මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
බැංකුව පිළිබඳ තතු
පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පුස්තකාලය 2002 වසරේ දී පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය ලෙස වැඩි දියුණු කරන ලදී. පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රධාන වශයෙන් යොමු වන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවකයින්ගේ තොරතුරු අවශ්‍යතා සැපයීම කෙරෙහි ය. එයට අමතර ව, ශ්‍රී ලංකාවේ පර්යේෂණ කටයුතුවල නියැලෙන ප්‍රජාවට ආර්ථික විද්‍යාව හා බැංකු කටයුතු සම්බන්ධ ව තොරතුරු ලබා ගැනීමට පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය සහාය වෙයි.

සංවිධාන ව්‍යුහය
පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවත්නා වෙන ම ඒකකයකි. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී අංශ 3 ක් සහ සහායක සේවා අංශ 2 ක් ඇත. ඒවා නම්

ප්‍රතිග්‍රහන අංශය
තොරතුරු මූලාශ්‍ර මිල දී ගැනීම සහ මාර්ගගත (online) තොරතුරුවලට ප්‍රවිශ්ඨ වීමට පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳ ව ප්‍රධාන වශයෙන් වගකීම දරයි.

සංවිධාන අංශය
පහසුවෙන් ප්‍රවිශ්ඨ වීම සඳහා තොරතුරු මූලාශ්‍ර සංරක්ෂණය සහ සංවිධානය පිළිබඳ ව වගකීම දරයි.

බෙදා හැරීමේ අංශය
දැනට පවත්නා තොරතුරු සහ තොරතුරු මූලාශ්‍ර බෙදා හැරීම, ග්‍රන්ථ මූලාශ්‍ර ගවේෂණ හා පරිශීලක අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ව වගකීම දරයි.

බැහැර දීමේ අංශය
සීමාසහිත කාලපරිච්ඡේදයකට මෙම අංශයෙන් පොත් සහ අනෙකුත් පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය බැහැර ගෙන යෑමට කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට අවසර දෙනු ලැබේ.

විමර්ශණ අංශය
විමර්ශණ මූලාශ්‍ර, වාර්තා, වාර සඟරා සහ අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍ර ආවරණය කෙරෙන තෝරාගත් කෘති කට්ටලයකින් සමන්විත වේ.

ප්‍රධාන විමර්ශණ අංශයට අමතර ව, විමර්ශණය කළ යුතු කරුණු පහත සඳහන් ස්ථානවලින් ද ලබා ගත හැක..

පුවත්පත් කියැවීම් කාමරය
දේශමාන්‍ය එන් යූ ජයවර්ධන කියැවීම් කාමරය
පරිගණක පියස
ස්වයං ප්‍රවේශ භාෂා විද්‍යාගාරය

පුස්තකාල එකතුව
පොත් 20,000 ක් සහ වාර්තා 20,000 ක් ද ඇතුළු ව ප්‍රකාශන 40,000 ක් පමණ දැනට පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය සතු ව ඇත. එයට අනෙකුත් මහ බැංකුවල සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල වාර්ෂික වාර්තා ද ඇතුළත් ය. ඒවාට අමතර ව වාර සඟරා 200 කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් කලාප 20,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් ද එය සතු ව ඇත. මෙම එකතුවේ බහුතරයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියැ වී ඇත. ශ්‍රී ලංකා එකතුව සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ප්‍රකාශන එකතුව වැනි විශේෂ ඒකක කිහිපයක් ද වේ. එයට අමතර ව, ගෝලීය සංඛ්‍යාන, ආර්ථික සහ ව්‍යාපාර දත්ත ඇතුළත් සංගත තැටි 1,000 කට වැඩි එකතුවක් මෙන් ම අලුතින් ප්‍රකාශනය කළ ග්‍රන්ථ ඇතුළත් සංගත තැටි ද පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය සතු ව පවතී. ආර්ථික විද්‍යාව, බැංකු සහ මූල්‍ය කටයුතුවලට සම්බන්ධ මාර්ගගත වාර සඟරා, දත්ත එකතුවක් සහ මාර්ගගත තොරතුරු සේවා සඳහා ද පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය දායකත්වය ලබා ඇත.

