මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
cbsl video archive
 
බැංකු නිවාඩු දිනයන් -2014
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ප්‍රාථමික නිකුතු
කාලසටහන - 2014
   
සමීක්ෂණ
 ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ වන ප්‍රඥප්තිය
 විදේශ ණය අනුමත කිරීම - උපදේශන
සඳහන් කරන කාල පරාසයක් තුළ විනිමය අනුපාතිකයන්ගේ විචලනය
විකල්ප තේරීම් >>
 
 
search
YouTube facebook Twitter RSS
  නවතම තොරතුරු ඊමේල් මගින් ගෙන්වා ගන්න
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
> ප්‍රතිපත්තිමය පොලී අනුපාතික
> විනිමය අනුපාත
> පොලී අනුපාත
> විවට වෙළෙ පොළ කටයුතු
> ආර්ථික දර්ශක
2014 අගෝස්තු මස උද්ධමනය(කො.පා.මි.ද - ව.-ව.) 3.5 %
- 17.09.2014
  රුපියල් රුපියල්
  මිලදී ගැනීම් විකිනීම්
Dollar (USA) 128.8100 131.6800
Pound (UK) 208.8000 214.7900
Euro (EU) 165.8900 171.3500
Yen (Japan) 1.1968 1.2349
තව
රන් මිල : 18.09.2014
ට්‍රෝයි අවුන්ස එකක් : රුපියල් 159339.8926
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services