මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 7 of 15.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
09.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 04.08.2016 233
08.12.2016 0.000 0.100 0.000 0.000 21.04.2016 133
08.12.2016 0.000 0.010 0.000 0.000 05.05.2016 147
08.12.2016 0.000 1.000 0.000 0.000 16.06.2016 189
08.12.2016 0.000 0.750 0.000 0.000 30.06.2016 203
08.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 14.07.2016 217
07.12.2016 0.000 0.100 0.000 0.000 21.04.2016 134
07.12.2016 0.000 0.010 0.000 0.000 05.05.2016 148
07.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 19.05.2016 162
07.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 02.06.2016 176
07.12.2016 0.000 1.900 0.000 0.000 16.06.2016 190
   
23.11.2016 0.000 0.650 0.650 9.070 10.02.2016 78
22.11.2016 0.000 2.000 2.000 8.650 27.01.2016 65
22.11.2016 0.000 0.200 0.200 9.050 03.02.2016 72
21.11.2016 0.000 0.500 0.500 8.750 16.12.2016 24
21.11.2016 0.000 2.300 0.300 8.900 23.12.2016 31
21.11.2016 0.000 1.300 1.200 9.000 30.12.2016 38
21.11.2016 0.000 2.000 2.000 8.750 20.01.2016 59
   
08.02.2016 10.000 17.600 10.000 6.470 26.02.2016 17
08.02.2016 10.000 13.500 3.300 6.640 04.03.2016 24
03.02.2016 7.000 9.200 4.800 6.650 26.02.2016 21
03.02.2016 13.000 21.550 13.000 6.480 19.02.2016 14
   
25.01.2016 5.000 14.580 5.000 6.770 19.02.2016 24
25.01.2016 3.500 16.180 3.500 6.690 12.02.2016 17
   
03.12.2015 5.000 8.100 1.500 5.900 12.02.2015 70
03.12.2015 5.000 8.120 1.500 5.950 19.02.2015 77
   
30.11.2015 7.000 13.550 7.000 6.110 22.01.2015 52
30.11.2015 4.000 14.400 4.000 6.160 29.01.2015 59
30.11.2015 4.000 21.250 4.000 5.850 15.01.2015 45
   
24.04.2015 8.000 23.750 8.000 5.970 19.06.2015 53
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services