මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
සංඛ්‍යාන
ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීම
දත්ත සැකසීම පිළිබඳව වඩාත්ම පිළිගත් ව්‍යවහාරයන් පිළිපැදීමේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සංඛ්‍යාන කාර්යාලය විසින් පිළිපදින ප්‍රමිතීන්ට අනුගතවන අතර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දත්ත ව්‍යාප්ත කිරීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රමයට ද දායක වේ.

දත්ත බෙදා හැරීමේ ක්‍රමය පහත සඳහන් පරිදි අංශ හතරකින් සමන්විත වේ.

දත්ත ආවරණය, අනුරෑපභාවය හා කාලෝචිතභාවය

නිල දත්ත සංඛ්‍යාන සම්පාදනයෙහිලා හා බෙදා හැරීමේ දී එමෙන්ම ඒවායෙහි අදාලත්වය හා ප්‍රයෝජනවත්කම තීරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වඩාත්ම වැදගත් ගුණාංග නම් මේ දත්ත ආවරණය, කාලෝචිතභාවය හා අනුරුපභාවය වෙත්. එසේ හෙයින් ම‍හ බැංකුව නිරන්තරව මෙකී ලක්ෂනයන් පුළුල් කිරීමෙහිලා ප්‍රමුඛස්ථානයක් දෙයි.

ගුණාත්මකභාවය
නිල සංඛ්‍යානයන්ගේ ගුණාත්මකභාවය, එම සංඛ්‍යාන මත පදනම්ව ගන්නා තීරණ කෙරෙහි විශේෂ බලපෑමක් ඇති කරයි. එසේ හෙයින් නිරන්තරව ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම කෙරෙහි මහ බැංකුව ප්‍රමුඛස්ථානයක් දෙයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දත්ත කෙරෙහි මහජනතාවගේ විශ්වාසය ගොඩ නංවනු වස්, බැංකුව විසින් ක්‍රමවේධ හා මූලාශ්‍ර මඟින් සකසන ලද සංඛ්‍යාන දත්ත මාධ්‍ය සඳහා නිකුත් කරනුයේ විකල්ප ක්‍රම මඟින් නිරවද්‍යතාවය පරීක්ෂාකර, සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුවය.

එකාග්‍රාතාව
නිල සංඛ්‍යාන මහජනතාවට සැපයීමේ පරමාර්ථය ඉෂ්ටකර ගැනීමට නම් සංඛ්‍යාන භාවිතා කරන්නන්ගේ විශ්වාසය ඒ කෙරෙහි පැවතිය යුතුය. සංඛ්‍යාන දත්ත පිලිබඳව මහජනතාවගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමට එම සංඛ්‍යාන සකසා ඉදිරිපත් කරන නියෝජිත ආයතනයනයන්හී වෘත්තීයමය පරමාර්ථය බවට පත්වේ. බැංකුව, තොරතුරු ව්‍යාප්ත කිරීමේ ක්‍රමෝපායන්හී හා සැකසීමේ විනිවිදභාවය මඟින් මේ සෘජුභාවය සහතික කිරීමට ප්‍රමුඛත්වයක් දෙයි.

ළඟාවියහැකි බව
මහජනතාව වෙත පොදු භාණ්ඩයක් ලෙස නිල සංඛ්‍යාන බෙදාහැරීමේ අත්‍යවශ්‍ය ගුණාංගයක් නම් සියලු භාවිතා කරන්නන් උදෙසා සමාන හා එකවරම අවස්ථාවන් සැපයීමයි.සංඛ්‍යාන බෙදාහැරීමේ දී ඒවා අවශ්‍ය පාර්ශවයන් වෙත එකම අවස්ථාවේදී නිකුත් කිරීමද කරයි .
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීම
මූර්ත අංශය
විදේශ අංශය
රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශය
මුදල් අංශය
මූල්‍ය අංශය
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services