මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
cbsl video archive
 
බැංකු නිවාඩු දිනයන් -2014
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ප්‍රාථමික නිකුතු
කාලසටහන - 2014
   
සමීක්ෂණ
 ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ වන ප්‍රඥප්තිය
 විදේශ ණය අනුමත කිරීම - උපදේශන
සඳහන් කරන කාල පරාසයක් තුළ විනිමය අනුපාතිකයන්ගේ විචලනය
විකල්ප තේරීම් >>
 
 
search
YouTube facebook Twitter RSS
  නවතම තොරතුරු ඊමේල් මගින් ගෙන්වා ගන්න
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
> ප්‍රතිපත්තිමය පොලී අනුපාතික
> විනිමය අනුපාත
> පොලී අනුපාත
> විවට වෙළෙ පොළ කටයුතු
> ආර්ථික දර්ශක
2014 මාර්තු මස උද්ධමනය(කො.පා.මි.ද - ව.-ව.) 4.2 %
- 22.04.2014
  රැපියල් රැපියල්
  මිලදී ගැනීම් විකිනීම්
ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) 129.1500 132.0300
පවුම (එක්සත් රාජධානිය) 216.2100 222.3900
යුරෝ (යුරෝපය) 177.1400 182.9400
යෙන් (ජපානය) 1.2531 1.2932
තව
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services