මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
නියෝජිත කටයුතු
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය උදෙසා ගන්නා වු ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රවර්ධනය කිරීම මහ බැංකුවේ නියෝජිත සේවා වලින් එකකි. එහිලා ඒ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන සියලුම පාර්ශවයන් එනම් ශ්‍රී ලංකා රජය, මූල්‍ය ආයතන, විදේශ ආධාර ප්‍රදානය කරන්නන් හා අනෙකුත් ණය දෙන ආයතන හා ණය ප්‍රතිලාභ ලබන ප්‍රතිග්‍රාහකයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම තුළින් ඔවුන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය නඟා සිටුවීම හා දුගීභාවය අඩුකිරීම අරමුණුකොට ප්‍රතිලාභීන් වෙත ණය ගලායාම වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු කරයි. මෙය ග්‍රාමීය ප්‍රජාව අතර ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද නිතර අවධාරනය කරන, ණය විනය ප්‍රවර්ධනය කරන අඩු පිරිවැයක් සහිත ණය බෙදාහැරීමේ වැඩසටහන් විධිමත්ව සකස් කිරීම හා ක්‍රියාවේ යෙදවීම තුලින් සහ සංවර්ධන ප්‍රයත්න උදෙසා අවශ්‍ය වන්නා වු තොරතුරු එම ප්‍රජාවට බෙදා හැරීම තුළින් ළඟා කර ගත හැකිය.‍

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ණය වැඩසටහන්
ණය සහතික කිරීමේ යෝජනා ක්‍රම
ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services