මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 12 of 15.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
30.07.2009 2.500 1.800 1.800 10.230 28.08.2009 28
30.07.2009 2.000 1.400 1.400 10.440 04.09.2009 35
24.07.2009 4.500 4.030 4.000 9.980 14.08.2009 18
24.07.2009 2.500 5.130 2.500 10.010 21.08.2009 25
16.07.2009 4.000 4.900 4.000 9.750 31.07.2009 14
16.07.2009 3.000 3.750 3.000 10.160 07.08.2009 21
   
29.06.2009 2.000 0.800 0.200 10.650 24.07.2009 24
29.06.2009 1.000 0.600 0.000 0.000 01.01.2009 0
26.06.2009 2.500 2.950 2.500 10.580 24.07.2009 25
26.06.2009 2.500 1.200 0.600 10.890 31.07.2009 32
19.06.2009 2.000 3.300 2.000 10.340 10.07.2009 18
19.06.2009 2.000 3.050 2.000 10.570 17.07.2009 25
   
28.08.2008 2.600 3.500 2.600 16.100 12.09.2008 14
14.08.2008 4.000 2.600 2.600 15.720 29.08.2008 14
07.08.2008 1.000 1.670 0.300 14.540 15.08.2008 7
07.08.2008 0.500 1.820 0.200 14.630 22.08.2008 14
07.08.2008 0.500 1.770 0.100 15.000 29.08.2008 21
   
03.07.2008 0.300 1.580 0.300 16.910 08.08.2008 35
03.07.2008 1.200 3.090 0.100 16.980 15.08.2008 42
   
27.06.2008 1.400 0.930 0.230 17.030 15.08.2008 46
27.06.2008 0.800 1.650 0.500 16.960 08.08.2008 39
26.06.2008 1.000 4.100 1.000 16.310 25.07.2008 28
26.06.2008 1.000 2.950 1.000 16.630 01.08.2008 35
26.06.2008 1.500 2.300 0.750 16.970 08.08.2008 42
26.06.2008 2.500 2.150 1.050 17.080 15.08.2008 49
   
28.04.2008 3.500 6.500 3.500 17.940 06.06.2008 38
25.04.2008 1.500 7.150 1.500 17.890 30.05.2008 32
24.04.2008 1.500 5.900 1.500 17.870 23.05.2008 28
24.04.2008 1.000 4.750 1.000 17.420 16.05.2008 21
   
08.02.2008 2.000 4.530 2.000 18.050 29.02.2008 21
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services