මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
බැංකුව පිළිබඳ තතු
අපගේ මෙහෙවර

>> ප්‍රතිපත්තිමය උත්තේජක, උපදෙස්, කැපවීම සහ විශිෂ්ඨත්වය තුලින් තිරසාර වර්ධනයක් ලබා ගැනීම සඳහා පිටුබලයක් වීමට ආර්ථික සහ මිල ස්ථායිතාවත් මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාවත් පවත්වා ගැනීම

ආර්ථික සහ මිල ස්ථායිතාවය (සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතතාවය පවත්වා ගනිමින් උද්ධමනය අඩු මට්ටමක පවත්වා ගැනීම) සහ මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාවය (සමස්ත මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාවය සුරැකීම) යන මහ බැංකුවේ මුලික පරමාර්ථයන් නොපිරිහෙලා සපුරාලීමේ අවශ්‍යතාවය අපගේ මෙහෙවරින් අවධාරණය කෙරේ. මෙම මෙහෙවර ඉෂ්ට කිරීමෙන් ආර්ථික ක්‍රියාවලියේ නියැලෙන්නන්හට දිගුකාලීන දෘෂ්ඨියකින් යුතුව ආර්ථිකය දෙස බැලීමට අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කර දීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමත් වන අතර, ඒ අනුව සම්පත් බෙදාහැරීම, නිෂ්පාදනය, ශ්‍රම සැපයුම, ආයෝජනය, පරිභෝජනය සහ ඉතුරුම් පිළිබඳව සුවිශේෂී වූ වැදගත් තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ඔවුනට ලැබේ. මෙවැනි දිගුකාලීන යොමුවක් තිරසාර වර්ධනයට සහ දිළිඳුකම පිටුදැකීමට අත්‍යවශ්‍ය ය.

මෙම මූලික පරමාර්ථයන් පරිපූරණය කැරෙනුයේ ආර්ථිකයේ නිමැවුම එහි දිගුකාලීන විභවීය හා අපේක්ෂිත මට්ටම් කරා ඉහළ නැංවීමට යෝග්‍ය ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශයන්ගෙනි. බැංකුවේ මෙහෙවර ඉෂ්ට කිරිමේ දී එහි ප්‍රධාන සම්පත වන සේවක මඞුල්ල ඉහළම මට්ටමින් විදහා දක්වන වගකීම, කැපවීම සහ විශිෂ්ටත්වය අන් අයටද  අනුගමනය කල හැකි ආදර්ශයකි. තම පාර්ශවකරුවන් වෙත සේවය ලබා දීමේ දී බැංකු සේවක මඞුල්ල නිසි මිනුම් දඞු හා සේවා ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගනු ලබති. බැංකුව, තම සේවාවන් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ප්‍රශස්ත මට්ටමත් අභිබවා යන මට්ටමකට ගෙන ඒමට නිරතුරුවම මහත් පරිශ්‍රමයක් දරයි.

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
බැංකුව පිළිබඳ තතු
සමස්ත නිරීක්ෂණය
ඉතිහාසය
 
ඉතිහාසය ලුහුඬින්
  හිටපු අධිපතිවරැන්
මතු දැක්ම, මෙහෙවර ප්‍රකාශනය සහ වටිනාකම
 
මතු දැක්ම
  මෙහෙවර ප්‍රකාශනය
  වටිනාකම
අරමුණු සහ කාර්යයන්
සංවිධාන ව්‍යුහය
 
මුදල් මණ්ඩලය
  විගණන කමිටුව
  දෙපාර්තමේන්තු
  සංවිධාන සටහන
  ප්‍රධාන නිලධාරීන්
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
  පුස්තකාල සහ තොරතුරැ මධ්‍යස්ථානය
  ව්‍යවහාර මුදල් කෞතුකාගාරය
  නවතම වාර්ෂික වාර්තාව
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services