මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 8 of 14.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
24.09.2013 4.000 4.000 4.000 8.330 08.11.2013 44
24.09.2013 1.000 2.000 1.000 8.150 18.10.2013 23
05.09.2013 6.000 1.000 1.000 8.050 20.09.2013 14
02.09.2013 6.000 1.500 1.500 7.990 13.09.2013 10
   
08.08.2013 5.000 4.500 4.500 8.003 30.08.2013 18
02.08.2013 3.500 3.500 3.500 8.060 16.08.2013 11
   
04.07.2013 2.750 1.000 1.000 8.170 02.08.2013 28
04.07.2013 5.000 1.000 1.000 8.400 23.08.2013 49
04.07.2013 5.000 1.000 1.000 8.350 16.08.2013 42
   
28.06.2013 5.000 5.000 5.000 8.416 09.08.2013 39
28.06.2013 10.000 5.000 5.000 8.466 16.08.2013 46
21.06.2013 6.000 1.000 1.000 8.475 09.08.2013 46
20.06.2013 3.400 3.000 3.000 8.192 28.06.2013 7
18.06.2013 4.800 2.000 2.000 8.600 02.08.2013 44
18.06.2013 8.000 3.250 2.000 8.630 09.08.2013 51
13.06.2013 5.000 6.000 5.000 8.564 19.07.2013 35
10.06.2013 5.400 3.000 2.000 8.250 28.06.2013 17
10.06.2013 3.400 4.000 3.000 8.492 12.07.2013 31
   
29.04.2013 6.300 1.000 1.000 9.050 07.06.2013 38
24.04.2013 1.000 2.300 1.000 8.770 10.05.2013 14
24.04.2013 7.300 7.000 7.000 8.987 31.05.2013 35
24.04.2013 1.700 2.000 1.000 9.100 07.06.2013 42
18.04.2013 2.750 4.000 2.750 8.755 03.05.2013 14
18.04.2013 3.000 2.000 2.000 8.850 10.05.2013 21
11.04.2013 4.000 4.000 4.000 9.088 24.05.2013 42
11.04.2013 5.000 2.500 2.500 8.790 03.05.2013 21
11.04.2013 5.000 2.500 2.500 8.840 10.05.2013 28
11.04.2013 6.000 5.500 5.500 8.977 17.05.2013 35
   
07.03.2013 1.600 1.600 1.600 8.960 05.04.2013 28
07.03.2013 1.500 1.500 1.500 8.980 12.04.2013 35
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services