මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 3 of 12.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
16.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 24.03.2016 95
16.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 07.04.2016 109
16.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 14.04.2016 116
15.12.2016 0.000 1.500 1.000 9.660 11.08.2016 238
15.12.2016 0.000 2.000 2.000 9.700 18.08.2016 245
15.12.2016 0.000 1.500 1.500 9.710 01.09.2016 259
15.12.2016 0.000 0.900 0.900 9.750 15.09.2016 273
15.12.2016 0.000 0.020 0.020 9.900 29.09.2016 287
14.12.2016 0.000 3.000 1.000 9.670 11.08.2016 239
14.12.2016 0.000 2.500 0.500 9.950 18.08.2016 246
14.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 25.08.2016 253
14.12.2016 0.000 2.700 2.000 9.790 01.09.2016 260
14.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 08.09.2016 267
09.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 16.06.2016 184
09.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 30.06.2016 198
09.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 21.07.2016 219
09.12.2016 0.000 0.050 0.000 0.000 28.07.2016 226
09.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 04.08.2016 233
08.12.2016 0.000 0.100 0.000 0.000 21.04.2016 133
08.12.2016 0.000 0.010 0.000 0.000 05.05.2016 147
08.12.2016 0.000 1.000 0.000 0.000 16.06.2016 189
08.12.2016 0.000 0.750 0.000 0.000 30.06.2016 203
08.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 14.07.2016 217
07.12.2016 0.000 0.100 0.000 0.000 21.04.2016 134
07.12.2016 0.000 0.010 0.000 0.000 05.05.2016 148
07.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 19.05.2016 162
07.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 02.06.2016 176
07.12.2016 0.000 1.900 0.000 0.000 16.06.2016 190
   
23.11.2016 0.000 0.650 0.650 9.070 10.02.2016 78
22.11.2016 0.000 2.000 2.000 8.650 27.01.2016 65
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services