මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
නියෝජිත කටයුතු
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කළමනාකරණය හා පරිපාලනය කිරීම

1958 අංක 15 දරන පනත යටතේ පිහිටුවන ලද සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ  භාරකරු ලෙස සේවා දායකයින්ගෙන් දායක මුදල් ලබා ගැනීම, අතිරික්ත අරමුදල් ආයෝජනය කිරීම, විධිමත් ලෙස ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම සහ සාමාජිකයන්ට ප්‍රතිලාභ ගෙවීම මුදල් මණ්ඩලයට පැවරී ඇත.

අර්ථසාධක අරමුදලේ භාරකරු ලෙස මුදල් මණ්ඩලයේ වගකීම්:
දායක මුදල්, අතිරේක ගාස්තු සහ ආයෝජනය සඳහා ආදායම් ලබාගැනීම.
කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් පනත යටතේ සුදුසු යැයි නිශ්චය කරනු
  ලබන සාමාජිකයන් සඳහා ප්‍රතිලාභ ගෙවීම
අතිරික්ත අරමුදල් යෝග්‍ය සුරැකුම්වල ආයෝජනය කිරීම.
සාමාජිකයන්ගේ ගිණුම් ශේෂ සඳහා පොලී ගෙවීම
පොදු ගිණුම් සහ එකිනෙක සාමාජිකයා වෙනුවෙන් විධිමත් ලෙස ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම.
වාර්ෂික ගිණුම් ප්‍රකාශයට පත්කිරීම.
සාමාජික ගිණුම් ශේෂ ප්‍රකාශන කලික් කල නිකුත් කිරීම
නිවාස ණය අවශ්‍යතා සඳහා සහතික පත් නිකුත් කිරීම සහ ගෙවීම් පැහැර හැරි ණය වාරික
  අදාල ණය දෙන ආයතනවලට ප්‍රතිපුර්ණය කිරීම.

1958 අංක 15 දරන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත සහ සංශෝධන >>
1975 අංක 06 දරන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් (විශේෂ සම්පාදිත) නීති සහ සංශෝධන >>
අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයින් නැවත ලියාපදිංචි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය >>
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම >>
විද්‍යුත් - දත්ත සැපයීමේ ක්‍රමය >>

EPF


වැඩි විස්තර ලබාගැනීම සඳහා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ www.epf.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
Press Release & Speeches
Press Releases
 
2008
  2007
  2006
Notices to the Public
 
2008
  2007
  2006
Speeches
 
2008
  2007
  2006
CBS Public Lecture Series
 
2008
  2007
  2006
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services