මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 4 of 14.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
08.09.2017 5.000 0.000 0.000 0.000 20.10.2017 39
07.09.2017 5.000 1.800 1.800 8.500 13.10.2017 35
07.09.2017 5.000 1.300 1.300 8.540 20.10.2017 42
04.09.2017 10.000 3.750 3.750 8.530 13.10.2017 37
04.09.2017 10.000 1.000 0.000 0.000 20.10.2017 44
   
31.08.2017 5.000 1.500 1.000 8.500 13.10.2017 39
31.08.2017 5.000 0.500 0.000 0.000 20.10.2017 46
28.08.2017 2.000 0.000 0.000 0.000 15.09.2017 17
28.08.2017 8.000 0.000 0.000 0.000 22.09.2017 24
25.08.2017 3.000 1.000 1.000 8.450 15.09.2017 18
25.08.2017 5.000 6.000 4.000 8.530 22.09.2017 25
25.08.2017 7.000 3.000 2.000 8.600 29.09.2017 32
24.08.2017 5.000 2.250 1.500 8.510 15.09.2017 21
24.08.2017 5.000 3.250 0.000 0.000 22.09.2017 28
14.08.2017 5.000 0.000 0.000 0.000 15.09.2017 31
14.08.2017 5.000 0.000 0.000 0.000 22.09.2017 38
11.08.2017 5.000 0.000 0.000 0.000 15.09.2017 32
11.08.2017 5.000 0.500 0.000 0.000 22.09.2017 39
10.08.2017 5.000 2.000 0.000 0.000 15.09.2017 35
10.08.2017 5.000 2.000 0.500 8.500 22.09.2017 42
04.08.2017 5.000 2.750 0.750 8.650 15.09.2017 38
04.08.2017 5.000 3.750 0.000 0.000 22.09.2017 45
03.08.2017 1.500 6.250 1.500 8.680 08.09.2017 35
03.08.2017 8.500 13.750 8.500 8.900 15.09.2017 42
   
24.07.2017 8.000 9.000 8.000 9.160 08.09.2017 45
21.07.2017 3.500 6.700 3.500 9.000 01.09.2017 39
21.07.2017 1.500 1.600 1.500 9.230 08.09.2017 46
20.07.2017 2.000 8.000 2.000 8.480 11.08.2017 21
20.07.2017 7.500 24.000 7.500 8.740 18.08.2017 28
   
16.01.2017 10.000 3.090 2.000 8.590 03.03.2017 45
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services