මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
අධ්‍යාපනය
දැනුවත්කරවීමේ වැඩසටහන්
බැංකුවේ වෙනත් දෙපාර්තමේන්තුවල ද සහාය ඇතිව සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විවිධ අධ්‍යාපනික ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙයවනු ලබයි.

පාසැල් ළමුන් සහ ගුරුභවතුන් සඳහා සම්මන්ත්‍රණ
පාසැල්වලින් කරනු ලබන ඉල්ලීම් මත, ඔවුන් විසින් තම පාසැල් පරිශ්‍රයන්හී සංවිධානය කරනු ලබන ආර්ථික විද්‍යාව හා මූල්‍යකරණයට අදාල වැඩසටහන් සඳහා සන්නිේවදන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්මන්ත්‍රණ මෙහෙයවනු ලැබේ. මෙවැනි වැඩසටහන් සඳහා බැංකුව සහභාගීවන්නේ නම් අවම වශයෙන් 200 ට වඩා පිරිසක් සහභාගිවන වැඩසටහනක් විය යුතුය. මුදල් කෞතුකාගාරය නැරඹීමට කණ්ඩායම් වශයෙන් පැමිණෙන අය සඳහා ද සම්පත් දායකයන් ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව මත මෙවැනි වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රදර්ශන සහ වෙළෙඳසල්පිල්
මහ බැංකුවේ අරමුණු හා කාර්යයන් පිළිබඳ ජනතාව තුළ ඇති දැනුම වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගෙන මහ බැංකුව විසින් විවිධ ප්‍රදර්ශනවලට සහ වෙළෙඳ සල්පිල්වලට සහභාගි වෙයි. මුදල් කෞතුකාගාරය, සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ තොරතුරු කවුළුව සහ බැංකු ප්‍රකාශන අලෙවි කුටි පැවැත්වීම එහි අංග කිහිපයකි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
අධ්‍යාපනය
බැංකු විදු පියස
  ප්‍රසිද්ධ දේශන මාලාවන්
  දැනුම්වත් කරවීමේ වැඩසටහන්
  ව්‍යවහාර මුදල් කෞතුකාගාරය
  අධ්‍යාපනික වීඩියෝ
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services