මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
පුවත්පත් නිවේදන සහ දේශන
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මහජනතාව වෙත නිකුත් කරන ලද පුවත්පත් නිවේදන සහ දැන්වීම් මෙන් ම බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ බැංකු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ දේශන මාලාව යටතේ පවත්වන ලද දේශන ද සංක්ෂිප්ත ව මෙම කොටසෙහි අන්තර්ගත වෙයි.

පුවත්පත් නිවේදන
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එහි සියළු ම කාර්යයන් ආවරණය වන සේ තොරතුරු බෙදා හැරීම සඳහා පුවත්පත් නිවේදන නිකුත් කරනු ලබයි. බැංකුවේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ දැනුම්දීමට මෙන් ම ප්‍රකාශන, වාර්තා හා නව ප්‍රකාශන ප්‍රසිද්ධ කිරීමට සහ දත්ත බෙදා හැරිමට පුවත්පත් නිවේදන ප්‍රධාන වශයෙන් යොදා ගනියි. මේවා මංගත ව ලබා ගත හැකි ය.

මහජනතාව වෙත කෙරෙන දැනුම්දීම්
මහජනතාව විසින් දැනුවත් විය යුතු සුවිශේෂ ගැටලු පිළිබඳව තොරතුරු බෙදාහැරීමට මහ බැංකුව මහජනතාව වෙත දැන්වීම් නිකුත් කරනු ලබයි. මේවා මංගත ව ලබාගත හැකි ය.

දේශන
විවිධ තේමා යටතේ මහ බැංකු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් විසින් පවත්වන ලද දේශන මංගත ව ලබා ගත හැකි ය.

බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍ර ප්‍රසිද්ධ දේශන මාලාව
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු නිලධාරීන් ද ඇතුළු ව දෙස් විදෙස් විශිෂ්ට දේශකයින් ලවා කාලීන මාතෘකා යටතේ මහ බැංකු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය සිය ප්‍රසිද්ධ දේශන මාලාව පවත්වාගෙන යනු ලබයි. සමහර දේශන අත් පත්‍රිකා සහ ප්‍රකාශිත කාලීන වාර්තා මංගත ව ලබා ගත හැකි ය.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services