සේවා
අභ්‍යන්තර කාර්ය මණ්ඩලය ඉලක්ක කර ගත් ප්‍රධාන සේවා
පොත්පත් කියවීම සඳහා බැහැර දීම
පරිශීලකයින්ගේ ඉල්ලීම මත විමර්ශණ සේවා සහ ග්‍රන්ථ ගවේෂණ පහසුකම් සැලසීම
දෙපාර්තමේන්තු සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර දේශීය පුවත්පත් සහ වාර සඟරා දිනපතා බෙදා හැරීම
පුස්තකාල වර්ගකෝෂය (OPAC), තෝරාගත් වාර සඟරා, තෝරාගත් දත්ත සමුදා සහ වෙබ් අඩවි සඳහා මාර්ගගත ප්‍රවේශ පහසුකම් සැපයීම
නවත ම ප්‍රවෘත්ති, ලේඛන, ලිපි ආදිය සැපයීම
අන්තර්ජාල ප්‍රවේශ පහසුකම් සැපයීම
සම්පත් බෙදා ගැනීම සඳහා දේශීය සහ විදේශීය පුස්තකාල සමඟ සම්බන්ධතා සපයා දීම
පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ අභ්‍යන්තර වෙබ් අඩවිය මඟින් තොරතුරු සැපයීම

රෙගුලාසි
බැහැර දෙන පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය සහ පර්යේෂණවල නියැලුණු බාහිර ප්‍රජාවට සේවය කිරීම සඳහා බල පැවැත්වෙන නීතිරීති සහ රෙගුලාසි මාර්ගෝපදේශ කට්ටලයක් මගින් විස්තර කර ඇත.

සාමාජික සම්බන්ධතා
පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික විද්‍යා සහ බැංකු කටයුතු පුස්තකාල ජාලයේ (eBanklibNetSL)කේන්ද්‍රස්ථානයයි. ශ්‍රී ලංකා ජාතික පුස්තකාල සහ ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ සුචිය සඳහා වන ව්‍යාපෘතියට ද පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය සහභාගී වේ.

පුස්තකාල වේලාවන්
සියළු ම සතියේ දිනවල කාර්ය මණ්ඩලයට පෙරවරු 8.15 සිට පස්වරු 5.15 දක්වා බැහැර ගෙන යෑමට ද පස්වරු 6.00 දක්වා විමර්ශණ කටයුතු සඳහා ද සහ අවසර ලත් පර්යේෂකයින්ට පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා විමර්ශණ කටයුතු සඳහා පුස්තකාලය විවෘත ව පවතී. සති අන්තයේ සහ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනවල එය වසා ඇත. පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයට පැමිණීමට පෙර ප්‍රධාන පුස්තකාලයාධිපතිගෙන් අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලෙස බාහිර පරිශීලකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

අපව ඇමතීමට
පුස්තකාලය සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
30, ජනාධිපති මාවත
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: 94-11-2477415, 2477411, 2477416, 2477417
ෆැක්ස්: 94-11-2477731
විද්‍යුත් තැපෑල: library@cbsl.lk

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
බැංකුව පිළිබඳ තතු
සමස්ත නිරීක්ෂණය
ඉතිහාසය
 
ඉතිහාසය ලුහුඬින්
  හිටපු අධිපතිවරැන්
මතු දැක්ම, මෙහෙවර ප්‍රකාශනය සහ වටිනාකම
 
මතු දැක්ම
  මෙහෙවර ප්‍රකාශනය
  වටිනාකම
අරමුණු සහ කාර්යයන්
සංවිධාන ව්‍යුහය
 
මුදල් මණ්ඩලය
  විගණන කමිටුව
  දෙපාර්තමේන්තු
  සංවිධාන සටහන
  ප්‍රධාන නිලධාරීන්
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
  පුස්තකාල සහ තොරතුරැ මධ්‍යස්ථානය
  ව්‍යවහාර මුදල් කෞතුකාගාරය
  නවතම වාර්ෂික වාර්තාව
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services