02.2018
  රුපියල් රුපියල්
  මිලදී ගැනීම් විකිනීම්
ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) 153.1900 156.9700
පවුම (එක්සත් රාජධානිය) 214.4300 221.4600
යුරෝ (යුරෝපය) 189.3300 196.2600
යෙන් (ජපානය) 1.4362 1.4894
තව
රන් මිල : 19.02.2018
ට්‍රෝයි අවුන්ස එකක් : රුපියල් 209467.5614
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services