මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 1 of 13.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
16.01.2018 0.900 0.900 0.900 7.450 02.02.2018 16
16.01.2018 1.500 2.250 1.250 7.520 23.02.2018 37
16.01.2018 2.600 0.000 0.000 0.000 26.01.2018 9
12.01.2018 2.600 0.000 0.000 0.000 26.01.2018 10
12.01.2018 0.900 0.000 0.000 0.000 02.02.2018 17
12.01.2018 2.900 2.900 2.900 7.400 09.02.2018 24
12.01.2018 2.200 2.200 2.200 7.450 16.02.2018 31
12.01.2018 1.400 1.900 0.000 0.000 23.02.2018 38
11.01.2018 5.500 3.000 3.000 7.600 30.03.2018 77
11.01.2018 6.000 0.000 0.000 0.000 18.05.2018 126
11.01.2018 1.500 0.000 0.000 0.000 25.05.2018 133
11.01.2018 1.250 1.500 1.250 7.530 09.03.2018 56
11.01.2018 1.750 0.000 0.000 0.000 16.03.2018 63
11.01.2018 4.000 3.000 3.000 7.550 23.03.2018 70
08.01.2018 1.000 0.000 0.000 0.000 09.03.2018 59
08.01.2018 2.000 0.500 0.500 7.600 16.03.2018 66
08.01.2018 4.500 0.000 0.000 0.000 23.03.2018 73
08.01.2018 2.500 0.000 0.000 0.000 30.03.2018 80
05.01.2018 4.500 4.500 4.500 7.500 16.02.2018 39
05.01.2018 2.500 2.500 2.500 7.580 09.03.2018 60
05.01.2018 6.000 6.000 6.000 7.600 16.03.2018 67
04.01.2018 3.000 1.000 1.000 7.600 16.03.2018 70
04.01.2018 4.500 2.000 2.000 7.620 23.03.2018 77
   
07.12.2017 5.000 11.000 5.000 7.780 02.03.2017 84
07.12.2017 5.000 12.050 5.000 7.840 09.03.2017 91
   
16.11.2017 4.500 10.450 4.500 8.320 29.12.2017 42
   
27.10.2017 4.000 12.200 4.000 8.460 15.12.2017 46
27.10.2017 4.000 7.700 4.000 8.490 22.12.2017 53
   
22.09.2017 5.000 5.500 5.000 8.520 17.11.2017 53
22.09.2017 3.000 0.500 0.500 8.530 24.11.2017 60
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services