මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 9 of 13.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
16.04.2010 4.000 2.700 1.000 8.440 28.05.2010 39
   
10.09.2009 3.000 6.400 3.000 10.000 16.10.2009 35
02.09.2009 1.000 1.500 1.000 10.000 09.10.2009 36
02.09.2009 4.000 4.600 4.000 10.300 16.10.2009 43
   
28.08.2009 5.000 5.250 4.650 10.220 09.10.2009 39
27.08.2009 4.500 5.750 4.500 10.080 02.10.2009 35
27.08.2009 1.500 3.850 1.500 10.070 09.10.2009 42
13.08.2009 2.500 1.480 1.000 10.550 02.10.2009 49
13.08.2009 1.500 1.850 1.500 10.450 25.09.2009 42
07.08.2009 4.000 2.140 1.440 10.430 02.10.2009 53
07.08.2009 3.000 2.150 1.850 10.410 25.09.2009 46
06.08.2009 2.000 3.560 2.000 10.000 04.09.2009 28
06.08.2009 2.000 3.800 2.000 9.750 28.08.2009 21
06.08.2009 4.000 5.500 4.000 10.250 18.09.2009 42
   
30.07.2009 2.500 2.250 2.250 10.090 21.08.2009 21
30.07.2009 2.500 1.800 1.800 10.230 28.08.2009 28
30.07.2009 2.000 1.400 1.400 10.440 04.09.2009 35
24.07.2009 4.500 4.030 4.000 9.980 14.08.2009 18
24.07.2009 2.500 5.130 2.500 10.010 21.08.2009 25
16.07.2009 4.000 4.900 4.000 9.750 31.07.2009 14
16.07.2009 3.000 3.750 3.000 10.160 07.08.2009 21
   
29.06.2009 2.000 0.800 0.200 10.650 24.07.2009 24
29.06.2009 1.000 0.600 0.000 0.000 01.01.2009 0
26.06.2009 2.500 2.950 2.500 10.580 24.07.2009 25
26.06.2009 2.500 1.200 0.600 10.890 31.07.2009 32
19.06.2009 2.000 3.300 2.000 10.340 10.07.2009 18
19.06.2009 2.000 3.050 2.000 10.570 17.07.2009 25
   
28.08.2008 2.600 3.500 2.600 16.100 12.09.2008 14
14.08.2008 4.000 2.600 2.600 15.720 29.08.2008 14
07.08.2008 1.000 1.670 0.300 14.540 15.08.2008 7
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services