මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
නියෝජිත කටයුතු
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය

ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම
ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුමක් යනු අලෙවිකරුවෙක් හා මිලදී ගන්නෙක් අතර ඇතිකර ගන්නා වු නීත්‍යානුකූල ගිවිසුමකි. මෙම ගිවිසුම මඟින් ‍අලෙවිකරු නිශ්චිත ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් යම් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩයක් දෙන ලද දිනයක, කලින් නියමකරගත් මිලකට අලෙවි කිරීමට (සහ ගැනුම්කරුට මිලදී ගැනීමට) එකඟ වේ. එවැන්නක් අලෙවිකරුට ස්ථීර ඇනවුමක් සහතික කරන අතර මිලදී ගන්නාට ස්ථිර සැපයුමක් නිශ්චය කරයි. මේ ආකාරයේ ක්‍රමයක් 1990 දී ගොවි සහනය නමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රවර්ධනය කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කලක සිට බහුවාර්ෂික භෝග සඳහා මෙවැනි ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුම් අවිධිමත් පදනමකින් ක්‍රියාත්මක වුවද ගොවි සහනය විධිමත් පදනමක් සහිතව හඳුන්වා දුන් පළමු ඉදිරි අලෙවි ගිවිසුම් ප්‍රයත්නය විය. ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුම්හි නෛතික තත්ත්වය පැවත එන්නේ 1896 දී පනවන ලද භාණ්ඩ අලෙවි ආඥා පනතිනි. ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් ක්‍රමයේ අලෙවිකරු හා ගැනුම්කරුට අමතරව ගිවිසුමට පහසුකම් සපයන්නා ලෙස සහභාගිවීමට බැංකුවකට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සලසා ඇත. ඉදිරි වෙළෙඳාම් ගිවිසුමක් පැහැදිලිවම ස්වෙච්ඡාවෙන් ඇතිකර ගන්නා එකඟතාවකි. එයට ගොවියා, අලෙවිකරු හා බැංකුවක යන පාර්ශව 3 ක් ඇතුලත්වන අතර, පාර්ශවකරුවන් තිදෙනාටම ගිවිසුමකට ඇතුලත් විය හැකිය. එය වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාදාමය තුළින් මිල ස්ථාවර කරන ක්‍රමයක් වේ.

ෙමම ගිවිසුම  ගොවියාගේ නිෂ්පාදනයට ස්ථිර මිලක් සහතික කිරීමට උපකාර වේ. නිෂ්පාදන වියදම සලකා බලා ස්ථාවර මිලක් නියම කල හැකිවන අතර ඉන් වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් අනුව ශුද්ධ ලාභයක් ගොවියාට ලැබීම සහතික වෙයි. ඒ මඟින් ගැනුම්කරුට දෙන ලද මිලක් යටතේ සහතික කරන ලද සැපයුමක් නිසැකවම ලැබෙන අතර, පූර්ව සැලැස්මක් සහිතව හා ඵලදායී ලෙස මුදල් ගලායාමක් සිදුවන පරිදි භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට හැකිය. බැංකුවේ කාර්යය මේ ගිවිසුමේ හුදෙක්ම නිෂ්පාදන වියදම හා නිෂ්පාදනය ලබාගත හැකි කාලය පිළිබඳ තොරතුරු බෙදාදීම හා අලෙවිකරු හා ගැනුම්කරු මුණගැස්වීමයි. මේ සේවා සඳහා බැංකුකරුට අලෙවිකරු හා ගැනුම්කරුගෙන් කොමිස් මුදල් අයකර ගැනීමට හිමිකමක් ඇත. ඊට අමතරව මෙම ක්‍රියාදාමයට සෘජුවම ණය මුදලක් සැපයීමෙන් හෝ වක්‍රව පහසුකමක් සැලසීමෙන් මෙම ක්‍රියාදාමයට මූල්‍ය සේවා සැපයීමට බැංකුවට හැකිය. පෙර පැවති ක්‍රම යටතේ වගා කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ගොවියාට ණයක් ප්‍රදානය කල හැකිය. නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළට පැමිණි පසුව එම ද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීම සඳහාම ගැනුම්කරුට පහසුකම් ප්‍රදානය කල හැකිවේ.

ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුම් ප්‍රවර්ධනය යටතේ ඇති ණය පහසුකම
ගොවියන් සමඟ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය යම් සාධාරණ මිලකට මිලදී ගැනීම සඳහා ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුමකට බැඳුනු ගැනුම්කරුට මිලදී  ගැනීම/තොග පවත්වා ගැනීම සඳහා ණය පහසුකම් ලබාගත හැකිය.

ණය ලාභියෙකුට දෙනු ලබන උපරිම ණය ප්‍රමාණය : රුපියල් දශ ලක්ෂ 50
ණය ආපසු ගෙවිය යුතු කාල සීමාව

: දින 270

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
නියෝජිත කටයුතු
විදේශ විනිමය කළමනාකරණය
රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය
 
සමස්ථ නිරීක්ෂණ
  වෙළෙඳපොළ තොරතුරු
  රජයේ ණය සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේ ද?
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය
 
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ණය වැඩසටහන්
  ණය සහතික කිරීමේ යෝජනා ක්‍රම
  ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කළමනාකරණය හා පරිපාලනය කිරීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services