මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වෙබ් පටුන
 
 පුවත්පත් නිවේදන සහ දේශන
 ► පුවත්පත් නිවේදන
 ► මහජනතාව වෙත කෙරෙන දැනුම්දීම්
 ► දේශන
 ► බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍ර ප්‍රසිද්ධ දේශන මාලාව
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 ► සමස්ත නිරීක්ෂණය
 ► ඉතිහාසය
 
ඉතිහාසය ලුහුඬින්
හිටපු අධිපතිවරැුන්
 ► මතු දැක්ම, මෙහෙවර ප්‍රකාශනය සහ වටිනාකම
 
මතු දැක්ම
මෙහෙවර ප්‍රකාශනය
වටිනාකම
 ► අරමුණු සහ කාර්යයන්
 ► සංවිධාන ව්‍යුහය
 
මුදල් මණ්ඩලය
විගණන කමිටුව
දෙපාර්තමේන්තු
ප්‍රධාන නිලධාරීන්
 ► ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
 ► පුස්තකාල සහ තොරතුරැ මධ්‍යස්ථානය
 ► ව්‍යවහාර මුදල් කෞතුකාගාරය
 ► නවතම වාර්ෂික වාර්තාව
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 ► ආර්ථික මිල ස්ථායීතාව
 ► මූල්‍ය සමස්තයන්
 ► මුදල් ප්‍රතිපත්ති රාමුව
 ► මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණයන් හා ඒවා ක්‍රියාවේ යෙදවීම
 ► මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුව
 ► තොරතුරු බෙදාහැරීම
 ► මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැනුම් දීමේ ඉදිරි දින දර්ශනය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ► මූල්‍ය ක්‍රමය පිළිබඳව
 
මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
මූල්‍ය ක්‍රමයේ ව්‍යුහය
මූල්‍ය ක්‍රමයේ අංශ
 ► නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
 
බැංකු නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
මූල්‍ය සමාගම් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
කල්බදු මූල්‍ය ආයතන නියාමනය සහ නිරීක්ෂණය
ප්‍රාථමික වෙළෙන්ඳන් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
 ► අධීක්ෂණය සහ නිරීක්ෂණය
 
මුදල් හා විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළවල ස්ථායීතාව පවත්වාගෙන යාම
ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධති අධීක්ෂණය
ඒකරාශී වු මූල්‍යායතන අධීක්ෂණය
අවසාන ණය දෙන්නා
 ► මූල්‍ය ස්ථායීතා කමිටුව
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 ► ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි වල වටිනාකම
 ► ව්යේවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි ගැන
 
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවල ලක්ෂණ
නිර්මාණ සැලසුම්කිරීම හා නිෂ්පාදනය
බෙදාහැරීම
ව්‍යාජ නෝට්ටු
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු ආරක්ෂා කිරීම
 ► සමරු කාසි
 ► මුදල් කෞතුකාගාරය
 නියෝජිත කටයුතු
 ► විදේශ විනිමය කළමනාකරණය
 ► රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය
 
සමස්ථ නිරීක්ෂණ
වෙළෙඳපොළ තොරතුරු
රජයේ ණය සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේ ද?
 ► ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය
 
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ණය වැඩසටහන්
ණය සහතික කිරීමේ යෝජනා ක්‍රම
ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
 ► සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කළමනාකරණය හා පරිපාලනය කිරීම
 සංඛ්‍යාන
 ► ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීම
 ► මූර්ත අංශය
 ► විදේශ අංශය
 ► රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශය
 ► මුදල් අංශය
 ► මූල්‍ය අංශය
 නීති හා රෙගුලාසි
 ► නෛතික අණපනත්
 ► නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් නිර්නායක, චක්‍රලේඛ සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්
 ► බලපත්‍රදීම, ලියාපදිංචි කිරීම, පත්කිරීම් සහ අනුමැතියදීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය
 අධ්‍යාපනය
 ► බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය
 ► මහජනතාව සඳහා ප්‍රසිද්ධ දේශන මාලාවන්
 ► දැනුම්වත් කරවීමේ වැඩසටහන්
 ► ව්‍යවහාර මුදල් කෞතුකාගාරය
 ► අධ්‍යාපනික වීඩියෝ පට
 සේවා සහ වෘත්තීය අවස්ථා
 ► සේවා අවස්ථාවන්
 
ෙටන්ඩර් දැන්වීම්
වෘත්තීමය අවස්ථාවන ්
 
 
 
 වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
 ► පොලී අනුපාතික
 ► විනිමය අනුපාත
 ► පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
 ► විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
පුර්ණ මිලදීගැනීම්
 ► ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
මාසිකව
 
 
 
 
 
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services