මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
බැංකුව පිළිබඳ තතු
අපේ පුරුෂාර්ථ

ප්‍රබෝධමත් නායකත්වයක් වෙනුවෙන් කැපවීම -
  මූල්‍ය අංශයට උපායමාර්ගික නායකත්වයක් ලබා දීම
   
විනිවිදභාවය -
  අපගේ ක්‍රියාකාරකම්වලට පාදක වූ කරුණු පැහැදිලි කිරීමට සුදානමින් සිටීම
   
මහජනතාව, රජය, මූල්‍ය ආයතන සහ සේවකයින් වෙත වගකීමට බැඳී සිටීම -
  අප ලබා දුන් ප්‍රතිපත්තිමය උපදෙස් සහ අපගේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වගකීම බාර ගැනීම
   
ඒකාග්‍රතාව - විශ්වාසනීයත්වය හා අවංකබව -
  වචනයත් ක්‍රියාවත් එකිනෙක හා ගැලපෙන සේ කළ යුතු කාර්යයන් සදාචාර සම්පන්නව ඉටු කරමින් පාර්ශ්වකරුවන්ට උපරිම සුභසිද්ධිය සැලසෙන සේ කටයුතු කිරීම
   
වෘත්තීය නිපුණත්වය සඳහා කෙරෙන කැපවීම -
  සියලු කටයුතු කැපවීමෙන්, ගුණාත්මකභාවයෙන් සහ විශිෂ්ටත්වයෙන් යුතුව සිදු කිරීම
   
අඛණ්ඩ අධ්‍යයනය, දැනුම බෙදා ගැනීම සහ නවීකරණය සඳහා කෙරෙන කැපවීම -
  ලෝකයේ ශීඝ්‍ර දියුණුවට සරිලන සේ තනි තනිවත්, සාමුහික වශයෙනුත් නිපුණතා ලබාගැනීම
   
සංගත බව, නිවැරදි බව සහ අප්‍රමාදී බව -
  අප කරනු ලබන කටයුතු සඳහා ගෞරවය දිනා ගැනීම
   
ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා අවශ්‍ය මෙහෙයුම් ස්වාධීනත්වය පවත්වා ගැනීම සහ එය තහවුරු කර ගැනීම -
  විෂයමූලිකව තීරණ ගැනීම සඳහා ආයතනික ස්වාධීනත්වය පවත්වා ගැනීම
   
ප්‍රතිඵල සහ ප්‍රතිදාන සඳහා කඩිනම් වීම සහ නිරන්තර කැපවීම -
  අපගේ සියලු ක්‍රියාකාරකම්වල දී කඩිනම් සහ අප්‍රමාදි බව පිළිබඳ හැගීමකින් කටයුතු කිරීම
   
කාර්යයන් ඉටු කිරිමේ දී සහයෝගිත්වයත් සහභාගිත්වයත් ලබාදීම -
  උපරිම සහයෝගීතාවකින් සහ කණ්ඩායම් හැඟීමකින් යුතුවීම සහතික කිරීම සඳහා බැංකුව තුළ ධනාත්මක ආකල්පවලින් හෙබි කණ්ඩායම් සබඳතා ගොඩ නැගීම
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
බැංකුව පිළිබඳ තතු
සමස්ත නිරීක්ෂණය
ඉතිහාසය
 
ඉතිහාසය ලුහුඬින්
  හිටපු අධිපතිවරැන්
මතු දැක්ම, මෙහෙවර ප්‍රකාශනය සහ වටිනාකම
 
මතු දැක්ම
  මෙහෙවර ප්‍රකාශනය
  වටිනාකම
අරමුණු සහ කාර්යයන්
සංවිධාන ව්‍යුහය
 
මුදල් මණ්ඩලය
  විගණන කමිටුව
  දෙපාර්තමේන්තු
  සංවිධාන සටහන
  ප්‍රධාන නිලධාරීන්
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
  පුස්තකාල සහ තොරතුරැ මධ්‍යස්ථානය
  ව්‍යවහාර මුදල් කෞතුකාගාරය
  නවතම වාර්ෂික වාර්තාව
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services