මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 11 of 12.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
11.06.2007 1.500 4.600 1.500 15.940 29.06.2007 17
11.06.2007 1.500 3.500 1.300 15.990 06.07.2007 24
05.06.2007 1.200 4.250 1.200 16.010 22.06.2007 16
05.06.2007 2.500 4.350 0.000 0.000 29.06.2007 23
04.06.2007 2.000 5.000 2.000 15.920 15.06.2007 10
04.06.2007 1.500 2.600 0.300 15.990 22.06.2007 17
01.06.2007 3.000 4.960 3.000 15.980 22.06.2007 18
   
21.05.2007 2.500 4.060 2.500 15.650 15.06.2007 24
18.05.2007 2.500 7.120 2.500 15.510 08.06.2007 18
17.05.2007 1.750 7.490 1.750 15.570 01.06.2007 14
15.05.2007 2.000 3.900 1.720 15.970 01.06.2007 16
14.05.2007 3.000 4.180 0.800 16.250 22.06.2007 38
11.05.2007 3.000 5.330 3.000 16.160 22.06.2007 39
10.05.2007 3.000 9.100 3.000 15.950 15.06.2007 35
08.05.2007 3.000 9.900 1.600 15.900 08.06.2007 30
07.05.2007 3.000 11.080 0.000 0.000 08.06.2007 31
04.05.2007 3.000 11.790 0.100 15.900 08.06.2007 32
   
23.04.2007 4.000 7.450 4.000 18.960 04.05.2007 11
   
16.03.2007 2.300 2.640 2.300 19.250 06.04.2007 18
16.03.2007 2.100 2.800 2.100 17.490 30.03.2007 11
15.03.2007 2.000 1.830 1.830 19.360 04.06.2007 21
15.03.2007 3.700 1.540 1.540 17.160 30.03.2007 14
02.03.2007 2.000 4.690 2.000 13.870 06.04.2007 32
   
26.02.2007 2.000 6.150 2.000 13.880 30.03.2007 31
22.02.2007 2.000 4.600 2.000 13.740 16.03.2007 21
22.02.2007 2.000 4.790 2.000 13.890 23.03.2007 28
14.02.2007 3.000 4.960 3.000 14.130 30.03.2007 43
09.02.2007 4.200 6.610 4.200 13.940 23.03.2007 39
08.02.2007 2.800 6.200 2.800 13.790 16.03.2007 35
02.02.2007 1.600 4.260 1.600 13.930 09.03.2007 31
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services