මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 10 of 13.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
07.08.2008 0.500 1.820 0.200 14.630 22.08.2008 14
07.08.2008 0.500 1.770 0.100 15.000 29.08.2008 21
   
03.07.2008 0.300 1.580 0.300 16.910 08.08.2008 35
03.07.2008 1.200 3.090 0.100 16.980 15.08.2008 42
   
27.06.2008 1.400 0.930 0.230 17.030 15.08.2008 46
27.06.2008 0.800 1.650 0.500 16.960 08.08.2008 39
26.06.2008 1.000 4.100 1.000 16.310 25.07.2008 28
26.06.2008 1.000 2.950 1.000 16.630 01.08.2008 35
26.06.2008 1.500 2.300 0.750 16.970 08.08.2008 42
26.06.2008 2.500 2.150 1.050 17.080 15.08.2008 49
   
28.04.2008 3.500 6.500 3.500 17.940 06.06.2008 38
25.04.2008 1.500 7.150 1.500 17.890 30.05.2008 32
24.04.2008 1.500 5.900 1.500 17.870 23.05.2008 28
24.04.2008 1.000 4.750 1.000 17.420 16.05.2008 21
   
08.02.2008 2.000 4.530 2.000 18.050 29.02.2008 21
08.02.2008 1.700 4.570 1.700 18.240 07.03.2008 28
08.02.2008 1.300 4.680 1.300 18.330 14.03.2008 35
   
11.01.2008 3.000 1.820 1.230 18.520 25.01.2008 11
11.01.2008 2.000 2.330 1.830 18.670 01.02.2008 18
10.01.2008 4.000 2.780 2.530 17.640 25.01.2008 14
   
27.11.2007 2.000 1.400 1.400 18.170 11.01.2007 44
09.11.2007 2.000 3.300 2.000 15.820 04.01.2007 53
09.11.2007 4.000 1.050 0.550 16.010 11.01.2007 60
09.11.2007 2.000 1.400 0.660 15.960 18.01.2007 67
09.11.2007 2.000 1.450 0.550 15.990 25.01.2007 74
07.11.2007 3.000 3.140 0.950 15.660 11.01.2007 63
07.11.2007 2.500 1.620 0.000 18.01.2007 70
07.11.2007 1.500 2.520 0.000 25.01.2007 77
07.11.2007 3.000 3.390 2.210 15.640 04.01.2007 56
05.11.2007 1.000 2.500 1.000 15.440 21.12.2007 45
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services