මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 1 of 12.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
16.11.2017 4.500 10.450 4.500 8.320 29.12.2017 42
   
27.10.2017 4.000 12.200 4.000 8.460 15.12.2017 46
27.10.2017 4.000 7.700 4.000 8.490 22.12.2017 53
   
22.09.2017 5.000 5.500 5.000 8.520 17.11.2017 53
22.09.2017 3.000 0.500 0.500 8.530 24.11.2017 60
22.09.2017 2.000 1.000 0.500 8.550 01.12.2017 67
21.09.2017 5.000 5.550 4.500 8.500 10.11.2017 49
21.09.2017 3.000 2.500 2.500 8.550 17.11.2017 56
21.09.2017 2.000 2.700 0.700 8.550 24.11.2017 63
19.09.2017 5.000 2.000 0.000 0.000 10.11.2017 51
19.09.2017 3.000 1.000 0.000 0.000 17.11.2017 58
19.09.2017 2.000 2.000 0.000 0.000 24.11.2017 65
18.09.2017 2.000 2.000 2.000 8.500 27.10.2017 38
18.09.2017 3.000 2.000 2.000 8.600 03.11.2017 45
18.09.2017 5.000 0.000 0.000 0.000 10.11.2017 52
14.09.2017 6.000 1.100 1.100 8.380 20.10.2017 35
14.09.2017 4.000 2.000 2.000 8.400 27.10.2017 42
12.09.2017 6.000 1.500 1.500 8.500 20.10.2017 37
12.09.2017 4.000 0.000 0.000 0.000 27.10.2017 44
08.09.2017 5.000 5.000 5.000 8.520 13.10.2017 32
08.09.2017 5.000 0.000 0.000 0.000 20.10.2017 39
07.09.2017 5.000 1.800 1.800 8.500 13.10.2017 35
07.09.2017 5.000 1.300 1.300 8.540 20.10.2017 42
04.09.2017 10.000 3.750 3.750 8.530 13.10.2017 37
04.09.2017 10.000 1.000 0.000 0.000 20.10.2017 44
   
31.08.2017 5.000 1.500 1.000 8.500 13.10.2017 39
31.08.2017 5.000 0.500 0.000 0.000 20.10.2017 46
28.08.2017 2.000 0.000 0.000 0.000 15.09.2017 17
28.08.2017 8.000 0.000 0.000 0.000 22.09.2017 24
25.08.2017 3.000 1.000 1.000 8.450 15.09.2017 18
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services