මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
නීති හා රෙගුලාසි
නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් නිර්නායක, චක්‍රලේඛ සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව >>
ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව >>
බැංකු නො වන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම් සඳහා නිකුත් කළ නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් උපදෙස්
හා චක්‍රලේඛ >>
 
ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන වලට අදාළ ප්‍රධාන විචක්ෂණ රෙගුලාසි, නියාමන සහ මාර්ගෝපදේශ >>
කල්බදු මූල්‍ය ව්‍යාපාරයක් පවත්වා ගෙන යෑමට බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේ දී පුද්ගලයෙකු විසින් දැන ගත යුතු කරුණු >>
aa 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත >>
දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව >>
විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව >>
මූල්‍යමය බුද්ධි ඒකකය 2008 | 2007
ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව >>
ගෙවීම් සහ පියවීම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව >>
රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව >>  
ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව >>
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
නීති හා රෙගුලාසි
නෛතික අණපනත
  නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් නිර්නායක, චක්‍රලේඛ සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්
  බලපත්‍රදීම, ලියාපදිංචි කිරීම, පත්කිරීම් සහ අනුමැතියදීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services