මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
ප්‍රකාශන
රටෙහි ආර්ථික, මූල්‍ය හා සමාජ තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරු ව්‍යාප්ත කරන ප්‍රකාශන රාශියක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි ඇත. එම ප්‍රකාශන පහත සඳහන් පරිදි පුළුල් ලෙස වර්ගකර දැක්විය හැකිය.

ආර්ථික මූල්‍ය වාර්තා
සංඛ්‍යාන
පර්යේෂණ අධ්‍යයන
වාර ප්‍රකාශන
මහජනතාව දැනුවත් කිරීම්
පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණ සටහන්
ෙවනත් ප්‍රකාශන
අලෙව් තොරතුරු
මිල දර්ශනය
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services