මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 1 of 10.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
16.01.2017 10.000 3.090 2.000 8.590 03.03.2017 45
16.01.2017 10.000 0.000 0.000 0.000 10.03.2017 52
16.01.2017 10.000 0.000 0.000 0.000 17.03.2017 59
06.01.2017 5.000 3.050 2.400 8.460 17.02.2017 39
06.01.2017 5.000 0.000 0.000 0.000 24.02.2017 46
05.01.2017 5.000 3.650 1.100 8.390 10.02.2017 35
05.01.2017 5.000 2.850 0.000 0.000 03.02.2017 28
   
19.12.2016 0.000 0.050 0.000 0.000 21.04.2016 122
19.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 28.04.2016 129
19.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 12.05.2016 143
19.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 19.05.2016 150
19.12.2016 0.000 0.060 0.000 0.000 05.05.2016 136
16.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 24.02.2016 67
16.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 03.03.2016 74
16.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 24.03.2016 95
16.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 07.04.2016 109
16.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 14.04.2016 116
15.12.2016 0.000 1.500 1.000 9.660 11.08.2016 238
15.12.2016 0.000 2.000 2.000 9.700 18.08.2016 245
15.12.2016 0.000 1.500 1.500 9.710 01.09.2016 259
15.12.2016 0.000 0.900 0.900 9.750 15.09.2016 273
15.12.2016 0.000 0.020 0.020 9.900 29.09.2016 287
14.12.2016 0.000 3.000 1.000 9.670 11.08.2016 239
14.12.2016 0.000 2.500 0.500 9.950 18.08.2016 246
14.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 25.08.2016 253
14.12.2016 0.000 2.700 2.000 9.790 01.09.2016 260
14.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 08.09.2016 267
09.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 16.06.2016 184
09.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 30.06.2016 198
09.12.2016 0.000 0.000 0.000 0.000 21.07.2016 219
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services