මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
බැංකුව පිළිබඳ තතු
සංවිධාන ව්‍යුහය

මුදල් මණ්ඩල උපදේශන විගණන කමිටුව
මුදල් මණ්ඩලය විසින් පත්කරනු ලබන සාමාජිකයන් තිදෙනෙකුගෙන් (3) සමන්විත මුදල් මණ්ඩල උපදේශන විගණන කමිටුවේ සභාපති වන්නේ විධායක නො වන මුදල් මණඩලයේ සාමාජිකයෙකි. මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ ව ප්‍රවීනතාවක් ලබා තිබීම අවශ්‍යයෙන් ම විය යුතු අනෙක් සාමාජිකයින් මහ බැංකුවෙන් බැහැර ව සිටිනා පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු විය යුතු ය. මහ බැංකුවේ මූල්‍ය වාර්තාකරණ ක්‍රියාවලිය, අභ්‍යන්තර පාලන මාර්ගවල ප්‍රමාණවත්බව සහ කාර්යසාධකත්වය හා අභ්‍යන්තර සහ බාහිර විගණනයේ විෂයපථය හා ප්‍රතිපල පිළිබඳ ව විගණන කමිටුව විසින් මුදල් මණ්ඩලය වෙත සමාලෝචනය කොට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. මහ බැංකුව සඳහා අවදානම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමේ සහ නිරීක්ෂණය කිරීමේ කටයුතුවල දී ද මෙම කමිටුව සහාය වෙයි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
බැංකුව පිළිබඳ තතු
සමස්ත නිරීක්ෂණය
ඉතිහාසය
 
ඉතිහාසය ලුහුඬින්
  හිටපු අධිපතිවරැන්
මතු දැක්ම, මෙහෙවර ප්‍රකාශනය සහ වටිනාකම
 
මතු දැක්ම
  මෙහෙවර ප්‍රකාශනය
  වටිනාකම
අරමුණු සහ කාර්යයන්
සංවිධාන ව්‍යුහය
 
මුදල් මණ්ඩලය
  මුදල් මණ්ඩල උපදේශන විගණන කමිටුව
  දෙපාර්තමේන්තු
  සංවිධාන සටහන
  ප්‍රධාන නිලධාරීන්
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
  පුස්තකාල සහ තොරතුරැ මධ්‍යස්ථානය
  ව්‍යවහාර මුදල් කෞතුකාගාරය
  නවතම වාර්ෂික වාර්තාව
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services