මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
සේවා සහ වෘත්තීය අවස්ථා
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවා සහ වෘත්තීමය අවස්ථා පිළිබඳ උනන්දුවක් දැක්වීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙමු. මෙම පිටුවේ දක්වා ඇති සම්බන්ධතා ආශ්‍රයෙන් දැනට පවත්නා අවස්ථාවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකිය. මේ පිළිබඳව තවදුරටත් කටයුතු කරන්නේ නම් අදාළ ලේඛන ලබාගෙන එහි දක්වා ඇති උපදෙස් පිළිපදින්න.

සේවා අවස්ථාවන්
  ‍   ටෙන්ඩර් දැන්වීම්
 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලොයිඩ්ස් ගොඩනැගිල්ලේ වහල අලුත්වැඩියා කිරීම

 

දැන්වීම

   
 

පාවිච්චි කරන ලද වාහන විකිණීම

 

දැන්වීම

   
  ‍   අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීම
 

නැත

 

 
‍වෘත්තීමය අවස්ථා
 

නැත

   
   
   
 

 

 
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services