මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
මුදල් ප්‍රතිපත්තිය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූලික අරමුණුවලින් එකක් වනුයේ ආර්ථික සහ මිල ස්ථායිතාව පවත්වා ගෙන යාමයි. මෙම අරමුණ මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එහි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය එ නම් මුදලේ පිරිවැය සහ ලබාගතහැකි බව  මත බලපෑමක් ඇති කරන ක්‍රියා මාර්ග විධිමත් ව සකසා ක්‍රියාත්මක කරයි. මහ බැංකුව පිහිටුවීමට සහ එයට අදාල ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයට පදනම් වූ මුදල් නීති පනත මගින් මුදල් කළමනාකරණ උපකරණවල පුළුල් පරාසයක් සපයයි. වර්තමානයේ දී,   රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති රාමුව වෙළෙඳපොළ පදනම් කර ගත් ප්‍රතිපත්තිමය උපකරණ සහ වෙළෙඳපොළ බලවේග භාවිතය මත වැඩි විශ්වාසයක් තබාගනිමන් අපෙ‍්ක්ෂිත අරමුණු ලඟා කරගෑනීමට ක්‍රියා කරයි.

ආර්ථික මිල ස්ථායීතාව
මුදල් සමස්තයන්
මුදල් ප්‍රතිපත්ති රාමුව
මුදල් ප්‍රතිපත්ති උපකරණයන් හා ඒවා ක්‍රියාවේ යෙදවීම
මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුව
තොරතුරු ප්‍රචාරණය
මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැනුම් දීමේ ඉදිරි දින දර්ශනය
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services